„BUDGAZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000129077
Numer REGON: 470799424
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2017-11-22
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/38231/17/177]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP4707994242002-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDGAZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ŁODZI XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 47642002-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2002-09-03 do dziś
2. Adresulica BRZEZIŃSKA nr domu 1/3 kod pocztowy 92-103 poczta ŁÓDŹ 2003-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109 WRZEŚNIA 1993 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA BADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 6035/93. 13 CZERWCA 2002 R. NOTARIUSZ GRAŻYNA RYMDEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 1910/2002 ZMIANA TREŚCI PARAGRAFÓW: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 22.2002-09-03 do dziś
229.12.2005 R., REPERTORIUM A NR 6061/2005, NOTARIUSZ GRAŻYNA RYMDEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI -ZMIANA § 7 I § 8 UMOWY.2006-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBERLE2003-11-13 do dziś
2. ImionaJANINA CECYLIA2003-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.000 ZŁ2006-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBROWSKI2016-09-30 do dziś
2. ImionaMAREK JERZY2016-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9000,00 ZŁ.2016-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2006-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport124000,00 ZŁ2006-02-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBERLE2005-07-27 do dziś
2. ImionaJANINA CECYLIA2005-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoBOBROWSKI2003-11-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF BOGDAN2003-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-13 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2003-11-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2002-09-03 do dziś
226 4 PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ2002-09-03 do dziś
326 5 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA ORAZ GIPSU2002-09-03 do dziś
426 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH2002-09-03 do dziś
536 1 PRODUKCJA MEBLI2002-09-03 do dziś
645 BUDOWNICTWO2002-09-03 do dziś
751 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-09-03 do dziś
852 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-09-03 do dziś
974 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-09-03 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-11-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 22.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-27 do dziś
4data złożenia 29.05.2005 okres 2005 ROK2006-06-07 do dziś
5data złożenia 19.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-31 do dziś
6data złożenia 23.07.2008 okres 2007 ROK2008-09-30 do dziś
7data złożenia 15.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
8data złożenia 02.08.2010 okres 2009 ROK2010-08-13 do dziś
9data złożenia 15.04.2013 okres 2010 ROK2013-06-26 do dziś
10data złożenia 15.04.2013 okres 2011 ROK2013-06-26 do dziś
11data złożenia 12.07.2013 okres 2012 ROK2013-09-30 do dziś
12data złożenia 15.07.2013 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
13data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
14data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
15data złożenia 15.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-06-07 do dziś
22006 ROK2007-07-31 do dziś
32007 ROK2008-09-30 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
52009 ROK2010-08-13 do dziś
62010 ROK2013-06-26 do dziś
72011 ROK2013-06-26 do dziś
82012 ROK2013-09-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-27 do dziś
32005 ROK2006-06-07 do dziś
42006 ROK2007-07-31 do dziś
52007 ROK2008-09-30 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
72009 ROK2010-08-13 do dziś
82010 ROK2013-06-26 do dziś
92011 ROK2013-06-26 do dziś
102012 ROK2013-09-30 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów