SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KAMIONEK”

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000129866
Numer REGON: 001288240
Numer NIP: 1131065466
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-10-10
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/44044/23/211]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012882402002-09-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KAMIONEK”2002-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 19162002-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-09-10 do dziś
2. Adresulica STANISŁAWA AUGUSTA nr domu 75 nr lokalu 29 kod pocztowy 03-846 poczta WARSZAWA 2002-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.12.1987 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 20.06.2002 R. PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2002-09-10 do dziś
228 MAJA 2007 R. UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2007-09-20 do dziś
314.05.2008 UCHWALONO ZMIANĘ: § 6 UST. 4, § 29, § 39 UST. 1, § 66, § 69, § 70, § 74 UST. 4 STATUTU2008-07-31 do dziś
45 MAJA 2009 R. ZMIANA § 3 UST. 2 STATUTU2010-10-14 do dziś
530 MAJA 2012 R. UCHWALONO ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI - UCHWAŁA NR 6/2012 R. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI WPROWADZAJĄC NASTĘPUJĄCE ZMIANY: § 36 UST. 2, § 45 UST. 1 I § 56 UST. 1. DODANO: ZD. DRUGIE DO UST. 2 § 36, PKT 4 DO § 63 UST. 1 PKT 9 DO § 66, § 71 PKT 2, DO § 74 DODANO PKT 6 I § 77 A.2012-12-12 do dziś
6NOWY STATUT S.M. „KAMIONEK” UCHWALONY ZOSTAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W DNIU 10 KWIETNIA 2018 R.2019-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBRABANDER2022-01-10 do dziś
2. ImionaPIOTR RAFAŁ2022-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-01-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-10 do dziś
21. NazwiskoTERLECKI2022-01-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-10 do dziś
31. NazwiskoGOŁĘBIOWSKI2016-09-19 do dziś
2. ImionaCZESŁAW ZDZISŁAW2016-09-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-09-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-19 do dziś
41. NazwiskoTOMCZYK2010-10-14 do dziś
2. ImionaJANUSZ RYSZARD2010-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-10-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-10-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-14 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-07-12 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-12 do dziś
61. NazwiskoPIKULSKA2004-07-12 do dziś
2. ImionaZOFIA2004-07-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-12 do dziś
71. NazwiskoMELANIUK2002-09-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MICHAŁ2002-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-09-10 do dziś
85. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSOWSKI2022-01-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ GRZEGORZ2022-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKI2019-02-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROCZYŃSKA2022-01-10 do dziś
2. ImionaKIRA JOANNA2022-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-10-14 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-10-14 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 20.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 28.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 06.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-09-12 do dziś
5data złożenia 14.08.2006 okres 1.01.2005 - 31.12.20052006-08-18 do dziś
6data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-20 do dziś
7data złożenia 13.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
8data złożenia 20.07.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-10-14 do dziś
9data złożenia 20.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-14 do dziś
10data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
11data złożenia 30.05.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-12-12 do dziś
12data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
13data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
14data złożenia 28.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
15data złożenia 26.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
16data złożenia 18.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
17data złożenia 18.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
18data złożenia 20.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-20 do dziś
19data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
20data złożenia 29.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-01 do dziś
21data złożenia 09.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 - 31.12.20052006-08-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-10-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-14 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-12-12 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-20 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-01 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11.01.2005 - 31.12.20052006-08-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-10-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-14 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-12-12 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-20 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-01 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów