SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FILAR”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000130340
Numer REGON: 001375558
Numer NIP: 5780001100
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-09-13
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/10587/22/895]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013755582002-11-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FILAR”2002-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ELBLĄGU nr w rejestrze 6052002-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. ELBLĄG gmina M. ELBLĄG miejscowość ELBLĄG2002-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość ELBLĄG ulica MARII KONOPNICKIEJ nr domu 2A nr lokalu 18 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA 2008-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.04.1989 R. 2. UCHWAŁĄ NR 2 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 16.01.2002 R. ZATWIERDZONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU 3. UCHWAŁĄ NR 1 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 12.11.2002 R. -ZMIENIONO: PAR. 16, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 36, PAR. 41, PAR. 42, PAR. 47, PAR. 55, PAR. 60, PAR. 62, PAR. 65, PAR. 66, PAR. 70, PAR. 72, PAR. 74, PAR. 93, PAR. 109, PAR. 110, PAR. 113, PAR. 114, PAR. 1152002-11-19 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 8 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 07.06.2006 R. ZMIENIONO § § 2, 5, 12, 21, 22, 28, 29, 34, 39, 91.2006-08-21 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 2 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 26.11.2007 R. UCHWALONO NOWY STATUT2008-05-12 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 18.12.2017 R. PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU2018-04-30 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 15/2020 Z DNIA 14.09.2020 R. ZMIENIONO: § 40 UST.6., § 40 UST.7, W § 46 DODANO UST.42020-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRZELAK2022-09-13 do dziś
2. ImionaELŻBIETA EWA2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-13 do dziś
21. NazwiskoTROCZEK CIEĆKA2022-08-08 do dziś
2. ImionaIZABELA HELENA2022-08-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-08 do dziś
31. NazwiskoSTĘPIEŃ2019-11-05 do dziś
2. ImionaMARTA2019-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHĘTNIK2021-12-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSZ2021-12-14 do dziś
2. ImionaMARIA EWA2021-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKI2018-04-30 do dziś
2. ImionaRYSZARD LUCJAN2018-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSECKI2021-12-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KRZYSZTOF2021-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZA NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI ORAZ ZARZĄDZA NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2020-02-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZA NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-02-10 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZA NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2020-02-10 do dziś
341 20 Z BUDUJE LUB NABYWA BUDYNKI W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2020-02-10 do dziś
441 20 Z BUDUJE LUB NABYWA BUDYNKI W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2020-02-10 do dziś
541 20 Z BUDUJE LUB NABYWA BUDYNKI W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2020-02-10 do dziś
668 10 Z NABYWA I SPRZEDAJE GRUNTY ORAZ INNE NIERUCHOMOŚCI2020-02-10 do dziś
768 10 Z KUPUJE I PROWADZI SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R. I 2003 R. data złożenia 25.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R. I 2003 R.2004-11-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 24.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-20 do dziś
3data złożenia 21.06.2006 okres 2005 ROK2006-08-21 do dziś
4data złożenia 04.06.2007 okres 2006 ROK2007-06-13 do dziś
5data złożenia 20.05.2008 okres ZA 2007 ROK2008-05-30 do dziś
6data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
7data złożenia 06.07.2010 okres ZA 2009 R.2010-08-10 do dziś
8data złożenia 30.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-04 do dziś
9data złożenia 02.07.2012 okres 2011 R.2012-07-04 do dziś
10data złożenia 14.08.2013 okres 2012 R.2013-12-12 do dziś
11data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
12data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
13data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
14data złożenia 13.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
15data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
18data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-08-21 do dziś
22006 ROK2007-06-13 do dziś
3ZA 2007 ROK2008-05-30 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
5ZA 2009 R.2010-08-10 do dziś
62010 ROK2011-07-04 do dziś
72011 R.2012-07-04 do dziś
82012 R.2013-12-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 R. I 2003 R.2004-11-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-20 do dziś
32005 ROK2006-08-21 do dziś
42006 ROK2007-06-13 do dziś
5ZA 2007 ROK2008-05-30 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
7ZA 2009 R.2010-08-10 do dziś
82010 ROK2011-07-04 do dziś
92011 R.2012-07-04 do dziś
102012 R.2013-12-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów