SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000130132
Numer REGON: 000492641
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/13680/22/402]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004926412002-09-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ”2013-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 822002-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-09-11 do dziś
2. Adresulica DĄBROWSKIEGO nr domu 29 kod pocztowy 50-457 poczta WROCŁAW 2002-09-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMKOLEJARZ.WROCLAW@GMAIL.COM2019-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.06.1995 R.2002-09-11 do dziś
217 CZERWCA 2003 -UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ANEKSOWANO DOTYCHCZASOWY STATUT I ZATWIERDZONO JEDNOLITY TEKST2003-11-24 do dziś
322.06.2006 R., ZMIANA PAR. 7, 23, 39, 562006-09-15 do dziś
419.11.2007 R., UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW O ZMIANIE STATUTU W OPARCIU O ZNOWELIZOWANE W DNIU 14 CZERWCA 2007 R., PRZEPISY USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH, PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2008-02-08 do dziś
515.06.2011 R., ZMIANA § 73 UST. 12011-11-14 do dziś
618 CZERWCA 2013 R.: - § 1 - ZMIANA NAZWY SPÓŁDZIELNI - § 43 - DODANO UT. 8 - § 45 UST. 5 - NOWA TREŚĆ A) B) C) - § 56 - ZMIANA SPOSOBU ZAWIADAMIANIA O W.Z. - § 69 - DODANO PKT B)2013-09-18 do dziś
730.06.2017 R., ZMIENIONO TREŚĆ OD § 2 DO § 87. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2018-05-08 do dziś
825.05.2018 R., UCHYLONE ZOSTAŁY ZAPISY OD § 2 DO § 87, WPROWADZONO NOWE ZAPISY OD § 2 DO § 81, ZATWIERDZONO JEDNOLITY TEKST STATUTU OD § 1 DO § 81.2018-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSOBCZAK2022-06-21 do dziś
2. ImionaJACEK2022-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-06-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-21 do dziś
21. NazwiskoJÓZEFIAK2013-06-13 do dziś
2. ImionaKONRAD2013-06-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-06-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKOWSKA - SACHER2022-06-08 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSEK2022-06-08 do dziś
2. ImionaHELENA2022-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHMIDT2022-06-08 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2022-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSION2018-11-13 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2018-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISOWSKA2018-11-13 do dziś
2. ImionaDANUTA2018-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoBRODZIAK2011-11-14 do dziś
2. ImionaANNA2011-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-11-14 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaUMOCOWANIE DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW BANKOWYCH I INNYCH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ FINANSOWĄ ORAZ DO WYSTĘPOWANIA O INTERPRETACJE PODATKOWE.2011-11-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-09-13 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-09-13 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-13 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-09-13 do dziś
581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-09-13 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-11-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-12 do dziś
4data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-15 do dziś
5data złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
6data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-29 do dziś
7data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-25 do dziś
8data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-13 do dziś
9data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-14 do dziś
10data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-02 do dziś
11data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-18 do dziś
12data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
13data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
14data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
15data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-08 do dziś
16data złożenia 22.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
17data złożenia 15.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
18data złożenia 16.05.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-16 do dziś
19data złożenia 16.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-16 do dziś
20data złożenia 16.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-16 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-15 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-09-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-25 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-13 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-14 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-02 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-16 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-09-15 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-09-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-25 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-13 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-14 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-02 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-16 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów