„BUKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000131009
Numer REGON: 192786164
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-04-30
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/8669/21/714]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina STAROGARD GDAŃSKI miejscowość KOLINCZ2002-09-17 do dziś
2. Adresulica GŁÓWNA nr domu 96 kod pocztowy 83-211 poczta JABŁOWO kraj POLSKA 2002-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 9 MAJA 2002 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 34 PRZED NOTARIUSZ VIOLETTĄ RATAJCZAK; NUMER REPERTORIUM A NR 2796/2002; ZMIANA PAR. 5 AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2002 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 34 PRZED NOTARIUSZ VIOLETTA RTAJCZAK, NR REPERTORIUM A NR 5246/2002 W PKT 44 I 502002-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKA2002-09-17 do dziś
2. ImionaJOLANTA DANUTA2002-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24500, - ZŁ2005-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKA2010-12-08 do dziś
2. ImionaBEATA BARBARA2010-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 ZŁ WE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU SPADKOWEGO Z MARCELINĄ BUKOWSKĄ I KATARZYNĄ BUKOWSKĄ2010-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKA2010-12-08 do dziś
2. ImionaMARCELINA2010-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 ZŁ WE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU SPADKOWEGO Z BEATĄ BUKOWSKĄ I KATARZYNĄ BUKOWSKĄ2010-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKA2010-12-08 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2010-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 ZŁ WE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKU SPADKOWEGO Z BEATĄ BUKOWSKĄ I MARCELINĄ BUKOWSKĄ2010-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-08 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKI2018-08-20 do dziś
2. ImionaADAM ZBYSZKO2018-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH2021-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2008-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKI2020-03-26 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2020-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2002-09-17 do dziś
228 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2002-09-17 do dziś
328 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH2002-09-17 do dziś
428 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2002-09-17 do dziś
528 63 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2002-09-17 do dziś
628 71 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2002-09-17 do dziś
729 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-17 do dziś
820 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2002-09-17 do dziś
936 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2002-09-17 do dziś
1036 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH POZOSTAŁA2002-09-17 do dziś
1136 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2002-09-17 do dziś
1220 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA2002-09-17 do dziś
1336 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-09-17 do dziś
1436 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI2002-09-17 do dziś
1545 41 Z TYNKOWANIE2002-09-17 do dziś
1645 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-09-17 do dziś
1745 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2002-09-17 do dziś
1845 43 B SZTUKATORSTWO2002-09-17 do dziś
1945 44 A MALOWANIE2002-09-17 do dziś
2045 44 B SZKLENIE2002-09-17 do dziś
2145 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-09-17 do dziś
2251 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-09-17 do dziś
2320 20 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK2002-09-17 do dziś
2451 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2002-09-17 do dziś
2551 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-09-17 do dziś
2651 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2002-09-17 do dziś
2751 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2002-09-17 do dziś
2851 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-09-17 do dziś
2951 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2002-09-17 do dziś
3051 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2002-09-17 do dziś
3151 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2002-09-17 do dziś
3252 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-17 do dziś
3352 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-09-17 do dziś
3420 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2002-09-17 do dziś
3552 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2002-09-17 do dziś
3652 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2002-09-17 do dziś
3760 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-09-17 do dziś
3860 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-09-17 do dziś
3963 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2002-09-17 do dziś
4071 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-09-17 do dziś
4171 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-09-17 do dziś
4274 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-09-17 do dziś
4374 40 Z REKLAMA2002-09-17 do dziś
4474 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-09-17 do dziś
4520 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2002-09-17 do dziś
4674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-17 do dziś
4728 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2002-09-17 do dziś
4828 22 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2002-09-17 do dziś
4928 30 A PRODUKCJA WYTWORNIC PARY2002-09-17 do dziś
5028 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2002-09-17 do dziś
5131 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2018-08-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2018-08-20 do dziś
216 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2018-08-20 do dziś
331 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2018-08-20 do dziś
431 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2018-08-20 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2018-08-20 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2018-08-20 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2018-08-20 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2018-08-20 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 14.10.-31.12.2002 data złożenia 06.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 14.10.-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 14.10.-31.12.20022003-10-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 28.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-10-19 do dziś
3data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-13 do dziś
4data złożenia 12.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-09-03 do dziś
5data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
6data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
7data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
8data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-01 do dziś
9data złożenia 06.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-16 do dziś
10data złożenia 27.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-19 do dziś
11data złożenia 28.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-22 do dziś
12data złożenia 27.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
13data złożenia 29.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
14data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
15data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-28 do dziś
16data złożenia 05.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-05 do dziś
17data złożenia 27.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-27 do dziś
18data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-13 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-03 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-01 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-13 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-03 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-01 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów