SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LAS” W PUŁAWACH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000129554
Numer REGON: 430499274
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-12-01
Sygnatura akt[RDF/460038/22/505]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP4304992742002-09-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LAS” W PUŁAWACH2002-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LUBLINIE nr w rejestrze 11452002-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat PUŁAWSKI gmina PUŁAWY miejscowość PUŁAWY2002-09-27 do dziś
2. Adresulica NIEMCEWICZA nr domu 7 kod pocztowy 24-100 poczta PUŁAWY 2002-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.03.2002 R.UCHWALNO TEKST JEDNOLITY STATUTU2002-09-27 do dziś
229 CZERWIEC 2003 ROK PAR. 5 UST 1 I 2 ORAZ ZMIANA NUMERACJI PKT 1 DO 3, PAR. 8 PKT 7, PAR. 11 PKT 4, PAR. 22 PKT 1, TYTUŁ ROZDZIAŁU III PKT B I C, PAR. OD 29 DO 42 ZMIANA NUMERACJI PAR. W PKT III C ZAMIAST 29 DO 40-PAR. 43 DO 54, SKREŚLA SIĘ PKT III C I ZMIANIA NUMERY OD PAR. 44 DO KOŃCA STATUTU, PAR. 51, 53 UST. 1, PAR. 55 PKT 4, PAR. 86 PKT 1, 4, 5 I 7 SKREŚLA SIĘ W PAR. 88 SKREŚLA SIĘ PKT 5, W PAR. 96 UST. 2 I 3, W PAR. 103 SKREŚLA SIĘ UST. 4.2003-09-09 do dziś
329 LISTOPADA 2007 ROK TEKST JEDNOLITY STATUTU, ZA WYJĄTKIEM § 63 PKT 1 I 3.2008-02-05 do dziś
414 WRZEŚNIA 2008 R.- PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2008-11-05 do dziś
507.02.2019 R. PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI2019-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŚNIATKOWSKA2022-11-10 do dziś
2. ImionaDOROTA JOANNA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZESKA2022-11-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-10 do dziś
21. NazwiskoPIECH ZIELIŃSKA2022-11-10 do dziś
2. ImionaZOFIA MARIA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZESKA2022-11-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLKO2022-11-10 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZDRÓJ2022-11-10 do dziś
2. ImionaELŻBIETA STANISŁAWA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚ2014-12-29 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2014-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUFEL2017-11-03 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA2017-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOCHROŃ2022-11-10 do dziś
2. ImionaZOFIA2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2002-09-27 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 R. data złożenia 17.03.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 R.2002-09-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01-01.2002-31.12.2002 data złożenia 07.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01-01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01-01.2002-31.12.20022003-09-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 04.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-01 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 22.07.20052005-08-25 do dziś
5data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
6data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-09 do dziś
7data złożenia 18.07.2008 okres OD 01.01.2007 R. -DO 31.12.2007 R.2008-08-20 do dziś
8data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
9data złożenia 28.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
10data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-11 do dziś
11data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-09-07 do dziś
12data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-29 do dziś
13data złożenia 15.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-29 do dziś
14data złożenia 19.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
15data złożenia 02.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
16data złożenia 28.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
17data złożenia 25.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
18data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
19data złożenia 23.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
20data złożenia 19.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-19 do dziś
21data złożenia 01.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-08-25 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-09 do dziś
4OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R2008-08-20 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-11 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-09-07 do dziś
901.01. 2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.2001 R.2002-09-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-01 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-08-25 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-09 do dziś
6OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R2008-08-20 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-11 do dziś
1001.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-09-07 do dziś
1101.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-29 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-29 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów