„ARTES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000130348
Numer REGON: 411493680
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/349306/21/394]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP4114936802003-04-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. LESZNO gmina M. LESZNO miejscowość LESZNO2002-09-13 do dziś
2. Adresulica KASPROWICZA nr domu 4 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO 2005-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.09.2002 R., NOTARIUSZ SABINA KAŁUŻNA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REPERTORIUM A NUMER: 6178/2002.2002-09-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.06.2005 R., REP. A NR 4006/2005, NOTARIUSZ SABINA KAŁUŻNA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE -ZMIENIONO § 3.2005-07-21 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.11.2009 R., REP. A NR 10319/2009, NOTARIUSZ SABINA KAŁUŻNA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE -ZMIENIONO: § 6; § 9 UST. 1, 3; § 25 UST. 1; -SKREŚLONO: § 9 UST. 4; § 18 UST. 5.2010-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMYREK2002-09-13 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2002-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2010-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-05-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMYREK2010-01-08 do dziś
2. ImionaDAGMARA ANNA2010-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2010-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport117000,00 PLN2002-09-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2002-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMYREK-APPEL2021-02-18 do dziś
2. ImionaDAGMARA ANNA2021-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMYREK2002-09-13 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2002-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2010-01-08 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2010-01-08 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2010-01-08 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2010-01-08 do dziś
585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-01-08 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-08 do dziś
786 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2010-01-08 do dziś
846 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2010-01-08 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-01-08 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-08 do dziś
1147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-08 do dziś
1247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 13.09.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 04.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 13.09.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 14.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-03-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 03.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-29 do dziś
4data złożenia 06.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-13 do dziś
5data złożenia 27.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-17 do dziś
6data złożenia 04.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-23 do dziś
7data złożenia 21.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-18 do dziś
8data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
9data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
10data złożenia 04.01.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-02-01 do dziś
11data złożenia 19.08.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-04 do dziś
12data złożenia 01.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
13data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-31 do dziś
14data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
15data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
16data złożenia 01.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
17data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
18data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
19data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
20data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-13 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-17 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-23 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-02-01 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 13.09.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-03-18 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-29 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-13 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-17 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-23 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-18 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-02-01 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-04 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-31 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów