SPÓŁDZIELNIA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „LEN” PRZY ZAKŁADACH PRZEMYSŁU LNIARSKIEGO „LEN” W KAMIENNEJ GÓRZE W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000130327
Numer REGON: 001230127
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2024-02-05
Sygnatura akt[RDF/579466/24/487]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-10-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001230127 NIP 61413398962007-11-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „LEN” PRZY ZAKŁADACH PRZEMYSŁU LNIARSKIEGO „LEN” W KAMIENNEJ GÓRZE W LIKWIDACJI2022-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 4832002-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KAMIENNOGÓRSKI gmina KAMIENNA GÓRA miejscowość KAMIENNA GÓRA2002-10-10 do dziś
2. Adresulica ŚCIEGIENNEGO nr domu 24 nr lokalu 26 kod pocztowy 58-400 poczta KAMIENNA GÓRA 2002-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.08.1983 R.2002-10-10 do dziś
228.01.2006 R. ZMIENIONO STATUT I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2006-03-14 do dziś
322.04.2008 R. ZMIANA § 43 PKT 3, § 47 PKT 1 STATUTU2008-06-11 do dziś
417.05.2013 R. - ZMIANA § 9 PKT 1 PPKT 8 A, B PPKT 9; § 9 PKT 2 PPKT 1, § 13 PKT 1 PPKT 12, 13, 14, 17 PKT 2, 3; § 16 PKT 5; § 18 PKT 2 PPKT 5, 6; § 23 PKT 6; § 42 PKT 1 PPKT 14, 15; § 49 PKT 1 PPKT 6; § 67 PKT 1 PPKT A, B PKT 2, 3; § 107 PKT 1 PPKT A, B PKT 2; § 111 PKT 1 PPKT 1, 22013-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJAN2018-06-04 do dziś
2. ImionaJANUSZ2018-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCZYŃSKI2018-06-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIGACZ2018-06-04 do dziś
2. ImionaIWONA2018-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-10-10 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-08-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-08-04 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-08-04 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-09-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 15.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-17 do dziś
4data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
5data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
6data złożenia 05.05.2008 okres 2007 R.2008-06-11 do dziś
7data złożenia 11.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-04 do dziś
8data złożenia 17.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-19 do dziś
9data złożenia 13.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-18 do dziś
10data złożenia 11.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
11data złożenia 21.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-27 do dziś
12data złożenia 23.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
13data złożenia 05.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
14data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
15data złożenia 08.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
16data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
17data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
18data złożenia 02.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
19data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
20data złożenia 27.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
21data złożenia 05.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
32007 R.2008-06-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-04 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-19 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-18 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-17 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
52007 R.2008-06-11 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-06-04 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-19 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-05-18 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-27 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1/12/2021 Z DNIA 14 GRUDNIA 2021 ROKU ORAZ UCHWAŁA NR 2/12/2021 Z DNIA 28 GRUDNIA 2021 ROKU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI O LIKWIDACJI ,2022-06-09 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2022-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASTA2022-06-09 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów