„DOAN KET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000128990
Numer REGON: 016018714
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-01-22
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/4500/20/791]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-09-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP0160187142002-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOAN KET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 572802002-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2020-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ MIROSŁAWA STACHYRA W WARSZAWIE W DNIU 02.06.1999 R. REP. A NR 4547/992002-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-09-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVU NGOC2002-09-03 do dziś
2. ImionaNINH2002-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁOTYCH2002-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-09-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2002-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVU NGOC2002-09-03 do dziś
2. ImionaNINH2002-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-09-03 do dziś
255 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2002-09-03 do dziś
355 40 Z BARY2002-09-03 do dziś
455 30 A RESTAURACJE2002-09-03 do dziś
574 84 B PROWADZENIE AGENCJI FIRM ZAGRANICZNYCH PO UZYSKANIU ODPOWIEDNICH ZEZWOLEŃ2002-09-03 do dziś
652 1 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ARTYKUŁAMI KONSUMPCYJNYMI I ODZIEŻĄ2002-09-03 do dziś
751 1 EKSPORT, IMPORT I REEKSPORT WSZELKIEJ APARATURY, WYROBÓW I PÓŁFABRYKATÓW ELEKTRONICZNYCH W SZEROKIM ASORTYMENCIE2002-09-03 do dziś
801 4 PRODUKCJA I USŁUGI W ZAKRESIE ROLNO-SPORZYWCZYM I PRZEMYSŁOWYM2002-09-03 do dziś
951 1 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, WYTWÓRCZEJ HANDLOWEJ TRANSPORTOWEJ ORAZ POŚREDNICTWA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI W ZAKRESIE IMPORTU, EKSPORTU I KOPRODUKCJI NA TERENIE CAŁEGO KRAJU I ZA GRANICĄ2002-09-03 do dziś
1051 7 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚI HANDLOWEJ, DETALICZNEJ I HURTOWEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI2002-09-03 do dziś
1152 1 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, DETALICZNEJ I HURTOWEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI2002-09-03 do dziś
1263 3 PROWADZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH, BIUR PODRÓŻY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU I ZA GRANICĄ2002-09-03 do dziś
1374 14 A RACHUNKOWOŚĆ2002-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.09.2010 okres 2003 R.2010-09-28 do dziś
2data złożenia 22.09.2010 okres 2004 R.2010-09-28 do dziś
3data złożenia 22.09.2010 okres 2005 R.2010-09-28 do dziś
4data złożenia 22.09.2010 okres 2007 R.2010-09-28 do dziś
5data złożenia 22.09.2010 okres 2006 R.2010-09-28 do dziś
6data złożenia 22.09.2010 okres 2008 R.2010-09-28 do dziś
7data złożenia 22.09.2010 okres 2009 R.2010-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12003 R.2010-09-28 do dziś
22004 R.2010-09-28 do dziś
32005 R.2010-09-28 do dziś
42007 R.2010-09-28 do dziś
52006 R.2010-09-28 do dziś
62008 R.2010-09-28 do dziś
72009 R.2010-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów