SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „DEBRZYNKA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000130278
Numer REGON: 001417370
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392925/22/807]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0014173702002-09-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „DEBRZYNKA”2002-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU nr w rejestrze ARS 6492002-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CZŁUCHOWSKI gmina DEBRZNO miejscowość DEBRZNO2002-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość DEBRZNO ulica OS. OSIEDLE SŁONECZNE nr domu 12B kod pocztowy 77-310 poczta DEBRZNO kraj POLSKA 2018-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.11.1989 -UCHWAŁA Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W DEBRZNIE 26.06.2002 UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU2002-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWRONA2017-01-05 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2017-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-05 do dziś
21. NazwiskoSTAŃCZYK2002-09-11 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA BOŻENA2002-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2002-09-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILSKA2018-09-21 do dziś
2. ImionaDOROTA2018-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILSKI2002-09-11 do dziś
2. ImionaLESZEK STANISŁAW2002-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIC2018-09-21 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2018-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaNALEPA2010-08-11 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2010-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRONA2014-09-23 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2014-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-23 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALEWSKA2014-09-23 do dziś
2. ImionaMARZENA2014-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-23 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA2017-01-05 do dziś
2. ImionaDANUTA2017-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 11.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 05.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-12 do dziś
5data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-10-10 do dziś
6data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
7data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
8data złożenia 08.07.2009 okres ZA ROK 20082009-08-18 do dziś
9data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
10data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
11data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
12data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-22 do dziś
13data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
14data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
15data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
16data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
17data złożenia 11.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
18data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
19data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
20data złożenia 26.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
21data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-10-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-11-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-11 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2006-10-10 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-11-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów