SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CERAMIK”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000130869
Numer REGON: 000980375
Numer NIP: 7640208055
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[RDF/403064/22/521]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000980375 NIP 76402080552007-08-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CERAMIK”2002-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE nr w rejestrze 2422002-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CHODZIESKI gmina CHODZIEŻ miejscowość CHODZIEŻ2002-09-26 do dziś
2. Adresulica SKŁADOWA nr domu 4 kod pocztowy 64-800 poczta CHODZIEŻ 2002-09-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCERAMIK@POCZTA.ONET.PL2021-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.06.1995 R.2002-09-26 do dziś
230.06.2003 R. STATUT O NOWYM BRZMIENIU.2003-09-10 do dziś
330.06.2008 R. -UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2008-11-04 do dziś
430.06.2018R. - PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU.2018-11-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRABIANOWSKI2021-04-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ JACEK2021-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNYCH2021-04-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-20 do dziś
21. NazwiskoBOCHENEK2014-05-26 do dziś
2. ImionaHALINA2014-05-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-05-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-26 do dziś
31. NazwiskoSENGER PRANKE2002-09-26 do dziś
2. ImionaBOŻENA KAZIMIERA2002-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEDA2017-09-22 do dziś
2. ImionaLESZEK2017-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEINZE2014-09-29 do dziś
2. ImionaIRENA2014-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMSKA2014-09-29 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2014-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNACKA2017-09-22 do dziś
2. ImionaJADWIGA TERESA2017-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-11-04 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-11-04 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-11-04 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-11-04 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-11-04 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 06.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
5data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
6data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-14 do dziś
7data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-05 do dziś
8data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-07 do dziś
9data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
10data złożenia 19.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-02 do dziś
11data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
12data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-09 do dziś
13data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
14data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
15data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
16data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
17data złożenia 13.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-13 do dziś
18data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
19data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
20data złożenia 30.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
21data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-14 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-05 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-02 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-03 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-14 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-05 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-07 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-02 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-09 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów