A.SCHULMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000129182
Numer REGON: 012379740
Numer NIP: 5222067421
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu55Data dokonania wpisu2023-09-07
Sygnatura akt[RDF/561038/23/12]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP0123797402002-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. SCHULMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 496312002-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-09-02 do dziś
2. Adresulica PUŁAWSKA nr domu 424 kod pocztowy 02-884 poczta WARSZAWA 2004-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.02.1997 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1096/97; 18.06.2002 R., NOTARIUSZ BEATA TURKOT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1889/2002 -ZMIENIONO §§ 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19; SKREŚLONO §§ 1, 10; DODANO §§ 8; ZMIENIONO OZNACZENIE §§ 2-8 NA §§ 1-7 ORAZ §§ 11-19 NA §§ 10-18, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2002-09-02 do dziś
219.11.2003 R., NR REP. 5139/2003, BEATA TURKOT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 6 ORAZ § 14 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2003-12-16 do dziś
319.02.2015 R., REP. A NR 527/2015, NOTARIUSZ RAFAŁ SKUP, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 4, § 5 UST. 1 I 22015-03-11 do dziś
421.08.2019 R., REP. A NR 1500/2019, JOANNA KLENTAK - SMYK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA § 11 UST. 1 ORAZ § 16 UST. 22019-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-02 do dziś
WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.SCHULMAN PLASTICS BVBA2014-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000.000,00 ZŁOTYCH2014-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego14000000,00 PLN2003-12-16 do dziś
50000,00 PLN2004-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14950000,00 PLN2002-09-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWUDARSKI2019-07-11 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻALSKI2009-08-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2009-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-04 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBELDERBOS2003-12-16 do dziś
2. ImionaWALTER2003-12-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-16 do dziś
54. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-16 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURCZAK2002-09-02 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2002-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-02 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-02 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUDER2002-09-02 do dziś
2. ImionaOTTO HEINRICH2002-09-02 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoJURKIEWICZ2012-06-18 do dziś
2. ImionaBOŻENA2012-06-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2012-06-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-03-11 do dziś
220 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2015-03-11 do dziś
320 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2015-03-11 do dziś
420 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-11 do dziś
526 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2015-03-11 do dziś
646 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2015-03-11 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-03-11 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-03-11 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-11 do dziś
1082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 1.09.2001 DO 31.08.2002 data złożenia 23.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię OD 1.09.2001 DO 31.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument OD 1.09.2001 DO 31.08.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1.09.2001 DO 31.08.20022003-06-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 1.09.2002 DO 31.08.2003 data złożenia 31.03.2004 2. okres za jaki złożono opinię OD 1.09.2002 DO 31.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 1.09.2002 DO 31.08.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1.09.2002 DO 31.08.20032004-04-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 1.09.2003 DO 31.08.2004 data złożenia 31.03.2005 2. okres za jaki złożono opinię OD 1.09.2003 DO 31.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 1.09.2003 DO 31.08.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1.09.2003 DO 31.08.20042005-04-07 do dziś
4data złożenia 23.02.2006 okres OD 01.09.2004 DO 31.08.20052006-03-09 do dziś
5data złożenia 26.02.2007 okres OD 01.09.2005 DO 31.08.20062007-03-02 do dziś
6data złożenia 20.02.2008 okres 01.09.2006 -31.08.20072008-02-26 do dziś
7data złożenia 27.01.2009 okres 01.09.2007 -31.08.20082009-01-29 do dziś
8data złożenia 25.02.2010 okres 01.09.2008 -31.08.20092010-03-03 do dziś
9data złożenia 30.12.2010 okres 01.09.2009 -31.08.20102011-01-04 do dziś
10data złożenia 02.02.2012 okres 01.09.2010 -31.08.20112012-02-14 do dziś
11data złożenia 06.02.2013 okres 01.09.2011 - 31.08.20122013-02-15 do dziś
12data złożenia 22.01.2014 okres 01.09.2012 - 31.08.20132014-02-05 do dziś
13data złożenia 09.01.2015 okres OD 01.09.2013 DO 31.08.20142015-01-30 do dziś
14data złożenia 25.02.2016 okres OD 01.09.2014 DO 31.08.20152016-04-09 do dziś
15data złożenia 01.02.2017 okres OD 01.09.2015 DO 31.08.20162017-02-15 do dziś
16data złożenia 26.01.2018 okres OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-02-08 do dziś
17data złożenia 18.09.2019 okres OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-09-18 do dziś
18data złożenia 05.03.2020 okres OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-03-05 do dziś
19data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.09.2019 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
20data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
21data złożenia 07.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.09.2004 DO 31.08.20052006-03-09 do dziś
2OD 01.09.2005 DO 31.08.20062007-03-02 do dziś
301.09.2006 -31.08.20072008-02-26 do dziś
401.09.2007 -31.08.20082009-01-29 do dziś
501.09.2009 -31.08.20102011-01-04 do dziś
601.09.2010 -31.08.20112012-02-14 do dziś
701.09.2011 - 31.08.20122013-02-15 do dziś
801.09.2012 - 31.08.20132014-02-05 do dziś
9OD 01.09.2013 DO 31.08.20142015-01-30 do dziś
10OD 01.09.2014 DO 31.08.20152016-04-09 do dziś
11OD 01.09.2015 DO 31.08.20162017-02-15 do dziś
12OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-02-08 do dziś
13OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-09-18 do dziś
14OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-03-05 do dziś
15OD 01.09.2019 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.09.2004 DO 31.08.20052006-03-09 do dziś
2OD 01.09.2005 DO 31.08.20062007-03-02 do dziś
301.09.2006 -31.08.20072008-02-26 do dziś
401.09.2007 -31.08.20082009-01-29 do dziś
501.09.2008 -31.08.20092010-03-03 do dziś
601.09.2009 -31.08.20102011-01-04 do dziś
701.09.2010 -31.08.20112012-02-14 do dziś
801.09.2011 - 31.08.20122013-02-15 do dziś
901.09.2012 - 31.08.20132014-02-05 do dziś
10OD 01.09.2013 DO 31.08.20142015-01-30 do dziś
11OD 01.09.2014 DO 31.08.20152016-04-09 do dziś
12OD 01.09.2015 DO 31.08.20162017-02-15 do dziś
13OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-02-08 do dziś
14OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-09-18 do dziś
15OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-03-05 do dziś
16OD 01.09.2019 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.09.2004 DO 31.08.20052006-03-09 do dziś
2OD 01.09.2005 DO 31.08.20062007-03-02 do dziś
301.09.2006 -31.08.20072008-02-26 do dziś
401.09.2007 -31.08.20082009-01-29 do dziś
501.09.2008 -31.08.20092010-03-03 do dziś
601.09.2009 -31.08.20102011-01-04 do dziś
701.09.2010 -31.08.20112012-02-14 do dziś
801.09.2011 - 31.08.20122013-02-15 do dziś
901.09.2012 - 31.08.20132014-02-05 do dziś
10OD 01.09.2013 DO 31.08.20142015-01-30 do dziś
11OD 01.09.2014 DO 31.08.20152016-04-09 do dziś
12OD 01.09.2015 DO 31.08.20162017-02-15 do dziś
13OD 01.09.2016 DO 31.08.20172018-02-08 do dziś
14OD 01.09.2017 DO 31.08.20182019-09-18 do dziś
15OD 01.09.2018 DO 31.08.20192020-03-05 do dziś
16OD 01.09.2019 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów