„BLUE SEVEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000128935
Numer REGON: 812525381
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307839/21/919]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 812525381 NIP 95520472052007-08-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BLUE SEVEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2002-08-30 do dziś
2. Adresulica STRUGA nr domu 15 kod pocztowy 70-777 poczta SZCZECIN 2003-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.08.2002 R., JOANNA SOBOLEWSKA KANCELARIA NOTARIUSZA JOANNY SOBOLEWSKIEJ, REP. A NR 5043/20022002-08-30 do dziś
231.01.2003 R., NOTARIUSZ DOROTA PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 517/2003 ZMIENIONO: § 9, 13.03.2003 R., NOTARIUSZ DOROTA PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 1618/2003 ZMIENIONO: § 12 UST. 3, § 25 UST. 4, 19.03.2003 R., NOTARIUSZ DOROTA PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 1817/2003 ZMIENIONO: § 6, § 8, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, 02.04.2003 R., NOTARIUSZ DOROTA PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 2393/2003 ZMIENIONO: § 22003-04-22 do dziś
327.10.2006 R., REPERTORIUM A NR 2711/2006, NOTARIUSZ ZDZISŁAWA CZEREMCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIANA §92006-12-01 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 SIERPNIA 2010 R., REP. A NR 1006/2010, NOTARIUSZ DOROTA ANDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE ZMIENIONO § 9.2010-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZŁOTNICKI2005-03-01 do dziś
2. ImionaARTUR ŁUKASZ2005-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ.2015-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2010-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZŁOTNICKI2007-08-14 do dziś
2. ImionaARTUR ŁUKASZ2007-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoZŁOTNICKI2006-12-01 do dziś
2. ImionaMARIAN2006-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-12-01 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2006-12-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 52 PRODUKCJA LODÓW2010-08-16 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-08-16 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-08-16 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-08-16 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-08-16 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-08-16 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-08-16 do dziś
881 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2010-08-16 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-08-16 do dziś
1085 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2010-08-16 do dziś
1168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 22.08.2002 -31.12.2002 data złożenia 16.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20022003-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-07 do dziś
3data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-11 do dziś
4data złożenia 12.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-14 do dziś
5data złożenia 21.05.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-28 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-07 do dziś
7data złożenia 16.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-13 do dziś
8data złożenia 06.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-01 do dziś
9data złożenia 29.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-04 do dziś
10data złożenia 18.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-28 do dziś
11data złożenia 18.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
12data złożenia 04.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-15 do dziś
13data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-24 do dziś
14data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
15data złożenia 17.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-29 do dziś
16data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
18data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-11 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-14 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-28 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-07 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-13 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-01 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-04 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-15 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-07 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-11 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-14 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-28 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-07 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-13 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-01 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-04 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-24 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów