BUDIMEX DROMEX SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000131057
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu65Data dokonania wpisu2009-11-20
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/32103/9/494]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2002-09-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP0164576262003-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIMEX DROMEX SPÓŁKA AKCYJNA2002-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2005-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-09-16 do dziś
2. Adresulica STAWKI nr domu 40 kod pocztowy 01-040 poczta WARSZAWA 2003-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUDIMEX DROMEX S.A. ODDZIAŁ ZACHODNI W POZNANIU2004-03-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-12-20 do dziś
3. Adresulica WOŁOWSKA nr domu 92A kod pocztowy 60-167 poczta POZNAŃ 2004-07-05 do dziś
21. Firma oddziałuBUDIMEX DROMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ PÓŁNOC W WARSZAWIE2004-12-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.WARSZAWA gmina M.ST.WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-01-16 do dziś
3. Adresulica STAWKI nr domu 40 kod pocztowy 01-040 poczta WARSZAWA 2003-12-01 do dziś
31. Firma oddziałuBUDIMEX DROMEX S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY W KRAKOWIE2004-03-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-01-16 do dziś
3. Adresulica UJASTEK nr domu 7 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 30-969 poczta KRAKÓW 2003-01-16 do dziś
41. Firma oddziałuBUDIMEX DROMEX S.A. ODDZIAŁ CENTRALNY W WARSZAWIE2004-03-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.WARSZAWA gmina M.ST.WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-01-16 do dziś
3. Adresulica STAWKI nr domu 40 kod pocztowy 01-040 poczta WARSZAWA 2003-12-01 do dziś
51. Firma oddziałuBUDIMEX DROMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ POŁUDNIE W KRAKOWIE2004-12-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-12-01 do dziś
3. Adresulica UJASTEK nr domu 7 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 30-969 poczta KRAKÓW 2004-12-01 do dziś
61. Firma oddziałuBUDIMEX DROMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ USŁUG SPRZĘTOWYCH W PRUSZKOWIE2005-01-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW2005-01-14 do dziś
3. Adresulica PRZEJAZDOWA nr domu 24 miejscowość PRUSZKÓW kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW 2005-01-14 do dziś
71. Firma oddziałuBUDIMEX DROMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W RZESZOWIE2006-10-31 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2006-10-31 do dziś
3. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica SLOWACKIEGO nr domu 24 kod pocztowy 35-060 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2006-10-31 do dziś
81. Firma oddziałuBUDIMEX DROMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ WARSZAWA2008-02-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-01-04 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica STAWKI nr domu 40 kod pocztowy 01-040 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-01-04 do dziś
91. Firma oddziałuBUDIMEX DROMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ POMORSKI W GDAŃSKU2008-09-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2008-09-03 do dziś
3. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica MIKOŁAJA GOMÓŁKI nr domu 2 kod pocztowy 80-279 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2008-09-03 do dziś
101. Firma oddziałuBUDIMEX DROMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ -ZACHÓD WE WROCŁAWIU2009-03-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2009-03-09 do dziś
3. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica JANA DŁUGOSZA nr domu 2-6 kod pocztowy 51-162 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2009-03-09 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.08.2002 R., ZASTĘPCA NOTARIUSZA -ASESOR MAŁGORZATA KEMPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK, WARSZAWA, REP. A-9500/20022002-09-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 23.01.2003 R. (REP. A-1021/2003), SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA NALEWAJEK W JEGO KANCELARII W WARSZAWIE: ZMIANA: PAR. 14 UST. 15, PAR. 17 UST. 7 PKT F, G, H, PAR. 19 UST. 3, PAR. 20 UST. 3; SKREŚLENIE: PAR. 17 UST. 7 PKT I, J; DODANIE: PAR. 14 UST. 16, 17, 18, 19, 20.2003-02-05 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 12.02.2003 R. (REP. A -1918/2003) SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA MAŁGORZATĘ KEMPIŃSKĄ, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA JACKA NALEWAJEK W JEGO KANCELARII W WARSZAWIE, ZMIANA: PAR. 20 UST. 1.2003-03-11 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z 04.04.2003 R. (REP. A-4146/2003) PRZEZ NOTARIUSZA JACKA NALEWAJEK W JEGO KANCELARII W WARSZAWIE: W PAR. 6 UST. 1 DODANO PKT 54) I 55) W PAR. 17 UST. 7 DODANO PKT I) I J) ZMIANA TREŚCI PAR. 17 UST. 13.2003-07-24 do dziś
527.02.2004 R., REP. A 2615/2004, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE: PAR. 9 UST. 3 PAR. 14 UST. 8 PAR. 17 UST. 7 PKT D), J) PAR. 17 UST. 13 PAR. 252004-03-29 do dziś
62 KWIECIEŃ 2008 R., REP. A NR 2846/2008, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2 LOKAL 33, ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2008-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-16 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2002-09-16 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2002-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-09-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 19.08.2002 R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BUDIMEX DROMEX SP. Z O.O. O PRZEKSZTAŁCENIU TEJ SPÓŁKI W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ; AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ JACKA NALEWAJEK W WARSZAWIE PRZEZ ASESORA MAŁGORZATĘ KEMPIŃSKĄ, REP. A-9495/20022002-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUDIMEX DROMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-16 do dziś
3. Numer w rejestrze0000004307 2002-09-16 do dziś
5. Numer REGON0164576262002-09-16 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA2002-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0107326302002-09-16 do dziś
4. Numer KRS0000001764 2002-09-16 do dziś
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2002-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego464772500,00 PLN2002-09-16 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji464772502002-09-16 do dziś
4. Wartość nominalna akcji10,00 PLN2002-09-16 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego464772500,00 PLN2002-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A (ZAŁOŻYCIELSKA)2002-09-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii464772502002-09-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2002-09-16 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU -DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT -DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2002-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPONT PÉREZ2008-04-23 do dziś
2. ImionaJOSE EMILIO2008-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALSEIRO GARCIA2002-09-16 do dziś
2. ImionaJAVIER FERNANDO2002-09-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLOCHER2002-09-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2002-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLOCHER2008-01-04 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2008-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANIEWSKI2004-01-20 do dziś
2. ImionaJACEK2004-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-20 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-20 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaRONTOME PEREZ2005-07-25 do dziś
2. ImionaJAIME2005-07-25 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZYK2005-11-16 do dziś
2. ImionaMAREK2005-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2005-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-11-16 do dziś
84. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBOTELLA RODRIGUEZ2008-11-19 do dziś
2. ImionaIGNACIO2008-11-19 do dziś
21. NazwiskoMICHAŁOWSKI2008-01-04 do dziś
2. ImionaMAREK2008-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-01-04 do dziś
31. NazwiskoKAMIŃSKI2003-04-24 do dziś
2. ImionaJERZY2003-04-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-04-24 do dziś
41. NazwiskoPYTKO2003-04-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WIESŁAW2003-04-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-04-24 do dziś
51. NazwiskoKIERSNOWSKI2002-09-16 do dziś
2. ImionaSTEFAN2002-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-16 do dziś
61. NazwiskoBRZEZIŃSKI2002-09-16 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW DARIUSZ2002-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoCZECZUK2007-11-05 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ANDRZEJ2007-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-11-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2007-11-05 do dziś
21. NazwiskoDANIEWSKI2008-01-15 do dziś
2. ImionaJACEK2008-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-01-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2008-01-15 do dziś
31. NazwiskoGOŁAWSKI2008-11-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2008-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-11-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA BUDIMEX DROMEX SA ODDZIAŁ ZACHODNI W POZNANIU2008-11-19 do dziś
41. NazwiskoGÓRSKI2008-11-19 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2008-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-11-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA BUDIMEX DROMEX SA ODDZIAŁ CENTRALNY W WARSZAWIE2008-11-19 do dziś
51. NazwiskoKEMNITZ2008-11-19 do dziś
2. ImionaMAREK ALEKSANDER2008-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-11-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2008-11-19 do dziś
61. NazwiskoŻYLIŃSKI2008-11-19 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TOMASZ2008-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-11-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA BUDIMEX DROMEX SA ODDZIAŁ USŁUG SPRZĘTOWYCH W PRUSZKOWIE2008-11-19 do dziś
71. NazwiskoBOCHNA2008-11-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ2008-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-11-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA BUDIMEX DROMEX SA ODDZIAŁ POMORSKI W GDAŃSKU2008-11-19 do dziś
81. NazwiskoWÓJCIK2008-11-19 do dziś
2. ImionaJERZY ADAM2008-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-11-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA BUDIMEX DROMEX SA ODDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ PÓŁNOC W WARSZAWIE2008-11-19 do dziś
91. NazwiskoPOPKO2009-04-21 do dziś
2. ImionaARTUR2009-04-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-04-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA BUDIMEX DROMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ ZACHÓD WE WROCŁAWIU2009-05-14 do dziś
101. NazwiskoIGNACOK2009-04-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2009-04-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-04-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA BUDIMEX DROMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ POŁUDNIOWY W KRAKOWIE2009-05-14 do dziś
111. NazwiskoWIĘCKOWSKI2009-05-11 do dziś
2. ImionaWOJCIECH LEOPOLD2009-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-05-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA BUDIMEX DROMEX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ POŁUDNIE W KRAKOWIE2009-05-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2008-04-23 do dziś
271 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-04-23 do dziś
371 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-04-23 do dziś
472 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2008-04-23 do dziś
572 2 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2008-04-23 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-04-23 do dziś
774 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-04-23 do dziś
874 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2008-04-23 do dziś
974 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-23 do dziś
1077 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-04-23 do dziś
1178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2008-04-23 do dziś
1281 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2008-04-23 do dziś
1381 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-04-23 do dziś
1482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-04-23 do dziś
1585 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2008-04-23 do dziś
1693 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-04-23 do dziś
1795 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2008-04-23 do dziś
1896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2008-04-23 do dziś
1901 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2008-04-23 do dziś
2002 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2008-04-23 do dziś
2108 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY2008-04-23 do dziś
2208 9 GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-04-23 do dziś
2309 9 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2008-04-23 do dziś
2416 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2008-04-23 do dziś
2518 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2008-04-23 do dziś
2623 3 PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2008-04-23 do dziś
2723 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2008-04-23 do dziś
2823 7 CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2008-04-23 do dziś
2923 9 PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH I POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-23 do dziś
3024 2 PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2008-04-23 do dziś
3124 3 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW ZE STALI PODDANEJ WSTĘPNEJ OBRÓBCE2008-04-23 do dziś
3225 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2008-04-23 do dziś
3325 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2008-04-23 do dziś
3425 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2008-04-23 do dziś
3528 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-23 do dziś
3633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2008-04-23 do dziś
3737 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2008-04-23 do dziś
3838 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2008-04-23 do dziś
3939 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2008-04-23 do dziś
4041 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-04-23 do dziś
4142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-04-23 do dziś
4243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-04-23 do dziś
4345 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-04-23 do dziś
4445 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-04-23 do dziś
4546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-04-23 do dziś
4647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-04-23 do dziś
4749 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2008-04-23 do dziś
4849 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2008-04-23 do dziś
4952 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2008-04-23 do dziś
5052 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-04-23 do dziś
5155 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2008-04-23 do dziś
5255 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-04-23 do dziś
5355 9 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2008-04-23 do dziś
5456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2008-04-23 do dziś
5558 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2008-04-23 do dziś
5662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2008-04-23 do dziś
5763 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2008-04-23 do dziś
5864 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-04-23 do dziś
5968 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-04-23 do dziś
6068 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-04-23 do dziś
6168 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2008-04-23 do dziś
6269 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2008-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 12.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 - 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 26.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 28.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-25 do dziś
4data złożenia 13.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-11 do dziś
5data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
6data złożenia 04.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-17 do dziś
7data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-18 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-07-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2002-10-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE POPRZEZ PRZEJĘCIE, ZGODNIE Z ART. 492 PAR. 1 PKT 1, PRZEZ BUDIMEX DROMEX S.A. JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, SPÓŁEK: BUDIMEX-UNIBUD S.A., DROMEX S.A. ORAZ MOSTOSTAL KRAKÓW S.A. 1) UCHWAŁA NR 27 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BUDIMEX DROMEX S.A. (REP. A -11771/2002) -10.10.2002 2) UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROMEX S.A. (REP. A -11751/2002) -10.10.2002 3) UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BUDIMEX-UNIBUD S.A. (REP. A -11766/2002) -10.10.2002 4) UCHWAŁA NR 16 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL KRAKÓW S.A. (REP. A -11761/2002) -10.10.20022002-10-31 do dziś
POŁĄCZENIE NASTĘPUJE POPRZEZ PRZEJĘCIE ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEZ BUDIMEX DROMEX SPÓŁKA AKCYJNA JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ SPÓŁKI BUDIMEX OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ 1. UCHWAŁA NR 22/2003 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BUDIMEX DROMEX SPÓŁKA AKCYJNA Z 05.11.2003 (REP. A 14630/2003) 2. UCHWAŁA NR 10/2003 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BUDIMEX OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA Z 05.11.2003 (REP. A 14624/2003)2004-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Podrubryka 1
Brak nazwy
11. Nazwa lub firmaMOSTOSTAL KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA2002-10-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000044256 2002-10-31 do dziś
5. Numer REGON3509598302002-10-31 do dziś
2
1. Określenie okolicznościDROMEX SPÓŁKA AKCYJNA2002-10-31 do dziś
3. Tbd00000349232002-10-31 do dziś
5. #NA#0116068202002-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościBUDIMEX UNIBUD SPÓŁKA AKCYJNA2002-10-31 do dziś
3. Tbd00000269162002-10-31 do dziś
5. #NA#0508510352002-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
4
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2002-12-09 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE POPRZEZ PRZEJĘCIE, ZGODNIE Z ART. 492 PAR. 1PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRZEZ BUDIMEX DROMEX SPÓŁKA AKCYJNA JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, SPÓŁKI BUDIMEX POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU: 1) UCHWAŁA NR 28 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BUDIMEX DROMEX S.A. Z 21.11.2002 (REP. A-13805/2002) 2) UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BUDIMEX POZNAŃ S.A. Z 21.11.2002 (REP. A-13800/2002)2002-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Podrubryka 1
Brak nazwy
21. Nazwa lub firmaBUDIMEX POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA2002-12-09 do dziś
3. Numer w rejestrze0000096374 2002-12-09 do dziś
5. Numer REGON6396545282002-12-09 do dziś
5
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2003-04-29 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE POPRZEZ PRZEJĘCIE, ZGODNIE Z ART. 492 PAR. 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRZEZ BUDIMEX DROMEX S.A. JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, SPÓŁKI BUDOMONT POMORZE S.A. -GRUPA BUDIMEX Z SZIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY, JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1) UCHWAŁA NR 13/2003 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BUDIMEX DROMEX S.A. Z 04.04.2003 R. (R. A-4146/2003) 2) UCHWAŁA nr7/2003 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BUDOMONT POMORZE S.A. GRUPA BUDIMEX Z 22.04.2003 R. (REP. A-2275/2003)2003-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
31. Nazwa lub firmaBUDIMEX DROMEX SPÓŁKA AKCYJNA2003-04-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000131057 2003-04-29 do dziś
5. Numer REGON0164576262003-04-29 do dziś
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Podrubryka 1
Brak nazwy
41. Nazwa lub firmaBUDOMONT POMORZE S.A. GRUPA BUDIMEX2003-04-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000068560 2003-04-29 do dziś
5. Numer REGON0905010772003-04-29 do dziś
6
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2003-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
51. Nazwa lub firmaBUDIMEX OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA2003-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000006897 2003-12-31 do dziś
5. Numer REGON5105008542003-12-31 do dziś
7
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2004-12-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE POPRZEZ PRZEJĘCIE ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H. PRZEZ BUDIMEX DROMEX SPÓŁKA AKCYJNA JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ SPÓŁKI „DROMEX CIESZYN” SPÓŁKA AKCYJNA JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ; 1/ UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BUDIMEX DROMEX SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 GRUDNIA 2004 (REP. A 14446/2004); 2/ UCHWAŁA NR 9 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY „DROMEX CIESZYN” SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 27 GRUDNIA 2004 (REP. A 14451/2004);2004-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
61. Nazwa lub firma„DROMEX CIESZYN” SPÓŁKA AKCYJNA2004-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000180522 2004-12-31 do dziś
5. Numer REGON0700071342004-12-31 do dziś
8
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ2009-11-20 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE POPRZEZ PRZEJĘCIE ZGODNIE Z ART. 492 PAR. 1 PKT 1 K.S.H. PRZEZ BUDIMEX S.A. JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ SPÓŁKI BUDIMEX DROMEX S.A. JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BUDIMEX S.A. Z DNIA 28.10.2009 R. (REP. A NR 12563/2009) 2. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BUDIMEX DROMEX S.A. Z DNIA 28.10.2009 (REP. A NR 12552/2009)2009-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów