SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JADWIŻYN”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000129890
Numer REGON: 000874696
Numer NIP: 7640053693
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2022-12-06
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/23871/22/691]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000874696 NIP 76400536932007-02-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JADWIŻYN”2002-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE SĄD GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 2122002-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2002-09-10 do dziś
2. Adresulica ŁĄCZNA nr domu 51 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA 2002-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130 CZERWCA 1995 R.2002-09-10 do dziś
2NOWY STATUT TEKST JEDNOLITY UCHWAŁA NR 9/2003 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SM „JADWIŻYN” Z DNIA 9 MAJA 2003 R.2003-07-10 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 1/06 Z DNIA 08.06.2006 R. ZMIENIONO §§: 2, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 43, 45, 56, 57, 70, 78, 84, 120, 126, 130, 150, 151, 154, 155, -SKREŚLONO §§: 75, 77, 127, 129.2006-07-31 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 3/07 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI Z DNIA 26.11.2007 R. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2008-02-21 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 10/12 Z DNIA 22.06.2012 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 31 UST. 1 I 2 STATUTU. DOTYCHCZASOWY UST. 2 § 31 OZNACZONO JAKO UST. 32012-07-23 do dziś
624.06.2015R. - ZMIANA STATUTU - W §32 SKREŚLONO UST. 4; W §156(1) SKREŚLONO UST. 3.2015-09-09 do dziś
728.06.2016R. - ZMIANA STATUTU: §2, §8, §13 UST. 1, §13 WPROWADZONO UST. 7, §15 UST. 1, §17, §43 UST. 1, §49 UST. 3, §117 UST. 1, §118 UST. 12017-01-11 do dziś
819.06.2018R. - ZMIENIONO: §1, §3, §4, §8, §9-125; - UCHYLONO §§: 126-1642018-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/2002-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWILCZYŃSKA2022-12-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA CZŁONEK ZARZĄDU2022-12-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-06 do dziś
21. NazwiskoNACZK2020-11-10 do dziś
2. ImionaJERZY ROMAN2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-10 do dziś
31. NazwiskoPOSTUPOLSKA2007-02-26 do dziś
2. ImionaZOFIA ANNA2007-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-02-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNA KSIĘGOWA2022-12-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-06 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2022-08-25 do dziś
2. ImionaANTONI JÓZEF2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUK2022-08-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBIŃSKA2018-02-16 do dziś
2. ImionaJOLANTA JADWIGA2018-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMAS2022-08-25 do dziś
2. ImionaELŻBIETA TERESA2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTT2022-08-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-25 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROPORNICKI2022-08-25 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2022-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-25 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUTY2019-05-06 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2019-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-09-10 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-08-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2018-08-16 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-08-16 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-08-16 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-08-16 do dziś
590 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2018-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 22.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 01.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 25.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-08 do dziś
4data złożenia 13.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
5data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
6data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
7data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
8data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
9data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
10data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
11data złożenia 06.08.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-06 do dziś
12data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
13data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
14data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
15data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-16 do dziś
16data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
17data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
18data złożenia 18.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-18 do dziś
19data złożenia 24.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
20data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-31 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-31 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-31 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-08 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-10 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-06 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-16 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-31 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów