LABORATORIUM DERMAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000130068
Numer REGON: 010197176
Numer NIP: 5270203000
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-20
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/547547/23/49]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP0101971762002-09-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM DERMAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY nr w rejestrze 360202002-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-11-22 do dziś
2. Adresulica CZŁUCHOWSKA nr domu 12 A kod pocztowy 01-100 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.02.1993 R. KANCELARIA NOTARIALNA ZOFIA KRYSIK W WARSZAWIE, REP. A-272/93; 23.05.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA ALICJA PIĄTEK W WARSZAWIE, REP. A -855/2002, ZMIANA PAR. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 25 UMOWY SPÓŁKI.2002-09-20 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 30.12.2005 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ALICJĘ PIĄTEK W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KARATOWEJ 7 ZA REP. A NR 6338/2005, ZMIENIONO UMOWĘ W ZAKRESIE PAR. 8 I PAR. 92006-01-17 do dziś
322.01.2007 R., REPERTORIUM A NR 402/2007, KANCELARIA NOTARIALNA ALICJA PIĄTEK, UL. KARATOWA 7, 02-490 WARSZAWA, UZUPEŁNIENIE TREŚCI § 7 UMOWY SPÓŁKI2007-03-07 do dziś
419.05.2009 R., REPERTORIUM A NR 2615/2009, KANCELARIA NOTARIALNA ALICJA PIĄTEK, UL. KARATOWA 7, 02-490 WARSZAWA, § 8, § 9, § 10.2009-06-08 do dziś
510.11.2010 R., REPERTORIUM A NR 5859/2010, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA ZALEWSKA-FOWLER -NOTARIUSZ, 02-490 WARSZAWA UL. KARATOWA 7 § 7 ZMIENIONY2010-11-22 do dziś
610.07.2012, REP. A NR 2504/2012, NOTARIUSZ ALICJA PIĄTEK, UL. KARATOWA 7, 02-490 WARSZAWA, ZMIANA § 7, § 10 I § 22 UMOWY SPÓŁKI2012-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJZA2002-09-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ ZYGMUNT2002-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 274.400, - ZŁOTYCH2009-06-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKA2002-09-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2002-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 107.800, - ZŁOTYCH2009-06-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJZA2002-09-20 do dziś
2. ImionaMARIA JOANNA2002-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.900, - ZŁOTYCH2009-06-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLORYŃSKA2023-05-11 do dziś
2. ImionaMARIA TERESA2023-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.900,- ZŁOTYCH2023-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-05-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego490000,00 ZŁ2009-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1900,00 PLN2002-09-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDNYM Z NICH MUSI BYĆ PREZES ZARZĄDU2002-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJZA2002-09-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ ZYGMUNT2002-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-09-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKA2002-09-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2002-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-20 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaARCT2002-09-20 do dziś
2. ImionaJACEK MICHAŁ2002-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-20 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2010-11-22 do dziś
232 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2010-11-22 do dziś
338 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2010-11-22 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-11-22 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-11-22 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-11-22 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-11-22 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-11-22 do dziś
975 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2010-11-22 do dziś
1020 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-19 do dziś
2data złożenia 05.07.2007 okres 2006 R.2007-08-27 do dziś
3data złożenia 18.06.2008 okres 2007 ROK2008-09-15 do dziś
4data złożenia 29.05.2009 okres 2008 R.2009-06-08 do dziś
5data złożenia 16.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-22 do dziś
6data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-05 do dziś
7data złożenia 10.04.2012 okres 2011 ROK2012-04-17 do dziś
8data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-03 do dziś
9data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
10data złożenia 14.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
11data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
13data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
15data złożenia 15.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-15 do dziś
16data złożenia 13.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
17data złożenia 20.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2007-08-27 do dziś
22007 ROK2008-09-15 do dziś
32008 R.2009-06-08 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-06-22 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-05 do dziś
62011 ROK2012-04-17 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-03 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 R.2007-08-27 do dziś
22007 ROK2008-09-15 do dziś
32008 R.2009-06-08 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-06-22 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-05 do dziś
62011 ROK2012-04-17 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-03 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów