FIRMA HANDLOWO - PRODUKCYJNA „GÓRA” KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000131003
Numer REGON: 490707033
Numer NIP: 7361224517
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-04-14
Sygnatura akt[RDF/480949/23/105]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-09-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP4907070332005-10-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „GÓRA” KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA2018-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina CZARNY DUNAJEC miejscowość CZARNY DUNAJEC2007-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość CZARNY DUNAJEC ulica TARGOWA nr domu 2 kod pocztowy 34-470 poczta CZARNY DUNAJEC kraj POLSKA 2007-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DATA ZAWARCIA UMOWY 2002.08.312002-09-18 do dziś
201.01.2005 ZMIANIE ULEGŁ § 1, § 2, § 42005-01-27 do dziś
323.10.2007 R. ZMIANA PAR. 32007-11-07 do dziś
425.09.2009 R. -ZMIANA § 52009-10-29 do dziś
501 STYCZNIA 2018R., ZMIANIE ULEGŁ § 1, 2, 4, 72018-02-01 do dziś
631.01.2019R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 1,4,92019-03-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-09-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ ZGODNIE Z ART. 551 PAR. 2 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH W DNIU 02.09.2002 R. ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW STANISŁAWA KOWALCZYKA I JANA KOWALCZYKA UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2002-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „GÓRA” SPÓŁKA CYWILNA STANISŁAW KOWALCZYK, JAN KOWALCZYK2002-09-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-09-18 do dziś
3. Numer w rejestrze2117/962002-09-18 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD GMINY W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ2002-09-18 do dziś
5. Numer REGON4907070332002-09-18 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2002-09-18 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-09-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-09-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-09-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-09-18 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-09-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2005-01-27 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2005-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2005-01-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-01-27 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2019-03-06 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW. W UMOWIE SPÓŁKI JAWNEJ NIE ZAWARTO ODRĘBNYCH POSTANOWIEŃ CO DO POZBAWIENIA WSPÓLNIKA PRAWA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ALBO, ŻE JEST UPRAWNIONY DO JEJ REPREZENTOWANIA TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM LUB PROKURENTEM.2002-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2002-09-18 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2005-01-27 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2005-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2019-03-06 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-29 do dziś
247 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-29 do dziś
347 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-29 do dziś
447 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-29 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-29 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-10-29 do dziś
747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-29 do dziś
810 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2009-10-29 do dziś
910 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2009-10-29 do dziś
1010 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2016-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 20.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-27 do dziś
2data złożenia 04.04.2006 okres 2005 R.2006-04-12 do dziś
3data złożenia 07.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 ROK2007-05-25 do dziś
4data złożenia 22.04.2008 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-05-05 do dziś
5data złożenia 27.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-04 do dziś
6data złożenia 06.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-19 do dziś
7data złożenia 20.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-12 do dziś
8data złożenia 27.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-05-16 do dziś
9data złożenia 25.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-14 do dziś
10data złożenia 28.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
11data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
12data złożenia 26.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
13data złożenia okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
14data złożenia 11.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
15data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
16data złożenia 23.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
17data złożenia 23.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
18data złożenia 25.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-25 do dziś
19data złożenia 14.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-04-12 do dziś
201.01.2006-31.12.2006 ROK2007-05-25 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-05-05 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-05-04 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-19 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-12 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-05-16 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-25 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów