„A-C DYSTRYBUCJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000130406
Numer REGON: 231126021
Numer NIP: 6112445064
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-07-26
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/8854/21/590]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP2311260212002-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-C DYSTRYBUCJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JAWORSKI gmina BOLKÓW miejscowość GRUDNO2017-06-09 do dziś
2. Adresmiejscowość GRUDNO nr domu 15 kod pocztowy 59-420 poczta BOLKÓW kraj POLSKA 2017-06-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejACDYSTRYBUCJABOURO@WP.PL2021-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.05.2002 KANCELARIA NOTARIALNA MARIA DWORAK JELENIA GÓRA REPERTORIUM A NR 1888/20022002-09-12 do dziś
206.04.2017R., NOTARIUSZ MARIA DWORAK, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. GROTTGERA 5, REPERTORIUM A NUMER 1247/2017, ZMIENIONO § 2 UST. 2.2017-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZAGANISHVILI2002-09-12 do dziś
2. ImionaGEORGE2002-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000, 00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2002-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAISURADZE2021-07-26 do dziś
2. ImionaDAREJAN2021-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2021-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000, 00 PLN2002-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2002-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAISURADZE2021-07-26 do dziś
2. ImionaDAREJAN2021-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES SPÓŁKI2021-07-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZAGANISHVILI2002-09-12 do dziś
2. ImionaGEORGE2002-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2016-01-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-12 do dziś
277 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2016-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 22.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-05 do dziś
3data złożenia 03.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-05 do dziś
4data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-22 do dziś
5data złożenia 05.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-26 do dziś
6data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
7data złożenia 12.10.2012 okres 01.01.2009 - 31.12.20092012-10-18 do dziś
8data złożenia 12.10.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-10-18 do dziś
9data złożenia 23.07.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-10-12 do dziś
10data złożenia 23.07.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-10-12 do dziś
11data złożenia 23.07.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-12 do dziś
12data złożenia 24.10.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-04 do dziś
13data złożenia 24.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-04 do dziś
14data złożenia 05.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-16 do dziś
15data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-26 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
501.01.2009 - 31.12.20092012-10-18 do dziś
601.01.2010 - 31.12.20102012-10-18 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-10-12 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-10-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-06-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-26 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
501.01.2009 - 31.12.20092012-10-18 do dziś
601.01.2010 - 31.12.20102012-10-18 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-10-12 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-10-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów