BUSINESS SYSTEMS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000129959
Numer REGON: 190579060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-03-09
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/4718/21/525]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP1905790602002-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS SYSTEMS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 90242002-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2002-09-11 do dziś
2. Adresulica AL.GEN. J.HALLERA nr domu 147 nr lokalu 9 kod pocztowy 80-416 poczta GDAŃSK -WRZESZCZ kraj POLSKA 2002-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.01.1992 ANNA MARSZAŁEK -NOT., PBN W W-WIE REP. A-V-222/92 15.07.2002 MARIA DAMBEK -NOT., KANC. NOT. W GDAŃSKU REP.6602/2002, ZMIENIONO PAR. 6, PAR. 10, PAR. 11 UST. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, PAR. 14.8, PAR. 15.10, PAR. 17, PAR. 17.1,2002-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-11 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki„RZECZPOSPOLITA” LUB W INNEJ WYZNACZONEJ PRZEZ ZARZĄD2002-09-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKOWSKI2002-09-11 do dziś
2. ImionaSTEFAN2002-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 83 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 41.500,00 ZŁ2002-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.2002-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKOWSKI2002-09-11 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ANDRZEJ2002-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoRAKOWSKA2002-09-11 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA ANTONINA2002-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-09-11 do dziś
21. NazwiskoRAKOWSKI2002-09-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ RADOSŁAW2002-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-09-11 do dziś
31. NazwiskoRAKOWSKI2002-09-11 do dziś
2. ImionaSTEFAN2002-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-09-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2021-03-09 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-03-09 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2021-03-09 do dziś
470 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-03-09 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-03-09 do dziś
674 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2021-03-09 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2021-03-09 do dziś
879 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2021-03-09 do dziś
985 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 10.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 21.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-11-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R. data złożenia 21.09.2005 1. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK data złożenia 21.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R.2005-10-18 do dziś
4data złożenia 04.04.2007 okres 2005 ROK2007-04-27 do dziś
5data złożenia 04.04.2007 okres 2006 ROK2007-04-27 do dziś
6data złożenia 06.04.2009 okres ZA 2007 ROK2009-05-05 do dziś
7data złożenia 06.04.2009 okres ZA 2008 ROK2009-05-05 do dziś
8data złożenia 30.03.2012 okres 2010 ROK2012-04-11 do dziś
9data złożenia 30.03.2012 okres 2011 ROK2012-04-11 do dziś
10data złożenia 14.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-05 do dziś
11data złożenia 14.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-05 do dziś
12data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
13data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
14data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
15data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
16data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
17data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-10-18 do dziś
22005 ROK2007-04-27 do dziś
32006 ROK2007-04-27 do dziś
4ZA 2007 ROK2009-05-05 do dziś
5ZA 2008 ROK2009-05-05 do dziś
62010 ROK2012-04-11 do dziś
72011 ROK2012-04-11 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 R.2005-10-18 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK2005-10-18 do dziś
32005 ROK2007-04-27 do dziś
42006 ROK2007-04-27 do dziś
5ZA 2007 ROK2009-05-05 do dziś
6ZA 2008 ROK2009-05-05 do dziś
72010 ROK2012-04-11 do dziś
82011 ROK2012-04-11 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów