SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CERAMIK” W UNIESZEWIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000129945
Numer REGON: 001243390
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-06-27
Sygnatura akt[RDF/394638/22/266]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001243390 NIP 73904039842007-07-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CERAMIK” W UNIESZEWIE2008-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE nr w rejestrze 12632002-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina GIETRZWAŁD miejscowość UNIESZEWO2002-09-11 do dziś
2. Adresnr domu 85 kod pocztowy 11-035 poczta UNIESZEWO 2002-09-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMCERAMIK@WP.PL2013-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.09.1981 R.2002-09-11 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 4/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 27.09.2003 R. ZATWIERDZONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU. PROTOKOŁEM Z DNIA 19.02.2004 R. SPROSTOWANO § 63 UST. 1, § 71 UST. 2, § 73 UST. 2, § 76 UST. 2, § 77, § 134 PKT 1, § 150 UST. 4 ORAZ NUMERACJĘ PUNKTÓW W § 83 STATUTU.2004-04-15 do dziś
3UCHWAŁĄ WZCZ NR 9/2005 Z DNIA 25.06.2005 R.ZMIENIONO § 11 - DODANO UST 3; UCHWAŁĄ WZCZ NR 8/2005 Z DNIA 25.06.2005 R. ZMIENIONO § 146 UST 1 - SKREŚLONO PKT 52005-08-01 do dziś
4UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NR 3/2008 Z DNIA 03.03.2008 R. PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2008-03-12 do dziś
5UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 2/2016 Z DNIA 20.02.2016R. ZMIENIONO §12 UST.2 I UST.3 ORAZ §45 UST.2 STATUTU2016-03-22 do dziś
616.06.2018 R. ZMIENIONO: § 4 UST.2 PKT 1, § 6, § 9 UST.2, § 10 UST.1, UST.3, § 12 UST.1-4, § 17 UST.1 PKT 2, PKT 3, § 18, § 19 UST.1, § 29 UST.4, § 38 UST.4, § 47 UST.4, § 48 UST.1, PKT 1, PKT 2, § 52 UST.1, § 53 UST.1, UST.5, UST.6, UST.11, § 54 UST.1, § 55 UST.1, UST.2, § 56 UST.1, UST.2, UST.3, § 57 UST.1, UST.2, UST.3, UST.4, UST.5, § 58, § 59 UST.1, UST.2, § 60, § 62, § 63 UST.1, UST.5, § 65 UST.2, § 73, § 74, § 75 UST.1, UST.2, § 76, § 78 UST.1, § 80 UST.1, UST.2, § 81 UST.1, UST.2, § 85 UST.5, § 86 UST.1 PKT 1, § 91, § 93, § 96 UST.1, § 98 UST.1, § 99, § 131 UST.2; SKREŚLONO: § 8, § 11, § 20, § 21, § 22, § 23, § 71, § 72, § 1062018-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU2008-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZYDŁOWSKI2018-10-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2018-10-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-02 do dziś
21. NazwiskoRUSZCZYK2017-02-21 do dziś
2. ImionaADAM2017-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-21 do dziś
31. NazwiskoBOMBA2004-11-24 do dziś
2. ImionaRYSZARD2004-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-24 do dziś
41. NazwiskoSPYCHAŁA2004-11-24 do dziś
2. ImionaLECH2004-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?V-CE PREZES ZARZĄDU2004-11-24 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-24 do dziś
51. NazwiskoKUBIAK2002-09-11 do dziś
2. ImionaJAN2002-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-09-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-11 do dziś
64. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-09-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZATANEK2019-10-22 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2019-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHŁOPIK2019-06-19 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2019-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZANIEWSKA2018-10-02 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA WIESŁAWA2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIKURA2018-10-02 do dziś
2. ImionaHANNA2018-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKI2016-10-14 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2016-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-03-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2016-03-22 do dziś
293 29 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2016-03-22 do dziś
368 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-03-22 do dziś
441 10 Z ZAGOPSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-03-22 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 05.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 05.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-06 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-08-01 do dziś
5data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-11 do dziś
6data złożenia 02.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-24 do dziś
7data złożenia 27.06.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-02 do dziś
8data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
9data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
10data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
11data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
12data złożenia 19.06.2013 okres 2012 ROK2013-07-02 do dziś
13data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
14data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
15data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
16data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
17data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
18data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
19data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
20data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
21data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-11 do dziś
22006 ROK2007-07-24 do dziś
3OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-02 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
82012 ROK2013-07-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-06 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-08-01 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-11 do dziś
62006 ROK2007-07-24 do dziś
7OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-02 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-02 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
1101.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
122012 ROK2013-07-02 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów