A.M.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000129485
Numer REGON: 070499373
Numer NIP: 5481010290
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-09-26
Sygnatura akt[RDF/424977/22/173]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 070499373 NIP 54810102902007-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 25432002-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat KROŚNIEŃSKI gmina IWONICZ-ZDRÓJ miejscowość IWONICZ-ZDRÓJ2005-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość IWONICZ-ZDRÓJ ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 2 kod pocztowy 38-440 poczta IWONICZ-ZDRÓJ kraj POLSKA 2019-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.04.1995 R. KANCELARIA NOTARIALNA M.ŚWIERCZKA BIELSKO-BIAŁA REP. A NR 438/1995 -UMOWA SPÓŁKI; AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.04.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA J. MACHALICY CZECHOWICE-DZIEDZICE REP. A NR 876/2002 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI WRAZ Z JEDNOLITYM TEKSTEM.2002-09-05 do dziś
25.12.2002 R. REP. A NUMER 3935/2002 JÓZEJ MACHALICA KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH UL. NIEPODLEGŁOŚCI 47 -ZMIENIONO PARAGRAF 2 UST. 12003-03-07 do dziś
329.03.2005 R. REP. A NR 799/2005 NOTARIUSZ JÓZEF MACHALICA KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH UL. NIEPODLEGŁOŚCI 47 -ZMIANY W PAR. 42005-06-03 do dziś
409.09.2005 R. A 2875/2005, NOTARIUSZ JÓZEF MACHALICA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH UL. NIEPODLEGŁOŚCI 47 -ZMIENIONO PAR. 2 UST. 1; PAR. 4;2005-12-06 do dziś
529 CZERWIEC 2010 REP. A NR 3147/2010 MARIA TOKARZEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH UL. NARUTOWICZA 79 PAR. 4, 6 PKT 2, 11 PKT 5, 11 PKT 92010-08-17 do dziś
616 PAŹDZIERNIKA 2012 R. - NOTARIUSZ WOJCIECH NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE, REP. A NR 6961/2012 ZMIENIA SIĘ § 4; § 5 PKT 4; § 10; § 11 PKT 5; § 11 PKT 7 UMOWY SPÓŁKI2012-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAPITALUX LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)2018-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2019-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-01-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2004-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2012-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPENAR2018-03-06 do dziś
2. ImionaJANUSZ JÓZEF2018-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-06 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoJEWIARZ PENAR2019-01-02 do dziś
2. ImionaBARBARA ANNA2019-01-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-01-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-08-17 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-08-17 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-08-17 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-08-17 do dziś
555 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2010-08-17 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-08-17 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-08-17 do dziś
893 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-08-17 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-08-17 do dziś
1055 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 16.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022004-06-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 31.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-03 do dziś
3data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-12 do dziś
4data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
5data złożenia 20.05.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-05-25 do dziś
6data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
7data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-17 do dziś
8data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
9data złożenia 19.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-10-09 do dziś
10data złożenia 26.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
11data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
12data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-10 do dziś
13data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-10 do dziś
14data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
15data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
16data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
17data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
18data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-05-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-10-09 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-03 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-12 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-05-25 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-08-17 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-10-09 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów