SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „OŚWIATA” W NYSIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000129521
Numer REGON: 001393154
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396083/22/155]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013931542002-09-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „OŚWIATA” W NYSIE2003-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU nr w rejestrze RSA 10822002-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina NYSA miejscowość NYSA2002-09-06 do dziś
2. Adresmiejscowość NYSA ulica UL. WITA STWOSZA nr domu 10A nr lokalu 1U kod pocztowy 48-300 poczta NYSA kraj POLSKA 2015-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.09.1996 R. 27.06.2002 R. ZMIENIONO PAR. 6 I 13 STATUTU.2002-09-06 do dziś
210.01.2003 R. UCHWAŁA NR 1/2003 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „OŚWIATA” PRZY ZARZĄDZIE ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W NYSIE W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI. ZMIENIONO TREŚĆ DOTYCHCZASOWEGO STATUTU W CAŁOŚCI. UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI.2003-04-17 do dziś
319.06.2006 R., ZMIENIONO CAŁĄ TREŚĆ STATUTU.2006-11-20 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 3/2007 Z DNIA 14.06.2007 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZMIENIONO PAR.: 69, 71, 74 STATUTU.2007-07-30 do dziś
517.12.2007 R. -UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU. 27.06.2008 R. -ZMIENIONO PAR. 37, 64, 77, WYKREŚLONO PAR. 8 UST. 4, DOTYCHCZASOWY UST. 5 PAR. 80 OTRZYMAŁ NUMER 4.2008-08-14 do dziś
627.06.2012 R., ZMIENIONO PAR. 21 UST. 1, PAR. 41, PAR. 43 UST. 7 I 8.2012-09-06 do dziś
712.06.2018R., UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU 05.06.2019R., ZMIENIONO §: 1,6,34,36,62,64, 82,87,89,92,93,94,95,972019-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2008-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCHLIPAŁA2003-09-26 do dziś
2. ImionaBEATA VIOLETTA2003-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-26 do dziś
21. NazwiskoSKIREWSKI2003-05-09 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2003-05-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-05-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-09 do dziś
31. NazwiskoOLSZEWSKA2002-09-06 do dziś
2. ImionaTERESA2002-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2018-02-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2018-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEL2018-02-26 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA URSZULA2018-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCIK2014-11-12 do dziś
2. ImionaJÓZEF2014-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWICKA2018-02-26 do dziś
2. ImionaTERESA GENOWEFA2018-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMAS2018-02-26 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA AGNIESZKA2018-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-08-14 do dziś
268 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-08-14 do dziś
393 29 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2008-08-14 do dziś
468 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-05-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-06-30 do dziś
2data złożenia 19.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-11-20 do dziś
3data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-30 do dziś
4data złożenia 16.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-14 do dziś
5data złożenia 31.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-18 do dziś
6data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
7data złożenia 17.08.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-12-16 do dziś
8data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-06 do dziś
9data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
10data złożenia 08.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
11data złożenia 21.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
12data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
13data złożenia 27.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-26 do dziś
14data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
15data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
16data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
17data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
18data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-11-20 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-30 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-14 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-12-16 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-26 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-11-20 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-30 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-14 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-12-16 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-26 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów