BONNE SANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000129393
Numer REGON: 002046822
Numer NIP: 5210081705
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-04-28
Sygnatura akt[RDF/378481/22/468]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 002046822 NIP 52100817052010-07-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONNE SANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 249012002-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-12-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIERTNICZA nr domu 165 kod pocztowy 02-952 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.12.1990 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA PIOTROWSKA, INDYWIDUALNA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 1/902002-09-30 do dziś
216.12.2002 R., REPERTORIUM A NR 9268/2002, MICHAŁ WALKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: PKT 1.6 UMOWY SPÓŁKI2003-01-20 do dziś
317.06.2014 R., REP. A NR 3668/2014, NOTARIUSZ BARBARA SKOCZYŃSKA-SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA UL. LĄDOWA 1/3 LOK. 6 00-759 WARSZAWA; ZMIANA UMOWY SPÓŁKI.2014-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIATOPEŁK CZETWERTYŃSKI2002-09-30 do dziś
2. ImionaALBERT STANISŁAW2002-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.689,97 ZŁ2021-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego61303,00 PLN2002-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIATOPEŁK CZETWERTYŃSKI2002-09-30 do dziś
2. ImionaALBERT STANISŁAW2002-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPREJSNAR2002-09-30 do dziś
2. ImionaPAULA ROSA2002-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-30 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOSSELIN2002-09-30 do dziś
2. ImionaLEON2002-09-30 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-30 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-07-28 do dziś
285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-07-28 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-07-28 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-07-28 do dziś
578 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2014-07-28 do dziś
682 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2014-07-28 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-07-28 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 17.10.2002 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 -31.12.20012002-11-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 23.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 12.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-19 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 07.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-24 do dziś
5data złożenia 01.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-06 do dziś
6data złożenia 19.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-17 do dziś
7data złożenia 06.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-26 do dziś
8data złożenia 15.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-22 do dziś
9data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
10data złożenia 13.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
11data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-10 do dziś
12data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
13data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
14data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
15data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
16data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
17data złożenia 29.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
18data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
19data złożenia 27.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
20data złożenia 13.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
21data złożenia 28.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-06-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-26 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-17 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-06-22 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-10 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-06-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-26 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów