SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CERAMIK” W HEDWIŻYNIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000130440
Numer REGON: 950209397
Numer NIP: 9181321757
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-06-03
Sygnatura akt[RDF/385718/22/671]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP9502093972002-09-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CERAMIK” W HEDWIŻYNIE2002-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 19892002-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIŁGORAJSKI gmina BIŁGORAJ miejscowość HEDWIŻYN2002-09-17 do dziś
2. Adresnr domu 103 kod pocztowy 23-400 poczta BIŁGORAJ 2002-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.03.19952002-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOŹNICA2019-06-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-06-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-13 do dziś
21. NazwiskoSMOTER2008-08-28 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ BOGDAN2008-08-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-08-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2008-08-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-28 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-09-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-27 do dziś
41. NazwiskoSKRZYŃSKI2002-09-17 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYTUŁA2020-09-09 do dziś
2. ImionaADAM2020-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURMACZ2002-09-17 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2020-09-09 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2020-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROŹDZIEL2020-09-09 do dziś
2. ImionaEWA2020-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLIS2020-09-09 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2020-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI TJ. BUDOWANIE, NABYWANIE, ADMINISTROWANIE I EKSPLOATACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNYCH ORAZ PRZEJĘTYCH W ADMINISTRACJĘ A NIE BĘDĄCYCH JEJ WŁASNOŚCIĄ2002-09-17 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R. data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-08-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 25.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 20.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-27 do dziś
4data złożenia 21.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-08 do dziś
5data złożenia 19.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
6data złożenia 08.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
7data złożenia 03.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
8data złożenia 24.08.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-21 do dziś
9data złożenia 05.09.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-13 do dziś
10data złożenia 21.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
11data złożenia 20.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
12data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
13data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
14data złożenia 04.02.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-08 do dziś
15data złożenia 04.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-08 do dziś
16data złożenia 04.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-08 do dziś
17data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
18data złożenia 27.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
19data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
20data złożenia 03.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-08 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-21 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-13 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-08-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-12 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-27 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-08-08 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-26 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-09-21 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-08 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-08 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów