BUSINESS ASSISTANCE & SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000129457
Numer REGON: 015234723
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2018-11-20
Sygnatura akt[RDF/901072/18/775]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015234723 NIP 52626520772009-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS ASSISTANCE & SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 101 nr lokalu 12 kod pocztowy 02-011 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.08.2002 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MATYLDĘ PRZYBYLSKĄ DZIAŁAJĄCĄ W RAMACH KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KOPERNIKA 30, REP. A -3984/2002.2002-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHILLA2002-09-05 do dziś
2. ImionaJOACHIM JOSEF2002-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000 ZŁOTYCH2003-03-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDE WILJES HILLA2003-03-10 do dziś
2. ImionaBERNHARDINE2003-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000 ZŁOTYCH2003-03-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2018-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2018-07-27 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 04.09.2002 -31.12.2002 data złożenia 21.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 04.09.2002 -31.12.20022003-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 04.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-03-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-08 do dziś
4data złożenia 29.09.2006 okres 01.01. -31.12.2005 R.2006-10-23 do dziś
5data złożenia 27.06.2007 okres 01.01. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
6data złożenia 23.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-16 do dziś
7data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-20 do dziś
8data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
9data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-04 do dziś
10data złożenia 26.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-03 do dziś
11data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-09 do dziś
12data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
13data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
14data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
15data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
16data złożenia 20.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01. -31.12.2005 R.2006-10-23 do dziś
201.01. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-04 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-03 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01. -31.12.2005 R.2006-10-23 do dziś
201.01. -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-04 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-03 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NUMER 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22.05.2018R. OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE TOMASZA MARKUSZEWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 101/31 ZA NUMEREM REP. A NR 1275/2018 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I POSTAWIENIU JEJ W STAN LIKWIDACJI., 22.05.20182018-07-27 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2018-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoHILLA2018-07-27 do dziś
2. ImionaJOACHIM JOSEF2018-07-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NUMER 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22.05.2018R. OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE TOMASZA MARKUSZEWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 101/31 ZA NUMEREM REP. A NR 1275/2018 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I POSTAWIENIU JEJ W STAN LIKWIDACJI., 22.05.20182018-07-27 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów