SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM” W KRAŚNIKU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000130786
Numer REGON: 430440269
Numer NIP: 7151002259
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[RDF/399961/22/169]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 430440269 NIP 71510022592007-07-02 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM” W KRAŚNIKU2002-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 11312002-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat KRAŚNICKI gmina KRAŚNIK miejscowość KRAŚNIK2002-09-16 do dziś
2. Adresulica WYSZYŃSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 23-210 poczta KRAŚNIK 2002-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.07.1994 R. STATUT UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELI. 26.06.2002 R. ZMIANY STATUTU UCHWALONE PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ZMIANA OD PAR. 2 DO PAR. 81, SKREŚLONE OD PAR. 82 DO PAR. 102.2002-09-16 do dziś
209.12.2003 R ZMIANA STATUTU POPRZEZ UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2003-12-30 do dziś
320.06.2006 R. -UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2006-07-21 do dziś
426 CZERWCA 2009 R. -ZMIANA STATUTU POPRZEZ UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2009-07-14 do dziś
526 CZERWCA 2018 R., ZMIANA STATUTU POPRZEZ UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI2018-08-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDOLIŃSKI2002-09-16 do dziś
2. ImionaANATOL GRZEGORZ2002-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-09-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-16 do dziś
21. NazwiskoWIDOMSKI2002-09-16 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ADAM2002-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA2002-09-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-16 do dziś
31. NazwiskoSEKUŁA2002-09-16 do dziś
2. ImionaGABRIEL EMIL2002-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2002-09-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJNO2021-09-07 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUBA2018-08-28 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EWA2018-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKUTNIK2017-05-30 do dziś
2. ImionaJANINA WANDA2017-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAROCH2017-05-30 do dziś
2. ImionaJERZY MAREK2017-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRUŚCIEL2017-05-30 do dziś
2. ImionaIRENA2017-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-07-14 do dziś
281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-07-14 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-07-14 do dziś
468 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2009-07-14 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 05.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 24.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R. data złożenia 28.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-07-01 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -31.12.2004 R data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -31.12.2004 R2005-07-07 do dziś
5data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005 R. 31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
6data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-02 do dziś
7data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
8data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
9data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
10data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
11data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-12 do dziś
12data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
13data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
14data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
15data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
16data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
17data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
18data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
19data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
20data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
21data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. 31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-02 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-12 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-04 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-07-01 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R -31.12.2004 R2005-07-07 do dziś
501.01.2005 R. 31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-02 do dziś
701.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
801.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
901.01.2009 -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
1101.01.2011-31.12.20112012-07-12 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów