FIRMA HANDLOWA DOMAX - SERAFIN SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000129265
Numer REGON: 350134809
Numer NIP: 6780051587
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-05-25
Sygnatura akt[RDF/383327/22/752]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-09-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP3501348092002-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA DOMAX -SERAFIN SPÓŁKA JAWNA2002-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2002-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-09-18 do dziś
2. Adresulica OS. ALBERTYŃSKIE nr domu 37A kod pocztowy 31-855 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2002-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.01.1992 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 2. 28.12.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 3. 06.05.2002 R. ANEKS DO UMOWY2002-09-18 do dziś
2ZMIANA PARAGRAFU 1 UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁA Z DNIA 24.07.20032003-08-05 do dziś
301.09.2013 R. - ZMIANA § 12013-12-23 do dziś
409.03.2017 R. - ZMIANA LICZBY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ. ZMIANA § 4, § 6, § 8, § 11, § 12 UMOWY SPÓŁKI.2017-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-09-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁEK ART. 26 PAR. 4 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 ROKU. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWA DOMAX S. C. W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. W SPÓŁKĘ JAWNĄ O NAZWIE FIRMA HANDLOWA DOMAX SERAFIN SPÓŁKA JAWNA. WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI CYWILNEJ BYLI SERAFIN EDMUND -ZAREJESTROWANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NR 52348, SERAFIN DARIUSZ ZAREJESTROWANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NR 52349, SERAFIN STANISŁAWA ZAREJESTROWANA W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NR 52350. W DNIU 30 KWIETNIA 2002 ROKU WYSTĄPIŁ ZE SPÓŁKI DARIUSZ SERAFIN.2002-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA DOMAX S.C.2002-09-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-09-18 do dziś
5. Numer REGON3501348092002-09-18 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERAFIN2002-09-18 do dziś
2. ImionaEDMUND2002-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-09-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-09-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-09-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-09-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERAFIN2002-09-18 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA GENOWEFA2002-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-09-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-09-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-09-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-09-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERAFIN2017-03-28 do dziś
2. ImionaKONRAD2017-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-03-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDA DECYZJA WYMAGA PODPISU CONAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW2017-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERAFIN2002-09-18 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA GENOWEFA2002-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERAFIN2002-09-18 do dziś
2. ImionaEDMUND2002-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERAFIN2017-03-28 do dziś
2. ImionaKONRAD2017-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 00 HANDEL DETALICZNY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI POCHODZENIA KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO2011-12-20 do dziś
246 43 HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI POCHODZENIA KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO2011-12-20 do dziś
396 04 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2011-12-20 do dziś
431 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2011-12-20 do dziś
547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI2011-12-20 do dziś
656 10 BARY2011-12-20 do dziś
756 10 RESTAURACJE2011-12-20 do dziś
856 10 POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-12-20 do dziś
996 02 FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2011-12-20 do dziś
1066 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2013-12-23 do dziś
1166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-12-23 do dziś
1243 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM INSTALACJI GAZOWYCH2013-12-23 do dziś
1364 99 Z POZOSTAŁE USŁUGI FINANSOWE Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-06 do dziś
2data złożenia 14.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
3data złożenia 13.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-22 do dziś
4data złożenia 06.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-18 do dziś
5data złożenia 11.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-23 do dziś
6data złożenia 08.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-05-18 do dziś
7data złożenia 30.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-16 do dziś
8data złożenia 07.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
9data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
10data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
11data złożenia 17.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
12data złożenia 30.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-30 do dziś
13data złożenia 16.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-16 do dziś
14data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
15data złożenia 23.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
16data złożenia 25.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-06-06 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-05-27 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-22 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-05-18 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-05-23 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-05-18 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-05-16 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
12okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów