„ENERGIA ODNAWIALNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000128570
Numer REGON: 015221070
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2008-04-08
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/7843/8/816]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENERGIA ODNAWIALNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-08-29 do dziś
2. Adresulica ŻURAWIA nr domu 32 kod pocztowy 00-515 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ JADWIGII ZACHARZEWSKIEJ W WARSZAWIE W DNIU 25.07.2002 R. ZA REP. A NR 2835/2002; W DNIU 13.08.2002 R. ZMIANA PAR. 16 UMOWY SPÓŁKI AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ JADWIGII ZACHARZEWSKIEJ W WARSZAWIE ZA REP. A NR 3029/20022002-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEGIERSKA2002-08-29 do dziś
2. ImionaZOFIA HALINA2002-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000, - ZŁOTYCH2002-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYRCZ2002-08-29 do dziś
2. ImionaJERZY KRZYSZTOF2002-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000, - ZŁOTYCH2002-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA2002-08-29 do dziś
2. ImionaJAN EUGENIUSZ2002-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000, - ZŁOTYCH2002-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-29 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2002-08-29 do dziś
2. ImionaMAREK2002-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000, - ZŁOTYCH2002-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-29 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIDERA2002-08-29 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW MARIAN2002-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000, - ZŁOTYCH2002-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2002-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2002-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYRCZ2002-08-29 do dziś
2. ImionaJERZY KRZYSZTOF2002-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWASZEK2002-08-29 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW WOJCIECH2002-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoEGIERSKA2002-08-29 do dziś
2. ImionaZOFIA HALINA2002-08-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-08-29 do dziś
21. NazwiskoSOCHA2002-08-29 do dziś
2. ImionaJAN EUGENIUSZ2002-08-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-08-29 do dziś
31. NazwiskoWIDERA2002-08-29 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW MARIAN2002-08-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 10 B PRODUKCJA BRYKIETÓW I PALIW STAŁYCH Z WĘGLA KAMIENNEGO2002-08-29 do dziś
224 14 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH2002-08-29 do dziś
350 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2002-08-29 do dziś
451 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2002-08-29 do dziś
551 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2002-08-29 do dziś
651 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2002-08-29 do dziś
751 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-08-29 do dziś
851 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-08-29 do dziś
951 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-08-29 do dziś
1051 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-08-29 do dziś
1151 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2002-08-29 do dziś
1215 41 Z PRODUKCJA NIEOCZYSZCZONYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW2002-08-29 do dziś
1351 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2002-08-29 do dziś
1451 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2002-08-29 do dziś
1551 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2002-08-29 do dziś
1651 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2002-08-29 do dziś
1751 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW2002-08-29 do dziś
1851 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-08-29 do dziś
1951 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-08-29 do dziś
2052 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-08-29 do dziś
2152 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-08-29 do dziś
2252 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-08-29 do dziś
2315 42 Z PRODUKCJA RAFINOWANYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW2002-08-29 do dziś
2460 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY2002-08-29 do dziś
2560 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-08-29 do dziś
2660 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-08-29 do dziś
2760 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-08-29 do dziś
2860 30 Z TRANSPORT RUROCIĄGOWY2002-08-29 do dziś
2961 10 A TRANSPORT MORSKI2002-08-29 do dziś
3061 10 B PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY2002-08-29 do dziś
3161 20 Z ŚRÓDLĄDOWY TRANSPORT WODNY2002-08-29 do dziś
3262 10 Z ROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY2002-08-29 do dziś
3362 20 Z POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY2002-08-29 do dziś
3415 92 Z PRODUKCJA ALKOHOLU ETYLOWEGO2002-08-29 do dziś
3563 11 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2002-08-29 do dziś
3663 11 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2002-08-29 do dziś
3763 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2002-08-29 do dziś
3863 12 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2002-08-29 do dziś
3963 12 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2002-08-29 do dziś
4063 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-08-29 do dziś
4163 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2002-08-29 do dziś
4263 22 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-08-29 do dziś
4367 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-08-29 do dziś
4471 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-08-29 do dziś
4523 10 A WYTWARZANIE PRODUKTÓW KOKSOWANIA WĘGLA2002-08-29 do dziś
4671 22 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2002-08-29 do dziś
4771 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-08-29 do dziś
4872 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-08-29 do dziś
4974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-08-29 do dziś
5074 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-08-29 do dziś
5174 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2002-08-29 do dziś
5274 40 Z REKLAMA2002-08-29 do dziś
5380 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-08-29 do dziś
5423 10 B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW KOKSOWANIA WĘGLA2002-08-29 do dziś
5523 20 A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2002-08-29 do dziś
5623 20 B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2002-08-29 do dziś
5724 13 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH2002-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.04.2008 okres 29.08.2002 -31.12.20032008-04-08 do dziś
2data złożenia 02.04.2008 okres 01.01.2004 -31.12.20042008-04-08 do dziś
3data złożenia 02.04.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-04-08 do dziś
4data złożenia 02.04.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-04-08 do dziś
5data złożenia 02.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.08.2002 -31.12.20032008-04-08 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042008-04-08 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052008-04-08 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062008-04-08 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-04-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu129.08.2002 -31.12.20032008-04-08 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042008-04-08 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052008-04-08 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062008-04-08 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów