SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „OSIEDLE OKOPOWA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000130503
Numer REGON: 330244420
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-06-08
Sygnatura akt[RDF/387246/22/392]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP3302444202002-10-01 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „OSIEDLE OKOPOWA”2002-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W KOSZALINIE nr w rejestrze S DZIAŁ A NUMER 1322002-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG2002-10-01 do dziś
2. Adresulica OKOPOWA nr domu 13 kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG 2002-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu113.05.1996 R. 27.06.2002 R. ZMIANA PAR. 32002-10-01 do dziś
228.06.2006 R., UCHWALONO NOWY STATUT2006-08-23 do dziś
305.12.2007 R., ZMIANY W STATUCIE: DOTYCHCZASOWE ZAPISY PAR. 1- PAR. 115 OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIENIE WRAZ Z NOWYMI OZNACZENIAMI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW, NATOMIAST DOTYCHCZASOWA TREŚĆ PAR. 156 OTRZYMUJE NUMER 116.2007-12-19 do dziś
416.05.2018 R.- UCHWALENIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI2018-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGALIŃSKA2005-01-10 do dziś
2. ImionaBRONISŁAWA MARIANNA2005-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2005-01-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-10 do dziś
21. NazwiskoCHMIEL2002-10-01 do dziś
2. ImionaRYSZARD JAROSŁAW2002-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-10-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-01 do dziś
31. NazwiskoWOJTCZAK MACKIEWICZ2002-10-01 do dziś
2. ImionaDANUTA2002-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2002-10-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOCKA2019-06-28 do dziś
2. ImionaMARZENA ANNA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSLOMCIŃSKA2019-06-28 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2019-06-28 do dziś
2. ImionaBARBARA KRYSTYNA2019-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 27.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK data złożenia 30.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2003-08-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-05 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-29 do dziś
5data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
6data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
7data złożenia 04.08.2008 okres 2007 R.2008-09-01 do dziś
8data złożenia 16.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-22 do dziś
9data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-15 do dziś
10data złożenia 26.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
11data złożenia 24.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
12data złożenia 17.06.2013 okres .2012R.2013-06-20 do dziś
13data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
14data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
15data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
16data złożenia 16.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
17data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
19data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
20data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
21data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-29 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
42007 R.2008-09-01 do dziś
52008 ROK2009-07-22 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-15 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
92012R.2013-06-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 ROK2003-08-04 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-08-05 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-29 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
62007 R.2008-09-01 do dziś
72008 ROK2009-07-22 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-15 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
112012R.2013-06-20 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów