„BUFIKS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000128027
Numer REGON: 003444039
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2020-08-21
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/16214/20/562]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 003444039 NIP 63401324942009-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUFIKS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 44732002-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2017-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. OGRODOWA nr domu 12 kod pocztowy 40-759 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2017-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI 27.12.1989 R. EWA SIWIŃSKA PBN W MYSŁOWICACH REP. A NR 1378/89 NIEZAREJESTROWANA ZMIANA UMOWY 18.12.2001 R. MATYLDA PRZYBYLSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE REP. A NR 307/95 ZMIENIONO: ZDANIE POPRZEDZAJĄCE PAR. 1, PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 11, ; PAR. 12, PAR. 13, PAR. 15, PAR. 182002-08-27 do dziś
219.12.2003 R., REPERTORIUM A NR 5539/2003, NOTARIUSZ MATYLDA PRZYBYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. KOPERNIKA 30, ZMIANA PAR. 3 UST. 1, 2, 3, UMOWY2004-02-11 do dziś
3NASTĄPIŁA ZMIANA CAŁEJ TREŚCI AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 5 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.02.2009 R., REPERTORIUM A NUMER 1181/2009. KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, NOT.B.GÓRSKA-WOLNIK2009-03-27 do dziś
48.12.2010 R., REP. A NR 12456/2010, NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, -ZMIANA § 6, § 8, § 11 PKT 72011-01-26 do dziś
506.11.2015R., REPERTORIUM A NR 9544/2015, KANCELARIA NOTARIALNA BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK W KATOWICACH UL. GLIWICKA 6/4 ZMIENIONO: § 1, § 4 PKT 1, § 7, § 10 PKT 4, § 13, § 16, § 18, § 24, PKT 4, § 25 SKREŚLONO: § 11 PKT 7, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26 ZMIENIONO: § 24 NA § 19, § 25 NA § 20, § 26 NA § 21 DODANO: § 10 PKT 82016-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJCZYK2011-01-26 do dziś
2. ImionaPIOTR KRYSTIAN2011-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.500,00 ZŁ2020-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZEK2011-01-26 do dziś
2. ImionaILONA MAŁGORZATA2011-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500,00 ZŁ2020-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego106000,00 ZŁ2011-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport10,00 PLN2002-08-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZEK2009-09-14 do dziś
2. ImionaILONA MAŁGORZATA2009-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJCZYK2009-03-27 do dziś
2. ImionaPIOTR KRYSTIAN2009-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHYRA2002-08-27 do dziś
2. ImionaJANUSZ KAZIMIERZ2002-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-27 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-08-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOŁODZIEJCZYK2017-04-24 do dziś
2. ImionaLUCYNA BARBARA2017-04-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-24 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-04-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-08-27 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-27 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-03-27 do dziś
458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-03-27 do dziś
558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-03-27 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-03-27 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-03-27 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.07.2001 R. -30.06.2002 R. data złożenia 14.01.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2001 R. -30.06.2002 R.2003-01-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.07.2002-30.06.2003 data złożenia 05.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2002-30.06.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2002-30.06.20032003-11-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.07.2003 R. -30.06.2004 R. data złożenia 19.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2003 R. -30.06.2004 R.2004-12-17 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.07.2004 -30.06.2005 data złożenia 25.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2004 -30.06.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2004 -30.06.20052005-12-19 do dziś
5data złożenia 15.11.2006 okres 01.07.2005 -30.06.20062006-11-27 do dziś
6data złożenia 09.11.2007 okres 01.07.2006 -30.06.20072007-11-14 do dziś
7data złożenia 14.11.2008 okres 01.07.2007 -30.06.20082008-11-18 do dziś
8data złożenia 17.12.2009 okres 01.07.2008 R. -30.06.2009 R.2010-01-14 do dziś
9data złożenia 22.12.2010 okres 01.07.2009 -30.06.20102011-01-04 do dziś
10data złożenia 14.12.2011 okres 01.07.2010 -30.06.20112012-01-03 do dziś
11data złożenia 30.11.2012 okres 01.07.2011 - 30.06.20122012-12-19 do dziś
12data złożenia 20.12.2013 okres 01.07.2012 - 30.06.20132014-01-16 do dziś
13data złożenia 18.12.2014 okres OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-01-26 do dziś
14data złożenia 08.12.2015 okres OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-01-11 do dziś
15data złożenia 20.10.2017 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172017-11-03 do dziś
16data złożenia 24.01.2017 okres OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-11-03 do dziś
17data złożenia 29.09.2018 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182018-09-29 do dziś
18data złożenia 23.09.2019 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-09-23 do dziś
19data złożenia 21.08.2020 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2005 -30.06.20062006-11-27 do dziś
201.07.2006 -30.06.20072007-11-14 do dziś
301.07.2007 -30.06.20082008-11-18 do dziś
401.07.2008 R. -30.06.2009 R.2010-01-14 do dziś
501.07.2009 -30.06.20102011-01-04 do dziś
601.07.2010 -30.06.20112012-01-03 do dziś
701.07.2011 - 30.06.20122012-12-19 do dziś
801.07.2012 - 30.06.20132014-01-16 do dziś
9OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-01-26 do dziś
10OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-01-11 do dziś
11OD 01.07.2016 DO 30.06.20172017-11-03 do dziś
12OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-11-03 do dziś
13OD 01.07.2017 DO 30.06.20182018-09-29 do dziś
14OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-09-23 do dziś
15OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-08-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2001 R. -30.06.2002 R.2003-01-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2003 R. -30.06.2004 R.2004-12-17 do dziś
301.07.2005 -30.06.20062006-11-27 do dziś
401.07.2006 -30.06.20072007-11-14 do dziś
501.07.2007 -30.06.20082008-11-18 do dziś
601.07.2008 R. -30.06.2009 R.2010-01-14 do dziś
701.07.2009 -30.06.20102011-01-04 do dziś
801.07.2010 -30.06.20112012-01-03 do dziś
901.07.2011 - 30.06.20122012-12-19 do dziś
1001.07.2012 - 30.06.20132014-01-16 do dziś
11OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-01-26 do dziś
12OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów