SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KIELNIA”

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000130232
Numer REGON: 001097898
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu57Data dokonania wpisu2023-07-19
Sygnatura akt[RDF/550276/23/37]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010978982002-09-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KIELNIA”2002-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 21492002-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2002-09-10 do dziś
2. Adresulica JAGIELLOŃSKA nr domu 36 kod pocztowy 70-382 poczta SZCZECIN 2002-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT W BRZMIENIU UCHWALONYM PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 28.06.1989 R. I 29.06.1989 R.2002-09-10 do dziś
230 CZERWCA 2003 R. ZMIENIONO: § § 3 -106, DODANO § § 107 -1722003-10-23 do dziś
328.06.2006 R. UCHWAŁA NR 8 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW ZMIENIONO: § 3; § 4; § 10 UST. 2; § 13 UST. 1; § 15 UST. 1, 5; § 17 UST. 1; § 18; § 22 UST. 1; § 24 UST. 1; § 26; § 27; § 28 UST. 6; § 31 UST. 6; § 33; § 42; § 47 UST. 1; § 52; § 70 UST. 1; § 71 UST. 1; § 75; § 76; § 77 UST. 2; § 80; § 83; § 134; § 135; § 137; § 138; § 150; § 151; § 156; § 158 UST. 1; § 166 UST. 3 DODANO -§ 28 UST. 7; § 30 UST. 2, 3; § 31 UST. 7;2006-09-18 do dziś
411.06.2007 R. UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICVIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KIELNIA” W SZCZECINIE ZMIANA: § 33 UST. 2, § 47 UST. 1 PKT 16, § 48 UST. 1, § 49 UST. 4, § 54 UST. 3, § 58 UST. 5 PKT 1, § 101 UST. 2, § 114, § 117, § 122 UST. 3, § 123 UST. 1, § 126, § 130 UST. 2, § 156 UST. 4, § 161, § 163 UST. 3; DODANIE: § 54 UST. 1 PKT 16, § 54 UST. 1 PKT 17; USUNIĘCIE: § 47 UST. 1 PKT 19, § 47 UST. 1 PKT 20, § 48 UST. 3, § 88 UST. 2, § 101 UST. 4, § 110, § 112, § 124 UST. 3, § 127, § 150.2007-09-24 do dziś
530.11.2007 R. ZMIANA § 3, § 7 UST. 2, § 13 UST. 8, § 15 UST. 2, § 18 UST. 1 PKT 3-6, UST. 3, § 19 PKT 5, 10, § 24 UST. 1 PKT 2, § 27 UST. 1 PKT 1, UST. 2, 3, UST. 4 PKT 1-4, § 28 UST. 5-7, § 31 UST. 1 PKT 1, UST. 2, 5, TYTUŁ IV ROZDZIAŁ 1, § 32 UST. 1, § 33 UST. 2, § 34 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, § 35 UST. 1-3, § 36 UST. 1-3, 4, 5, § 37 UST. 1, 2, § 38 UST. 1, 2, § 39, § 40, § 41 UST. 1-3, § 42 UST. 1, 6, 8, 9, § 43 § 45 UST. 1, 4, § 46 UST. 2 PKT 1, § 47 UST. 1 PKT 8, § 49 UST. 2, § 50, § 52 UST. 1, 5, § 54 UST. 1 PKT 10, 13, UST. 2, § 55 UST. 1 § 58 UST. 7, § 67 PKT 1 § 72 UST. 1, 2, § 82 UST. 2, § 89 PKT 1, § 96, § 109, § 121 UST. 1, 2, 3, § 125, § 126, § 131 UST. 1, § 132, § 133 UST. 2, § 137, § 140, § 141, § 142§ 143§ 145, § 147§ 148§ 149, § 151 UST. 1, § 152, § 153 UST. 2, § 154, § 156 UST. 1 PKT 4, § 158 UST. 1 PKT 3, UST. 2, § 159 PKT 2, § 163 UST. 1, 2, § 164 UST. 3 PKT 1, UST. 4 PKT 1, 2, § 165 UST. 1, § 166 UST. 3, § 168 DODANIE § 10 UST. 5, § 18 UST. 1 PKT 7A, § 19 PKT 5A, § 20 PKT 5, § 24 UST. 1 PKT 12-14, § 31 UST. 2A, § 33 UST. 8, 10, 11, 12, § 34 UST. 8-10, § 36 UST. 3A, 3B, 6, § 45 UST. 5-7, § 46 UST. 2 PKT 5 UST. 3, § 47 UST. 1 PKT 24, § 49 UST. 7 § 54 UST. 1 PKT 18, 19, § 67 PKT 4 § 68 UST. 5 § 69 UST. 2-4, § 89 PKT 4, § 91 UST. 4, § 121 UST. 2A § 163UST 2A, 2B, 2C, § 163A, § 164 UST. 5-7, § 165 UST. 3 § 170, USUNIĘCIE § 5 UST. 2 PKT 3, § 11 UST. 1 PKT 7 LIT.B, UST. 2 PKT 1 LIT.A, § 18 UST. 1 PKT 2, 8, 16 LIT.A, UST. 2, § 19 PKT 4, § 31 UST. 1 PKT 4, § 32 UST. 2, 3, § 33 UST. 1, 3-7,, § 47 UST. 1 PKT 21, 23, § 52 UST. 3, § 54 UST. 1 PKT 4, 6, 12, § 65 PKT 2, 3 § 74 UST. 1-5, § 76, § 77, § 78 § 80, § 86, § 95 UST. 1, § 115 UST. 2, 3, § 117-119, § 124 UST. 1 PKT 1, § 128-130, § 131 UST. 2, § 133 UST. 1, § 134-136, § 138, § 139, § 156 UST. 2, § 162, TYTUŁ IV ROZDZIAŁ 5.2008-06-05 do dziś
617 KWIETNIA 2008 R. -ZMIANA: § 99 UST. 1 USUNIĘTE: § 2 UST. 2, 3, § 4, § 7, § 9-10, § 12, § 14, § 33 UST. 8-12, § 40, § 42-44, § 51, § 53-56, ROZDZIAŁ 4 W TYTULE IV, § 66, § 68-73, ROZDZIAŁ 2, 3 W TYTULE V, § 90-92, § 95-98, § 132, § 137, § 140-141, ROZDZIAŁ 3 W TYTULE VIII, § 149-152, § 160-161, ROZDZIAŁ 2 W TYTULE IX, § 168-170.2009-01-26 do dziś
728 CZERWCA 2010 R. -ZMIENIONO: § 5 UST. 1, § 36 UST. 6, § 49 UST. 7 -USUNIĘTO § 158 UST. 12011-01-11 do dziś
825 CZERWCA 2014 R., UCHWAŁA NR 9 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KIELNIA” W SZCZECINIE. USUNIĘCIE §124 UST.2.2015-03-03 do dziś
9UCHWAŁA NR 7/2015 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 22-24,06.2015 R. JEDNOSTKI ZMIENIONE: §17 UST. 3; §20 PKT 5; §31 UST. 3: §34 UST. 10; §47 UST. 1 PKT 19; §163 UST. 3 JEDNOSTKI UCHYLONE: §166 UST. 22016-03-31 do dziś
1029 CZERWCA 2018 R. - UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2018-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA -PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.2002-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTEINKE2023-03-28 do dziś
2. ImionaMAREK2023-03-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU - PREZESA ZARZĄDU OD DNIA 28 LUTEGO 2023 R. DO CZASU WYBORU NOWEGO PREZESA ZARZĄDU.2023-03-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2022-09-14 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2022-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWKOWICZ2022-09-14 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2022-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUCZEK2019-08-29 do dziś
2. ImionaEWA IWONA2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZEWSKI2019-08-29 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaORŁOWSKI2019-08-29 do dziś
2. ImionaMAREK2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEINKE2019-08-29 do dziś
2. ImionaMAREK2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKA MARCZESKA2022-09-14 do dziś
2. ImionaWANDA JANINA2022-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoSKOTNICKA2016-03-31 do dziś
2. ImionaWIOLETA EWA2016-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-31 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaZGODNY Z PEŁNOMOCNICTWEM Z DNIA 6 LIPCA 2015, UDZIELONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA NATALIĘ SNELĘ-SAWCZYN W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 1424/2015.2016-03-31 do dziś
21. NazwiskoTOLKA2019-08-29 do dziś
2. ImionaZDZISŁAWA2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-29 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaZARZĄD MAJĄTKIEM SPÓŁDZIELNI, W TYM SKŁADANIE WSZELKICH OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH Z TYM ZARZĄDEM ZWIĄZANYCH ZGODNY Z TREŚCIĄ PEŁNOMOCNICTWA Z DNIA 07 GRUDNIA 2018 R. ZAPROTOKOŁOWANEGO PRZEZ NOTARIUSZA NATALIĘ SNELĘ-SAWCZYN W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 5266/2018.2019-08-29 do dziś
31. NazwiskoANDRZEJEWSKI2022-08-25 do dziś
2. ImionaMARCIN JAROSŁAW2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-25 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaZGODNY Z PEŁNOMOCNICTWEM Z DNIA 12 MAJA 2022 R. UDZIELONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZ NATALIĘ SNELĘ-SAWCZYN W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 2452/20222022-08-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-18 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-18 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-01-18 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-01-18 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-01-18 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-18 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-01-18 do dziś
823 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2010-01-18 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-01-18 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 01.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-03-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-20 do dziś
4data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-18 do dziś
5data złożenia 20.05.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-29 do dziś
6data złożenia 05.05.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-08 do dziś
7data złożenia 20.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-18 do dziś
8data złożenia 09.12.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-01-11 do dziś
9data złożenia 12.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-21 do dziś
10data złożenia 13.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-18 do dziś
11data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-03 do dziś
12data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-03 do dziś
13data złożenia 21.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-31 do dziś
14data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
15data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-17 do dziś
16data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
18data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
19data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
20data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
21data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-09-10 do dziś
22data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
23data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
24data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
25data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-18 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-29 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-08 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-18 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-01-11 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-21 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-18 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-15 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-15 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-23 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-18 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-29 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-08 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-18 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-01-11 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-21 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-18 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-31 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-15 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-15 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów