INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000130051
Numer REGON: 000127692
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-07-22
Sygnatura akt[RDF/409286/22/148]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiINSTYTUT BADAWCZY2011-06-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000127692 NIP 52500083822009-07-03 do dziś
3. NazwaINSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO2002-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR JEDN. BADAWCZO-ROZWOJOWYCH nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze RBR 812002-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-09-12 do dziś
2. Adresulica JAGIELLOŃSKA nr domu 80 kod pocztowy 03-301 poczta WARSZAWA 2002-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.06.1992 R.2002-09-12 do dziś
209.09.2005 R. -ZATWIERDZENIE NOWEGO STATUTU2005-12-20 do dziś
330.01.2009, ZMIENIONO: § 1 PKT 1, § 4, § 5 PKT 1; DODANO: § 3, § 4, § 5, § 9, § 10 PKT 1, 2 I 3, § 11 PKT 3; USUNIĘTO: § 8.2009-07-03 do dziś
411.03.2011, ZATWIERDZENIE NOWEGO STATUTU2011-06-20 do dziś
528.07.2017 ZMIENIONO: §7, §9-13, §19 UST.4; DODANO: §20 UST.5-72018-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2002-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. TbdPRZEKSZTAŁCENIE2002-09-12 do dziś
2. TbdZ DNIEM 01.01.1965 R. OŚRODEK TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO PRZEKSZTAŁCIŁ SIĘ W INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MINISTRÓW NR 395/64 Z DN. 22 GRUDNIA 1964 R. W SPRAWIE UTWORZENIA INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO.2002-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. TbdOŚRODEK TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO2002-09-12 do dziś
2. TbdREJESTR JEDN. BADAWCZO-ROZWOJOWYCH2002-09-12 do dziś
3. Tbd812002-09-12 do dziś
4. TbdSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY2002-09-12 do dziś
5. Tbd0001276922002-09-12 do dziś
Rubryka 7 - Organ założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2009-07-03 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-07-03 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-07-03 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-05-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2018-05-16 do dziś
258 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK, CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2018-05-16 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-05-16 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-05-16 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-05-16 do dziś
673 11 Z UMIESZCZANIE REKLAM W MEDIACH DRUKOWANYCH I NA STRONACH INTERNETOWYCH, UMIESZCZANIE REKLAM ZEWNĘTRZNYCH, TWORZENIE STOISK ORAZ INNYCH KONSTRUKCJI I MIEJSC WYSTAWOWYCH, PROMOCJĘ I WYRÓB USŁUG2018-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 15.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20022003-05-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 12.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię ROK 2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 20032004-06-21 do dziś
3data złożenia 05.10.2006 okres 20052006-10-18 do dziś
4data złożenia 06.06.2007 okres 20062007-06-25 do dziś
5data złożenia 13.06.2008 okres 20072008-06-19 do dziś
6data złożenia 09.06.2009 okres 2008 R.2009-06-18 do dziś
7data złożenia 10.06.2010 okres 20092010-07-06 do dziś
8data złożenia 08.07.2011 okres 20102011-08-11 do dziś
9data złożenia 09.07.2012 okres 20112012-09-21 do dziś
10data złożenia 08.07.2013 okres 20122013-09-27 do dziś
11data złożenia 18.06.2013 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
12data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
13data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
15data złożenia 24.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-24 do dziś
16data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
17data złożenia 20.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-20 do dziś
18data złożenia 04.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-04 do dziś
19data złożenia 22.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta120052006-10-18 do dziś
220062007-06-25 do dziś
320072008-06-19 do dziś
42008 R.2009-06-18 do dziś
520092010-07-06 do dziś
620102011-08-11 do dziś
720112012-09-21 do dziś
820122013-09-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-20 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-10-18 do dziś
220062007-06-25 do dziś
320072008-06-19 do dziś
42008 R.2009-06-18 do dziś
520092010-07-06 do dziś
620102011-08-11 do dziś
720112012-09-21 do dziś
820122013-09-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-20 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
4. Tbd1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów