SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BARBARA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000129434
Numer REGON: 001354734
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-11-28
Sygnatura akt[RDF/459364/22/933]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013547342002-09-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BARBARA”2002-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY nr w rejestrze 10632002-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CHORZÓW gmina M. CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2002-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. WIEJSKA nr domu 8 kod pocztowy 41-503 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2022-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120 WRZEŚNIA 1995 R. Z PÓŹN.ZM.2002-09-10 do dziś
225.06.2003 R.2003-09-08 do dziś
3CZĘŚĆ I DZIAŁ I STATUTU OTRZYMUJE BRZMIENIE ZAŁ. 1. 2. CZĘŚĆ I DZIAŁ II I III STATUTU OTRZYMUJE BRZMIENIE ZAŁ. 2. 3. WPROWADZA SIE DZIAŁ III ZAMIAST DZIAŁ V STATUTU -ZAŁ NR 3 4. CZĘŚĆ I DZIAŁ IV STATUTU OTRZYMUJE BRZMIENIE ZAŁ. 4. 5. CZĘŚĆ II DZIAŁ IV OTRZYMUJE BRZMIENIE ZAŁ. 5. 6. CZĘŚĆ II DZIAŁ I STATUTU OTRZYMUJE BRZMIENIE ZAŁ. 6. 7. CZĘŚĆ II DZIAŁ V I VI OTRZYMUJE BRZMIENIE ZAŁ. 7. 8. CZĘŚĆ II DZIAŁ III STATUTU OTRZYMUJE BRZMIENIE ZAŁ. 8. 9. CZĘŚĆ II I VII STATUTU OTRZYMUJE BRZMIENIE -ZAŁ. 9. 10.CZĘŚĆ II DZIAŁ VIII STATUTU OTRZYMUJE BRZMIENIE -ZAŁ. 10. 11.STATUT UCHWALONY W BRZMIENIU WYNIKAJĄCYM Z ZAŁĄCZONEGO TEKSTU JEDNOLITEGO2003-09-08 do dziś
419.06.2006 R. ZMIANY DOTYCZĄ: PAR. 1 UST. 2, PAR. 2, PAR. 11 UST. 1, PAR. 12 UST. 1, UST. 2, UST. 6, PAR. 14 UST. 1 PKT 7, 11, 12, 13, 14 UST. 4, 5, 6, PAR. 15 PKT 5, 10, PAR. 18 UST. 1, PAR. 19, PAR. 20 UST. 4, PAR. 21 UST. 1, PAR. 22, PAR. 23 UST. 5, PAR. 25 UST. 2, PAR. 26 UST. 3, 4, PAR. 29 UST. 4, 5, PAR. 32 UST. 1, PAR. 39 UST. 5, 6, 7, PAR. 43 UST. 1PKT 3, 11, 22, PAR. 56 UST. 7, PAR. 58, PAR. 61 UST. 1, PAR. 62 UST. 1, 4, PAR. 66 UST. 2, PAR. 68, PAR. 69, PAR. 70, PAR. 75, PAR. 76 UST. 1, PAR. 77, PAR. 86 UST. 1, PAR. 93, PAR. 94, PAR. 96 UST. 3, 4, PAR. 97, PAR. 104, PAR. 105, PAR. 106, PAR. 108, PAR. 111 UST. 2, PAR. 113, PAR. 114 UST. 1, PAR. 115, PAR. 117, PAR. 118, PAR. 120, PAR. 121, PAR. 124, PAR. 129 UST. 1 PKT 11, PAR. 136 UST. 32006-09-04 do dziś
527.11.2007 R. PARAGRAFY: 3, 4, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 38, 41, 46, 49, 50, 52, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 71, 74, 75, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 126, 127, 129, 132, 133, 138, 141, 143.2008-03-11 do dziś
609.06.2011 R. -DODANO PAR. 124 A STATUTU2011-06-29 do dziś
728.11.2011 R. -UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 2/2011 WYKREŚLENIE PARAGRAFU 124 I 125, ZMIANA PARGARAFU 87 UST. 2, UST. 32011-12-30 do dziś
825.06.2013 R., ZMIANA PARAGRAFU 124A UST.1 PKT 2 - UCHWAŁA NR 9/20132013-08-05 do dziś
923.06.2015 R. PARAGRAFY: 14 UST.3; 14 UST.7 PKT2; 35; 36 UST.2; 49; 50; 66 UST. 2; 72 ZD.2; 91 UST.1; 93; 94; 108 UST.2; 108 UST.3.2015-08-25 do dziś
1007.12.2015R. ZMIENIONO CAŁĄ TREŚĆ STATUTU2016-03-09 do dziś
11UCHWAŁĄ NR 9/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA Z 24.05.2018R. ZMIENIONO TREŚĆ STATUTU POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI TEGO STATUTU2018-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.2016-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPŁONKA2015-02-12 do dziś
2. ImionaADAM TOMASZ2015-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-09-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-12 do dziś
21. NazwiskoSTEC2002-09-10 do dziś
2. ImionaIZABELA ELŻBIETA2002-09-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-08-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZIP2019-07-10 do dziś
2. ImionaILONA MARIA2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOPOT2019-07-10 do dziś
2. ImionaDOROTA ESTERA2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCH2016-10-22 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MAKSYMILIAN2016-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASZAK2016-10-22 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW MARIAN2016-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-22 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOJ2016-10-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2016-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-22 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOPOT2019-07-10 do dziś
2. ImionaDAWID2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZEŃ2019-07-10 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-03-09 do dziś
235 PRODUKCJA ENERGII CIEPLNEJ DLA POTRZEB WŁASNYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH I ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH2016-03-09 do dziś
393 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA2016-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2000 data złożenia 05.07.2001 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2000 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20002002-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 data złożenia 04.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20012002-09-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20022003-09-08 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-15 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-08-08 do dziś
6data złożenia 25.07.2006 okres 2005 R.2006-09-04 do dziś
7data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-06-21 do dziś
8data złożenia 19.06.2008 okres 2007 ROK2008-06-25 do dziś
9data złożenia 16.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-24 do dziś
10data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
11data złożenia 21.06.2011 okres 20102011-06-29 do dziś
12data złożenia 20.07.2012 okres 2011 ROK2012-08-23 do dziś
13data złożenia 04.07.2013 okres 2012 ROK2013-08-05 do dziś
14data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
15data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
16data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
17data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
18data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
19data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
20data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
21data złożenia 26.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
22data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-09-04 do dziś
201.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-06-21 do dziś
32007 ROK2008-06-25 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
620102011-06-29 do dziś
72011 ROK2012-08-23 do dziś
82012 ROK2013-08-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-08-08 do dziś
32005 R.2006-09-04 do dziś
401.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-06-21 do dziś
52007 ROK2008-06-25 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-07-24 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
820102011-06-29 do dziś
92011 ROK2012-08-23 do dziś
102012 ROK2013-08-05 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów