PALIWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000129440
Numer REGON: 093071720
Numer NIP: 5581701728
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-20
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2012-11-19
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/41868/12/48]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 093071720 NIP 55817017282008-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPALIWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-03-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SOLEC nr domu 81 B nr lokalu A-51 kod pocztowy 00-382 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.XII.2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA W NAKLE N.NOT. NOTARIUSZ PIOTR GRUSZCZYŃSKI, REPERTORIUM A NR 6624/2001 25.05.2002 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W §§ 9 I 19, KANCELARIA NOTARIALNA W NAKLE N. NOTECIĄ, NOTARIUSZ PIOTR GRUSZCZYŃSKI, REPERTORIUM A 2118/2002 R.2002-09-20 do dziś
231.12.2002 R., NOTARIUSZ PIOTR GRUSZCZYŃSKI -KANCELARIA NOTARIALNA W NAKLE N.NOT. PRZY UL. SĄDOWEJ 1-3, REPERTORIUM A NR 5534/2002 ZMIANA § 11 UST. 1, § 122003-08-28 do dziś
311.02.2008 R., REPERTORIUM A NR 1261/2008, NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA -UL. CIESZKOWSKIEGO 17/2, BYDGOSZCZ; ZMIANA § 2 I § 12 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2008-06-26 do dziś
4AKT NOTARIALNY (REP. A 1482/2009) Z DNIA 06.03.2009 ROKU SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ, UL. POCZTOWA 17 LOK. 3 A, NOTARIUSZ PIOTR GRUSZCZYŃSKI, ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2009-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROWICKI2009-03-25 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2009-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.100 (PIĘĆ TYSIĘCY STO) UDZIAŁÓW W SPÓŁCE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.550.000,00 ZŁ (DWA MILIONY PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2009-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-03-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2550000,00 PLN2003-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12500000,00 PLN2003-08-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDNOCZEŚNIE DWOCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. CZLONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 A UPRAWA ZBÓŻ2002-09-20 do dziś
215 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2002-09-20 do dziś
351 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2002-09-20 do dziś
451 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2002-09-20 do dziś
551 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2002-09-20 do dziś
651 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-09-20 do dziś
751 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2002-09-20 do dziś
851 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2002-09-20 do dziś
951 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-09-20 do dziś
1051 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2002-09-20 do dziś
1151 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2002-09-20 do dziś
1201 11 B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY2002-09-20 do dziś
1351 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2002-09-20 do dziś
1451 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2002-09-20 do dziś
1551 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2002-09-20 do dziś
1651 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2002-09-20 do dziś
1751 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-09-20 do dziś
1851 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2002-09-20 do dziś
1951 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2002-09-20 do dziś
2051 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-09-20 do dziś
2151 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW2002-09-20 do dziś
2252 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-09-20 do dziś
2301 11 C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-09-20 do dziś
2452 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2002-09-20 do dziś
2552 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2002-09-20 do dziś
2652 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2002-09-20 do dziś
2752 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2002-09-20 do dziś
2852 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-09-20 do dziś
2952 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-20 do dziś
3052 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2002-09-20 do dziś
3152 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2002-09-20 do dziś
3252 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2002-09-20 do dziś
3360 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-09-20 do dziś
3401 12 A UPRAWA WARZYW2002-09-20 do dziś
3563 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2002-09-20 do dziś
3663 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-09-20 do dziś
3774 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-09-20 do dziś
3874 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-09-20 do dziś
3901 12 B UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH; SZKÓŁKARSTWO ROŚLIN SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH2002-09-20 do dziś
4001 13 Z UPRAWA OWOCÓW, ORZECHÓW ORAZ UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW I PRZYPRAW2002-09-20 do dziś
4115 31 Z PRZETWÓRSTWO ZIEMNIAKÓW2002-09-20 do dziś
4215 32 Z PRODUKCJA SOKÓW, OWOCÓW I WARZYW2002-09-20 do dziś
4315 33 A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 01.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022004-09-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 14.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-10-25 do dziś
3data złożenia 23.02.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-04-27 do dziś
4data złożenia 06.02.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-02-21 do dziś
5data złożenia 06.02.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-02-21 do dziś
6data złożenia 20.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042006-04-27 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052008-02-21 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062008-02-21 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 -31.12.20042006-04-27 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052008-02-21 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062008-02-21 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów