BUDEXPANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000129214
Numer REGON: 015238833
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2013-02-05
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/3383/13/297]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP0152388332006-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDEXPANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica STANIEWICKA nr domu 7 kod pocztowy 03-310 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121 MARCA 2002 ROKU, NOTARIUSZ EWA ŚWIĘCICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŃSKICH, NUMER REPERTORIUM A 1054/2002 22 SIERPNIA 2002 ROKU, NOTARIUSZ EWA ŚWIĘCICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŃSKICH, NUMER REPERTORIUM A 3312/2002, ZMIANA PAR. 22002-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPA2013-02-05 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ FRANCISZEK2013-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2013-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-02-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2002-09-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU2002-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKIEWICZ2013-02-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ LUDWIK2013-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2013-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH2002-09-05 do dziś
245 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-09-05 do dziś
345 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2002-09-05 do dziś
445 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -PRZESYŁOWYCH2002-09-05 do dziś
545 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2002-09-05 do dziś
645 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2002-09-05 do dziś
745 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-09-05 do dziś
845 21 G WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-09-05 do dziś
945 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-09-05 do dziś
1045 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2002-09-05 do dziś
1145 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2002-09-05 do dziś
1226 61 B PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BETONU2002-09-05 do dziś
1345 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH2002-09-05 do dziś
1445 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2002-09-05 do dziś
1545 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2002-09-05 do dziś
1645 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2002-09-05 do dziś
1745 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-09-05 do dziś
1845 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-09-05 do dziś
1945 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-09-05 do dziś
2045 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-09-05 do dziś
2145 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2002-09-05 do dziś
2245 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW2002-09-05 do dziś
2326 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW GIPSOWYCH DLA BUDOWNICTWA2002-09-05 do dziś
2445 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2002-09-05 do dziś
2545 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-09-05 do dziś
2645 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-09-05 do dziś
2745 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-09-05 do dziś
2845 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2002-09-05 do dziś
2945 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-09-05 do dziś
3045 41 Z TYNKOWANIE2002-09-05 do dziś
3145 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-09-05 do dziś
3245 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2002-09-05 do dziś
3345 43 B SZTUKATORSTWO2002-09-05 do dziś
3426 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2002-09-05 do dziś
3545 44 A MALOWANIE2002-09-05 do dziś
3645 44 B SZKLENIE2002-09-05 do dziś
3745 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-09-05 do dziś
3845 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2002-09-05 do dziś
3951 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2002-09-05 do dziś
4051 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2002-09-05 do dziś
4151 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-09-05 do dziś
4251 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-09-05 do dziś
4351 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-09-05 do dziś
4451 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2002-09-05 do dziś
4526 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2002-09-05 do dziś
4651 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-09-05 do dziś
4751 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2002-09-05 do dziś
4851 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2002-09-05 do dziś
4960 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-09-05 do dziś
5060 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-09-05 do dziś
5160 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-09-05 do dziś
5263 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2002-09-05 do dziś
5363 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-09-05 do dziś
5463 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2002-09-05 do dziś
5570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-05 do dziś
5626 65 Z PRODUKCJA WYROBÓW AZBESTOWO CEMENTOWYCH, WIÓROWO-CEMENTOWYCH I PODOBNYCH2002-09-05 do dziś
5770 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-05 do dziś
5870 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-05 do dziś
5970 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2002-09-05 do dziś
6070 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-09-05 do dziś
6170 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-09-05 do dziś
6271 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-09-05 do dziś
6371 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2002-09-05 do dziś
6471 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-09-05 do dziś
6526 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH2002-09-05 do dziś
6645 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-09-05 do dziś
6745 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2002-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
2data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów