BOOK MARKETING RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000128116
Numer REGON: 357162111
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-10-12
Sygnatura akt[RDF/347544/21/477]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP3571621112002-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOK MARKETING RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 92242002-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina MYŚLENICE miejscowość ZAWADA2005-10-10 do dziś
2. Adresnr domu 144 kod pocztowy 32-445 poczta KRZYSZKOWICE 2005-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 28 LUTEGO 2000 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W SKAWINIE, RYNEK 8, NOTARIUSZ AGNIESZKA KARCZSTANKIEWICZ, REP. A 966/2000 ZMIANY: AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 LIPCA 2002 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA KARCZ-STANKIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SKAWINIE, RYNEK NR 8, REP. A 3657/2002- ZMIENIONE USTĘPY: II, VII, VIII, IX, XIV, XVI, XVII, XX, XXII, XXIV.2002-08-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 26 WRZEŚNIA 2005 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ W SKAWINIE, RYNEK 8, PRZEZ NOTARIUSZ AGNIESZKĘ KARCZ-STANKIEWICZ, REP. A NR 2565/2005: ZMIENIONY USTĘP III UMOWY SPÓŁKI2005-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2002-08-26 do dziś
2. ImionaJACEK2002-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW PO 500, - ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ2006-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2002-08-26 do dziś
2. ImionaJOLANTA2002-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW PO 500, - ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ2006-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA WSZELKIEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ LUB ICH PRZYJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2002-08-26 do dziś
2. ImionaJACEK2002-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-10-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-10-16 do dziś
263 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2020-10-16 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-10-16 do dziś
418 11 Z DRUKOWANIE GAZET2020-10-16 do dziś
518 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2020-10-16 do dziś
618 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2020-10-16 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-10-16 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-10-16 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 07.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001- 31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-08-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 11.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022004-10-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 11.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 27.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-10 do dziś
5data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-20 do dziś
6data złożenia 05.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-09 do dziś
7data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-24 do dziś
8data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-29 do dziś
9data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-28 do dziś
10data złożenia 07.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-14 do dziś
11data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-09-19 do dziś
12data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-19 do dziś
13data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
14data złożenia 21.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-03 do dziś
15data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
16data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
17data złożenia 03.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
18data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
19data złożenia 19.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
20data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-20 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-09 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-24 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-29 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-14 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-09-19 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-10 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-07-20 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-07-09 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-07-24 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-29 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-28 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-14 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-09-19 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-03 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów