SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KRZEMIONKI”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000128602
Numer REGON: 001236495
Numer NIP: 6610200462
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu69Data dokonania wpisu2023-02-10
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/869/23/354]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012364952002-09-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KRZEMIONKI”2002-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH WYDZIAŁ V GOSPODARCZY -SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze RSA 10242002-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat OSTROWIECKI gmina OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI miejscowość OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI2002-09-18 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE STAWKI nr domu 47 kod pocztowy 27-400 poczta OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2002-09-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMKRZEMIONKI@SMKRZEMIONKI.PL2012-09-19 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMKRZEMIONKI.PL2012-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.06.1995 ROK -DATA UCHWALENIA STATUTU; 09.01.2002 ROK -ZMIANA § 2 UST. 1, § 4, § 5, § 6 UST. 1 I 2, § 7 UST. 2 PKT 1, 8, § 8 UST. 2 PKT 2, 3, 8, § 17 UST. 7, § 21 UST. 1 PKT 7, § 37 UST. 3 PKT 1, § 51 UST. 1 PKT 6, § 54 PKT 3, § 57, NAZWĘ DZIAŁU II, § 65, § 66, § 67, § 69, TYTUŁ ROZDZIŁU II, § 70, § 71, § 72, § 73, § 76 UST. 1, OZNACZENIE TYTUŁU DZIAŁU III, § 77, OZNACZENIE DZIAŁU IV, § 78, § 79, § 82 UST. 3, § 85 UST. 1 I 3, OZNACZENIE DZIAŁU V, TYTUŁ ROZDZIAŁU I, § 86, § 87, § 88, § 89, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95, OZNACZENIE DZIAŁU VI, § 96, § 97, § 98, § 99, § 101, § 102, § 103 UST. 2 PKT 2, § 104 UST. 2, § 105 PKT 1, § 106 UST. 1 PKT 1, § 110 UST. 1, § 111 UST. 1 I 2, § 112 UST. 4, § 113 UST. 2 I 3, § 116 UST. 2 I 3; 09.01.2002 ROK -DODANO: § 2 UST. 3, § 7 UST. 2 PKT 13, 14, 15, § 8 UST. 2 PKT 12 I UST. 3, 4, 5, § 8 (1), § 11 UST. 3, § 17 UST. 8, § 21 UST. 1 PKT 18 I UST. 3, § 62 UST. 5, § 68 UST. 2, § 72 (1), § 72 (2), § 73 (1), § 76 (1), § 76 (2), § 76 (3), § 77 (1), § 77 (2), § 77 (3), § 77 (4), § 77 (5), § 77 (6), § 77 (7), § 77 (8), § 77 (9), § 77 (10), § 82 UST. 8, § 83 (1), § 85 UST. 5, 6, 7, § 88 (1), § 90 UST. 4, § 91 (1), § 91 (2), § 91 (3), § 91 (4), § 91 (5), § 95 (1); USUNIĘTO: § 12 UST. 2 PKT 3, § 51 UST. 1 PKT 7, § 54 PKT 5, § 58, § 59, § 60, § 61; OZNACZENIA: ROZDZIAŁ I, ROZDZIAŁ II, § 76 UST. 2, § 81 UST. 1, W DZIALE V OZNACZENIE ROZDZIAŁU IV, JEGO TYTUŁ, ROZDZIAŁU V, JEGO TYTUŁ, § 104 UST. 3, 4, 5, DZIAŁ VII, § 107, § 108, § 109, § 111 UST. 3, § 112 UST. 1, § 114 UST. 3.2002-09-18 do dziś
210.06.2003 ROK -ZMIENIONO: § 4 UST. 2, 3, § 5 UST. 3, 4, 8, 5 PKT 4, § 7 UST. 2 PKT 6, § 8 UST. 2 PKT 8, § 8 (1) UST. 1, § 14 UST. 2, § 15 UST. 1, § 18 UST. 5, § 19 UST. 2, § 21 UST. 1 PKT 5, 16, § 31 UST. 1 PKT 16, 18, § 36 UST. 3, 4, 6, § 66 UST. 1, § 67, § 71 UST. 3, § 72 UST. 1, § 72 (1) § 72 (2), ROZDZIAŁ III -SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU, § 77, § 77 (1) UST. 2, § 77 (2) UST. 2, 3, § 77 (8) UST. 1, § 82 UST. 1, 2, 4, § 83, § 83 (1) UST. 1, 2, 3, 4, 5, § 85 UST. 2, § 86 UST. 2, 5, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 91 (1) UST. 1, § 92 UST. 1, § 93, § 99 UST. 1, § 100 UST. 1, § 101 UST. 1, 3, § 102 UST. 1, TYTUŁ ROZDZIAŁU IV, DZIAŁU V, § 104 UST. 1 PKT 2, UST. 2, § 105, § 106 UST. 1 PKT 3, UST. 2, § 110 UST. 1, 2, § 111 UST. 2, § 114 UST. 2; DODANO: W § 7 UST. 2 PUNKTY 16, 17, 18, W § 8 UST. 2 PUNKTY 13, 14, 15, 16, W § 8 UST. 6, W § 21 UST. 4, W § 52 UST. 3, W § 64 UST. 3, § 72 (3), § 76 (4), W § 77 PKT 5, W § 83 (1) UST. 3 (1), § 83 (2), W § 86 UST. 6, W § 91 UST. 2, W § 91 (3) UST. 2, W § 100 UST. 4, W § 102 UST. 3; USUNIĘTO: W § 18 UST. 1 PKT 5, W § 21 PKT 18, W § 31 UST. 1 PUNKTY 17, 19, ROZDZIAŁ IV -RADY OSIEDLI, W § 78 UST. 4, ROZDZIAŁ III -WYGAŚNIĘCIE PRAWA DO LOKALU UŻYTKOWEGO (§ 103), W § 111 UST. 4, 5.2003-08-04 do dziś
308.06.2006 R. -UCHWAŁA NR 5 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI -ZMIANA STATUTU -ZMIENIONO: § 5 UST. 2, § 7 UST. 1 I 2 PKT 6, 8 I 9, § 8 UST. 1, UST. 2 PKT 10, UST. 3, 4 I 5, § 8 ZE ZN. 1 UST. 1, § 11, § 12 UST. 2 PKT 2, § 13, § 15 UST 1, § 17 UST. 7 I 8, § 18 UST. 3, § 20 UST. 2, 4 I 5, § 25, § 36 UST. 3, 4 I 5, § 43 UST. 2, § 51 UST. 2, § 66 UST. 1, 2 I 3, § 68 UST. 1, § 72 ZE ZN. 1 UST. 1 PKT 5, § 72 ZE ZN. 2 UST. 1, § 72 ZE ZN. 3, § 74 UST. 3, § 75 PKT 1, § 76 ZE ZN. 1 UST. 1 PKT 1, UST. 2, § 76 ZE ZN. 4 UST. 1 I 3, § 82 UST. 8, § 83, § 83 ZE ZN. 1 UST. 2, § 83 ZE ZN. 2, § 85 UST. 2, 4, 5 I 7, § 87 UST. 4 I 5, § 90 UST. 2, § 91 ZE ZN. 1 UST. 1, § 91 ZE ZN. 2 UST. 1, § 91 ZE ZN. 3 UST. 1; DODANO: § 6 ZE ZN. 1, § 7 UST. 3 I 4, § 7 ZE ZN. 1, § 8 UST. 4 ZE ZN. 1 I 7, § 12 UST. 5, § 12 ZE ZN. 1, § 17 UST. 9, § 17 ZE ZN. 1, § 19 UST. 5, § 20 UST. 2 ZE ZN. 1 I 2 ZE ZN. 2 ORAZ UST. 6, § 31 UST. 1 PKT 29, § 53 ZE ZN. 1, § 66 UST. 3 ZE ZN. 1, § 76 ZE ZN. 5, § 83 ZE ZN. 1 UST. 2 ZE ZN. 1 I 8, § 97 UST. 3, § 98 UST. 3; USUNIĘTO: § 7 UST. 2 PKT 18, § 51 UST. 1 PKT 8, § 54 PKT 3, 4 I 6, § 72 ZE ZN. 1 UST. 4, § 74 UST. 5, § 91, § 100;2006-09-28 do dziś
427.11.2007 R. ZMIENIONO: § 4 UST. 2, 3, 5; § 5 UST. 4, 5, 8; § 6 UST. 1; § 7 UST. 2 PKT 3, 4, 6, 8 I UST. 3; § 7 ZE ZN.1, UST. 1; § 8 UST. 2 PKT 1, UST. 7; § 11 UST. 3 PKT 5; § 12 ZE ZN. 1; § 13 UST. 1, 3; § 17 UST. 1 I 4; § 17 ZE ZN. 1, PKT 4; DZ. IV ORG. SP-NI.; § 18 -§ 27; § 28 UST. 2; § 31 UST. 1 PKT 15, 21, 26; § 37 UST. 3 PKT 6; DZ. V GOSP. SP-NI § 51 -§ 57; § 62 UST. 4; § 64, § 65 UST. 1; § 66; § 67; § 71; § 72 ZE ZN. 1; § 76 ZE ZN. 1 UST. 1 PKT 4, UST. 2; DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 77 OZNACZONO JAKO UST. 1, § 77 UST. 1 PKT 1; § 77 ZE ZN. 8, § 78 UST. 1; § 83 ZE ZN.1; § 83 ZE ZN. 2 UST. 1; § 84, § 85 UST. 3; UST. 6 I 7, § 86 UST. 2; § 87, § 89 UST. 1 PKT 4 I UST. 2; § 90 UST. 3; § 91 ZE ZN. 1 UST. 1; § 92 UST. 1; § 96 UST. 1; § 99 UST. 1 I 2; § 104 UST. 1PKT 1; § 105 UST. 1PKT 2; § 110 UST. 1; DODANO: § 4 UST. 3 PKT 7 ZE ZN. 1 I 10, UST. 7; § 5 UST. 9; § 6 UST. 1 ZE ZN. 1; § 7 ZE ZN. 1, UST. 3; § 8 ZE ZN. 1 UST. 3 PKT 7, UST. 4; § 9 PKT 5; § 11 UST. 4; § 12 UST. 3; § 15 UST. 5; § 27 ZE ZN. 1 § 27 ZE ZN. 7; § 28 UST. 4; § 30 ZE ZN. 1; § 31 UST. 1 PKT 30, § 34 ZE ZN. 1; § 65 UST. 2 I 3; § 73 UST. 6; § 76 ZE ZN. 1 UST. 3; § 77 UST. 2; § 82 ZE ZN. 1, § 83 ZE ZN. 2, UST. 3; § 99 UST. 5; § 102 ZE ZN. 1; USUNIĘTO: § 7 UST. 2 PKT 16 I 17; § 8 UST. 2 PKT 12, UST. 6; § 31 UST. 1 PKT 11; ROZDZ. V ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH (§ 44 -§ 46); § 72 ZE ZN. 2, § 72 ZE ZN. 3, § 73 UST. 4, § 74 UST. 3 ZD. 3; § 75, § 76, § 76 ZE ZN. 1, UST. 1 PKT 2 I 3, § 82 UST. 7, § 86 UST. 5 I 6, § 88, § 88 ZE ZN. 1; § 89 UST. 1 PKT 2, 3 I 5; § 91 ZE ZN. 1, UST. 2, § 111 UST. 1; § 112 UST. 3 I 4; § 113 UST. 3; § 1152008-03-07 do dziś
529.06.2015 R. - ZMIENIONO: § 3 UST. 1, § 4 UST. 2; DODANO § 3 UST. 2.2015-08-03 do dziś
607 I 09.06.2016 R. - ZMIENIONO: § 5 UST. 4, § 6[1] UST. 1, § 8 UST. 2 PKT 11, § 19 UST. 3, § 20 UST. 1, 4, § 23 UST. 4, § 26 UST.1, 3 PKT 2, § 27[1] UST. 3, § 27[3] UST. 2, § 29 UST. 1, § 30 UST. 2, § 31 UST. 1 PKT.: 13, 16, 20, 22, § 32 UST. 2, § 34[1] UST. 3, § 57, § 65 UST. 3, § 66, § 71 UST. 1, § 72[1], § 77[8] UST.1, § 82[1] PKT 1, § 85 UST.: 1, 2, 3, 6, 7, § 87 UST.: 1, 2, § 90 UST. 3, § 105 UST. 1 PKT 2, 3; DODANO: § 5 UST. 4[1], UST. 5 PKT 8, § 6 UST. 1[2], § 6[1] UST. 3, § 12 UST. 2 PKT 6, § 19 UST. 4, § 23 UST. 5, § 25 UST. 4[1], § 30[2], § 30[3], § 31 UST. 1 PKT 2[1], 31, 32, § 36 UST.7, § 41 UST. 4, 5, § 83[1] UST. 11, § 85 UST. 6[1], § 86 UST. 3[1]; SKREŚLONO: § 11 UST. 4, § 12 UST. 3, § 14 UST. 2, § 30[1] UST. 4, § 31 UST. 1 PKT.: 23, 24, § 53 UST. 2, § 89, § 99 UST. 4, 5, § 104 UST. 2.2016-09-19 do dziś
723.07.2018 R. - ZMIANA STATUTU - ZMIENIONO: § 4 PKT 1, § 4 PKT 6, § 5, § 6, § 6[1] PKT 3, § 7 PKT 2, § 9, § 10 PKT 2, § 19 PKT 2, § 20, § 65 PKT 3, §§ 76[1] PKT 1 UST. 4, PKT 3, § 87, § 97 PKT 1, § 97 PKT 3, § 98, § 99 PKT 1 I PKT 3, § 99[1], § 102, § 105 PKT 1, § 106 PKT 1. SKREŚLONO:§11, §12, §12[1], §13, §14, §15, §162019-02-01 do dziś
802.06.2019 R. - ZMIANA STATUTU - ZMIENIONO: § 34[1] UST. 2, § 34[1] UST. 3.2019-08-22 do dziś
922.06.2018 R. - ZMIENIONO § 7 PKT. 4, 23.07.2018 R. - ZMIENIONO § 104 UST. 1 PKT. 1 I PKT. 2.2019-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2002-09-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuPODZIAŁ OSTROWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM DOKONANY UCHWAŁĄ NR 1 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW OSM Z DNIA 28 GRUDNIA 1985 ROKU W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.2002-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaOSTROWICECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA2002-09-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR SPÓŁDZIELNI2002-09-18 do dziś
3. Numer w rejestrze8922002-09-18 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY W KIELCACH WYDZIAŁ V GOSPODARCZY2002-09-18 do dziś
5. Numer REGON0004851732002-09-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2002-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKARKOCHA2023-02-10 do dziś
2. ImionaTERESA REGINA2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU2023-02-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-10 do dziś
21. NazwiskoKACZMARCZYK2015-02-13 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2015-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-05 do dziś
31. NazwiskoKAPUŚNIAK2023-02-10 do dziś
2. ImionaHALINA2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU2023-02-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-10 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-05-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEDRO2023-02-10 do dziś
2. ImionaROBERT2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGLEWICZ2023-02-10 do dziś
2. ImionaPIOTR BRUNON2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2023-02-10 do dziś
2. ImionaDAMIAN2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPUŚNIAK2023-02-10 do dziś
2. ImionaHALINA2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNA2023-02-10 do dziś
2. ImionaZENON SŁAWOMIR2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-10 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARKOCHA2023-02-10 do dziś
2. ImionaTERESA REGINA2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-10 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaĆMIEL2023-02-10 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-10 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJ2023-02-10 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-10 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁUŻA2023-02-10 do dziś
2. ImionaTERESA2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-10 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZKA2023-02-10 do dziś
2. ImionaJOANNA2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-10 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHEBA2023-02-10 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-10 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYGIEŁ2019-08-22 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2019-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-02-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-10-19 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-10-19 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-10-19 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-10-19 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-10-19 do dziś
690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2017-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 24.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 01.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 - 31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU data złożenia 20.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU2005-07-20 do dziś
4data złożenia 28.07.2006 okres OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-09-28 do dziś
5data złożenia 06.06.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
6data złożenia 30.06.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
7data złożenia 18.06.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-06 do dziś
9data złożenia 22.06.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
10data złożenia 26.06.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-09-19 do dziś
11data złożenia 04.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-16 do dziś
12data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
13data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
14data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
15data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
16data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
17data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
18data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-15 do dziś
19data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
20data złożenia 03.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-09-28 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
4OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
5OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-06 do dziś
6OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
7OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-09-19 do dziś
8OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU2005-07-20 do dziś
2OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-09-28 do dziś
3OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
4OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
5OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
6OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-06 do dziś
7OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
8OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-09-19 do dziś
9OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU2005-07-20 do dziś
2OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-09-28 do dziś
3OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
4OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
5OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
6OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-06 do dziś
7OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
8OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-09-19 do dziś
9OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-15 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów