SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOLNOŚLĄSKA”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000130767
Numer REGON: 005945290
Numer NIP: 8960003929
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu57Data dokonania wpisu2023-08-09
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/25133/23/647]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 005945290 NIP 89600039292007-07-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOLNOŚLĄSKA”2002-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZA VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 8752002-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-09-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica KAMIEŃSKIEGO nr domu 64 A kod pocztowy 51-124 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2009-10-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejADMINISTRACJA@SMDOLNOSLASKA.NET.PL2017-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.07.1990 R.2002-09-13 do dziś
205.06.2003 R., PAR. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 48, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61.2004-03-29 do dziś
308.06.2005 R., PAR. 2 UST. 1, PAR. 12 UST. 1, 2, PAR. 16 UST. 6, PAR. 20 UST. 2, PAR. 21 UST. 3, 4, PAR. 35 UST. 1, 3, PAR. 61 UST. 2, PAR. 83 UST. 3, 4, PAR. 84 UST. 3, PAR. 86 UST. 62005-08-09 do dziś
427.11.2007 R., UCHWALONO NOWY STATUT2008-03-07 do dziś
508.06.2010 R. I 10.06.2010 R. SKREŚLONO: § 21 UST. 3, § 22 UST. 2; ZMIENIONO: § 22 UST. 3, § 22 UST. 4, § 24 UST. 5, § 25, § 26 UST. 3, § 26 UST. 4, § 26 UST. 5, § 26 UST. 6, § 29 UST. 1, § 29 UST. 2, § 30 UST. 1, § 31, § 32 UST. 2, § 38 UST. 32010-08-20 do dziś
607.06.2011 R. I 08.06.2011 R. ZMIENIONO: § 10 PKT 18, § 16 UST. 2, § 21 UST. 2, § 23 UST. 1 PKT 15, § 24 UST. 7, § 27 UST. 3, § 31, § 32 UST. 1, § 54, § 58, § 62, § 63 UST. 8, § 65, § 67, § 67 (1), § 68, § 72, § 73, § 75, § 78.2011-08-24 do dziś
729.05.2012 R., § 20 UST. 6 § 26 UST. 3, § 26 UST. 3(1) § 26 UST. 3(2) , § 76 UST. 1, § 77 UST. 1, § 77 UST. 4, § 77 UST. 5.2012-08-03 do dziś
8DNIA 26.06.2018R. ZMIENIONO: §4, §5, §7, §8, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §19, §22 UST. 1, §25, §28 UST. 4, §32 UST. 1, §32 UST. 3, §36 UST. 1 PKT 13-17, §38 UST. 1-2, §50 UST. 2-4, §52 UST. 4B, §53, §54, §55, §56, §57, §58, §59, §60, §61, §62 UST. 2, §63 UST. 1-2, §68, §69, §70, §71, §72, §732018-09-06 do dziś
929.07.2021R.; ZMIENIONO: §20 UST.5,§25 DODAJE SIĘ UST.4, §27 DODAJE SIĘ UST.4-6, ZMIENIONO:§32 UST.1, §34, §38 UST.3 I DODAJE SIĘ PKT.4-7, ZMIENIONO §41 UST.1 ,§45 DODAJE SIĘ UST.62022-04-25 do dziś
1022.06.2023R: ZMIENIONO: §5, §53 UST. 10, §53 UST. 12 STATUTU.2023-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM2002-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŁUKIANOWSKI2022-10-21 do dziś
2. ImionaJÓZEF2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-10-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-21 do dziś
21. NazwiskoSTACHOWIAK2022-04-29 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-04-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-04-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-29 do dziś
31. NazwiskoBABCZYŃSKA2019-12-11 do dziś
2. ImionaKATARZYNA AGNIESZKA2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-11 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-12-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-01 do dziś
51. NazwiskoPOLECKA GRZESZCZAK2014-12-11 do dziś
2. ImionaBARBARA CZESŁAWA2011-05-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTKOWSKI2022-07-05 do dziś
2. ImionaJÓZEF2022-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMKOWICZ2009-10-01 do dziś
2. ImionaADAM FRANCISZEK2009-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJĘTA2022-04-25 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW WACŁAW2022-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWICKI2022-04-25 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW EDWARD2022-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZABATOWSKI2022-04-25 do dziś
2. ImionaMARCIN KRZYSZTOF2022-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-25 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZESTAK2022-04-25 do dziś
2. ImionaJOANNA WALERIA2022-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoSŁUŻALEC2019-12-11 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ANNA2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-11 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOLNOŚLĄSKA” W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI Z WYŁĄCZENIEM SPRAW, KTÓRE WYMAGAJĄ UCHWAŁY ZARZĄDU.2019-12-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH2002-09-13 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-09-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-09-06 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-09-06 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-09-06 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-09-06 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-09-06 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-09-06 do dziś
781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-09-06 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 12.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-06-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-22 do dziś
4data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-29 do dziś
5data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-03 do dziś
6data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-22 do dziś
7data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-10-01 do dziś
8data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
9data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
10data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
11data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-17 do dziś
12data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
13data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
14data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
15data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
16data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
17data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
18data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
19data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
20data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
21data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-22 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-06-29 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-03 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-22 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-10-01 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-30 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-22 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-06-29 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-03 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-22 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-10-01 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-20 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu lub podziale spółdzielni
1
1. Określenie okolicznościPODZIAŁ2011-10-18 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniUCHWAŁA NR 7 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOLNOŚLĄSKA” WE WROCŁAWIU Z DNIA 7 I 8 CZERWCA 2011 R. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOLNOŚLĄSKA” I UTWORZENIA Z CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOLNOŚLĄSKA” NOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNY ZAKĄTEK” WE WROCŁAWIU.2011-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów