SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000130908
Numer REGON: 001037991
Numer NIP: 8580004495
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[RDF/504511/23/722]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010379912002-09-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA2002-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY XI GOSPODARCZY W SZCZECINIE nr w rejestrze 20552002-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina CHOJNA miejscowość CHOJNA2002-09-13 do dziś
2. Adresulica BAŁTYCKA nr domu 2 kod pocztowy 74-500 poczta CHOJNA 2002-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130 CZERWCA 1999 R.2002-09-13 do dziś
2STATUT W BRZMIENIU UCHWALONYM PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 30 CZERWCA 2003 R. ZMIANA §§ 2-139, DODANO §§ 140-1802003-10-28 do dziś
315.07.2004 R. -UCHWAŁA NR 12/2004 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI: ZMIANA: § 16 UST. 1; § 34 UST. 2; § 35 UST. 7; § 37 UST. 4; § 40 PKT 2; § 46 UST. 3; § 46 UST. 4; § 64 UST. 2 PKT 2; § 141 UST. 6 LIT. „A”; §141 UST. 6 LIT. „B”; DODANO: § 127 UST. 52004-10-06 do dziś
412.07.2006 R. UCHWAŁA NR 13 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW ZMIENIONO-§ 3; § 4; § 8 UST. 3; § 11 UST. 2; § 18 UST. 1; § 19; § 23 UST. 1; § 27; § 28; § 29 UST. 6; § 33; § 34; § 43; § 48 UST. 1; § 54 UST. 2; § 58; § 73 UST. 2; § 74 UST. 1; § 78; § 79; § 85; § 86; § 103 UST. 2; § 140; § 141; § 143; § 150; § 156; § 158; § 159; § 164; § 166; § 174 UST. 3; DODANO - § 29 UST. 7; § 31 UST. 2, 3; USUNIĘTO -§ 5 UST. 2 PKT 8, § 91 UST. 22006-10-30 do dziś
54.12.2007 R. ZMIANA: § 3; § 8 UST. 3; § 11 UST. 1; § 12 UST. 1 PKT 4; § 19 UST. 1 PKT 3-4 I 7-9; § 19 UST. 3; § 20 PKT 5; § 28 UST. 1 PKT 1; § 28 UST. 2-4; § 29 UST. 5-7; § 32 UST. 1 PKT 1; § 32 UST. 3; TYTUŁ ROZDZIAŁU 1 DZIAŁU IV; § 33 UST. 1-2; § 35 UST. 1-5 I 7; § 35 UST. 3 PKT 2; § 36 UST. 1 I 3; § 37 UST. 1-5; § 38 UST. 1-2; § 39 UST. 1-2; § 40; § 41; § 41 PKT 14-15; § 42 UST. 1-3; § 43 UST. 1, 6, 8-9; § 44; § 46 UST. 1-4; § 47 UST. 2 PKT 1; § 47 UST. 3; § 48 UST. 1 PKT 8, 12, 23; § 50 UST. 2; § 51; § 52; § 54 UST. 3; § 56 UST. 1 PKT 11, 14-15; § 56 UST. 2; § 60 UST. 7; § 69 PKT 4; § 72; § 73 UST. 2; § 75 UST. 1-2; § 76; § 77 UST. 6; § 92 PKT 4; § 96; § 99; § 103 UST. 2; § 105 UST. 2; § 115; § 118; § 121 UST. 1; § 123; § 127 UST. 1-4; § 128 UST. 1-3; § 131-133; § 135; § 137 UST. 1; § 139 UST. 2; § 143 UST. 1 PKT 3; § 147; § 149; § 1490 PKT 1; § 152; § 155 PKT 1; § 158 UST. 1; § 158 UST. 1 PKT 3; § 158 UST. 4; § 159 UST. 1; § 159 UST. 1 PKT 1; § 161 UST. 2; § 162; § 164 UST. 2; § 165; § 166 UST. 2; § 170 UST. 1; § 171 UST. 1-3; § 174 UST. 3; § 177; USUNIĘCIE: § 5 UST. 2 PKT 2; § 12 UST. 1 PKT 7 LIT.B; § 12 UST. 2 PKT 1 LIT.A; § 19 UST. 1 PKT 2, 5-6, 10; § 19 UST. 1 PKT 17 LIT.A; § 19 UST. 2; § 20 PKT 4; § 32 UST. 1 PKT 4; § 33 UST. 3; § 34; § 35 UST. 3 PKT 3-4; § 35 UST. 6; § 36 UST. 2; § 41 PKT 16; § 56 UST. 1 PKT 4, 6, 13; DZIAŁ IV ROZDZIAŁ 5; § 67 PKT 2-3; § 73 UST. 1; § 77 UST. 1-5; § 78 UST. 4; § 79-§ 81; § 83 UST. 2; § 89; § 98 UST. 1; § 106 UST. 1 PKT 1-2; § 121 UST. 2-3; § 124-§ 126; § 130 UST. 1 PKT 1; § 134; § 136; § 137 UST. 2; § 138; § 139 UST. 1; DZIAŁ VIII ROZDZIAŁ 1; § 143 UST. 1 PKT 2, 5; § 143 UST. 2-4; § 145-§ 146; § 149 PKT 2-3; § 155 PKT 2-3; § 158 UST. 1 PKT 1-2; § 158 UST. 2-3, 5-6; § 159 UST. 1 PKT 2; § 159 UST. 2; § 179-§ 180; DODANIE: § 11 UST. 5; § 21 PKT 5; § 35 UST. 8-10; § 37 UST. 6; § 46 UST. 5-6; § 47 UST. 2 PKT 5; § 56 UST. 1 PKT 18; § 71 UST. 5; § 171 UST. 5; § 1812008-02-18 do dziś
6UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 8/2011 Z DNIA 28 CZERWCA 2011 R. -DODANO: § 25 UST. 1 PKT 11 -ZMIENIONO: § 46 UST. 3, § 51, § 1662011-08-09 do dziś
7UCHWAŁA NR 9/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWEJ W CHOJNIE Z DNIA 19 CZERWCA 2018 R. JEDNOSTKI UCHYLONE: § 15, § 16, § 20 PKT 2, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 178, § 181 JEDNOSTKI DODANE: § 127 UST, 6-7, § 176 (1) JEDNOSTKI ZMIENIONE: § 3, § 11, § 12, § 14, § 21, §22 UST. 1, § 23, § 34, § 36 UST. 1, § 56 UST. 1 PKT 1, § 68 UST. 6, § 69, § 71 UST 1-3, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 92, § 97 UST. 1, § 118 UST. 2, § 127 UST. 3-5, § 174 UST. 2-3,2018-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-09-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ, CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIWOWARCZYK2023-06-20 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2023-06-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-06-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-06-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-06-20 do dziś
21. NazwiskoSKAWIŃSKI2017-02-23 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAN2017-02-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-23 do dziś
31. NazwiskoKORDYLASIŃSKA2015-06-05 do dziś
2. ImionaALICJA2015-06-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2015-06-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-05 do dziś
41. NazwiskoMARCINIAK2005-12-28 do dziś
2. ImionaMARIAN2005-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-12-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-12-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-12-28 do dziś
51. NazwiskoKOZBUR2005-12-28 do dziś
2. ImionaMARIA KRYSTYNA2005-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-12-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-12-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-12-28 do dziś
61. NazwiskoHRYNIEWICZ2002-09-13 do dziś
2. ImionaTERESA LEOKADIA2002-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-13 do dziś
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-12-28 do dziś
71. NazwiskoPAWLUKOWSKI2002-09-13 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2002-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2002-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-13 do dziś
81. NazwiskoBIELAWSKA2002-09-13 do dziś
2. ImionaTERESA2002-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPCZAK2021-09-24 do dziś
2. ImionaŁUCJA2021-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOR2021-09-24 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2021-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARDA2021-09-24 do dziś
2. ImionaEDYTA2021-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSANDROWICZ2021-09-24 do dziś
2. ImionaDANUTA2021-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOLEWA2021-09-24 do dziś
2. ImionaALICJA2021-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-08-26 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-08-26 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-08-26 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-08-26 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R -31.12.2002 R. data złożenia 04.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R. data złożenia 03.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-10-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-01 do dziś
4data złożenia 20.07.2006 okres 2005 ROK2006-08-10 do dziś
5data złożenia 04.07.2007 okres 2006 ROK2007-08-27 do dziś
6data złożenia 07.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-16 do dziś
7data złożenia 16.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-26 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-16 do dziś
9data złożenia 02.08.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-09 do dziś
10data złożenia 23.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-09 do dziś
11data złożenia 25.06.2013 okres 2012 R.2013-07-23 do dziś
12data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-16 do dziś
13data złożenia 10.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-18 do dziś
14data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-23 do dziś
15data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
16data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-30 do dziś
19data złożenia 22.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
20data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
21data złożenia 23.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-08-10 do dziś
22006 ROK2007-08-27 do dziś
32007 ROK2008-07-16 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-26 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-16 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-09 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-09 do dziś
82012 R.2013-07-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-10-06 do dziś
32005 ROK2006-08-10 do dziś
42006 ROK2007-08-27 do dziś
52007 ROK2008-07-16 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-26 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-16 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-09 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-09 do dziś
102012 R.2013-07-23 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-16 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-18 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-23 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-22 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów