SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000127742
Numer REGON: 550006100
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-23
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2022-07-22
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/7504/22/614]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-08-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 550006100 NIP 75800002262007-04-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”2002-08-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS NR 3902002-08-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. OSTROŁĘKA gmina M. OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA2002-08-23 do dziś
2. Adresulica SIKORSKIEGO nr domu 45 kod pocztowy 07-410 poczta OSTROŁĘKA 2002-08-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@SMCENTRUM.PL2015-09-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMCENTRUM.PL2015-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu13 KWIETNIA 1991 R. UCHWAŁĄ NR 8 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 03.06.2002 R. ZMIENIONO PAR. 4 UST. 4 STATUTU2002-08-23 do dziś
216.06.2003 R. ZMIENIONY PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4, W PAR. 5 UST. 3, 4 I 5, PAR. 7, W PAR. 9 UST. 4, W PAR. 10 W UST. 2 SKREŚLA SIĘ ZDANIE DRUGIE, DODAJE SIĘ UST. 4 I 5, ZMIENIONY PAR. 11, SKREŚLONY TYTUŁ „A) WKŁADY NA MIESZKANIA Z NOWYCH INWESTYCJI”., ZMIENIONY PAR. 12, SKREŚLONY TYTUŁ „B) WKŁADY NA MIESZKANIA UŻYWANE”., ZMIENIONY PAR. 13, PAR. 13 A, OZNACZENIE TYTUŁU „C” ZASTĘPUJE SIĘ OZNACZENIEM „A”, ZMIENIONY PAR. 14, DODANY TYTUŁ „B PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DO LOKALU ORAZ USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI”., DODANY PAR. 14A PAR. 14B, PAR. 14C, ZMIENIONY PAR. 15, SKREŚLONY PAR. 16, ZMIENIONY: TYTUŁ „C”, PAR. 17, DODANY TYTUŁ „SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO”., ZMIENIONY PAR. 17A-18, DODANY PAR. 18A, TYTUŁ „D.ZASIEDLANIE MIESZKAŃ” ZASTĘPUJE SIĘ TYTUŁEM „SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU”., ZMIENIONY PAR. 19-PAR. 21, DODANY PAR. 21A-PAR. 21B, DODANY TYTUŁ „PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU”., PAR. 21C-PAR. 21H, ZMIENIONY PAR. 24, PAR. 26, DODANY PAR. 29A, ZMIENIONY PAR. 30, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 33, PAR. 34, DODANY PAR. 34A, W PAR. 41 ZMIENIONY UST. 1 I 2, SKREŚLONY PAR. 41B, W PAR. 42 SKREŚLONY UST. 2 I 3, ZMIENIONY PAR. 43-PAR. 44A, DODANY PAR. 44B-PAR. 44D, SKREŚLONY PAR. 45 I PAR. 46, W PAR. 48 SKREŚLONY UST. 2, W PAR. 49 SKREŚLONY UST. 2 I 3, SKREŚLONY PAR. 50, W PAR. 51 SKREŚLONY UST. 2, SKREŚLONY PAR. 52, W PAR. 61 DODANY UST. 3, ZMIENIONY PAR. 81, PAR. 82, PAR. 82A, PAR. 832003-09-22 do dziś
305.06.2006 R. ZMIENIONY: W PAR. 4 UST. 3, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 14, W PAR. 14B W UST. 1 PKT 6, W PAR. 15 UST. 1 I 2, PAR. 18, UCHYLONO W PAR. 19A UST. 2 I OZNACZENIE UST. 1, ZMIENIONY: W PAR. 21A UST. 2, PAR. 32, W PAR. 34 UST. 1, 4, 5, W PAR. 37 UST. 1, W PAR. 38 UST. 1, PAR. 39, PAR. 40A, UCHYLA SIĘ TYTUŁ „A1. WYGAŚNIĘCIE WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU” ORAZ PAR. 41A, ZMIENIA SIĘ W PAR. 72 UST. 1, W PAR. 72 UST. 2 ZDANIE PIERWSZE UCHYLA SIĘ, ZMIENIONY: W PAR. 73 UST. 2 PKT 1, W PAR. 82 UST. 6, W PAR. 82 DOTYCHCZASOWY UST. 6 OTRZYMUJE OZNACZENIE UST. 72006-07-12 do dziś
428.11.2007 R. -ZMIENIONO § § 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 13A, 14A, 14B, 15, 17, 17B, 18A, 21C, 29A, 31A, 31B, 32, 33, 34, 35, 40, 43, 44C, 44D, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 73, 81, 82, 82A, 83; DODANO § § 13B, 13C, 13D, 15A, 33A, 54A, 57A, 59A, 59B, 59C, 59D, 59E, 59F, 59G, 59H, 59I, 59J, 59K, 59L, 71A, 83A, 83B, 83C, 83D, 83E, 83F, 83G, 83H; USUNIĘTO § § 14, 14C, 19, 20, 21, 21A, 44, 44A, 44B, 78, 79, 802008-01-08 do dziś
513.10.2011 R. ZMIENIONO PAR. 29A; W PAR. 57, ZMIENIONO UST. 1, UCHYLONO UST. 4; W PAR. 71A UCHYLONO UST. 2, W PAR. 72 UST. 2 -ZMIANA2011-11-29 do dziś
623.06.2014 R. - W PAR. 83 H ZMIENIONO UST. 32014-08-14 do dziś
714.06.2018R. ZMIENIONO:PAR.4, PAR.5, W PAR.7 W UST.2 PKT 10, W PAR.8 W UST.2 PKT 4,PAR.10, W PAR.11 UST.1, 2 I 4, PAR.13B, PAR.14B, W PAR.17A UST.1 I 4, W PAR.17B UST.1, 2 I 3, PAR.18, PAR.18A,PAR.21C, PAR.21D, W PAR.21E UST.1 I 2, PAR.21F, W PAR.21G UST.1, PAR.35, W PAR.36 UST.1, PAR.37, W PAR.40A UST.1, PAR. 41, W PAR.54A UST.1, DODANO: W PAR.7 UST. 5 I 6, SKREŚLONO: PAR. 13C, PAR.13D, PAR.14A, TYTUŁ „E.ZAMIANA MIESZKAŃ” , PAR.23, PAR.24, PAR. 26, PAR.28, PAR.29, PAR. 29A, PAR.38, PAR.39, TYTUŁB.WYGAŚNIĘCIE PRAWA DO LOKALU UŻYTKOWEGO”, PAR.42, W PAR.54 W UST.3 ZDANIE DRUGIE.2018-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-08-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPRUS2021-06-24 do dziś
2. ImionaDANIEL GRZEGORZ2021-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-02-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-24 do dziś
21. NazwiskoFRYDRYK2015-05-11 do dziś
2. ImionaJAKUB2015-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-11 do dziś
31. NazwiskoSOWA2002-08-23 do dziś
2. ImionaRYSZARD ROMAN2002-08-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-08-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2022-07-22 do dziś
2. ImionaEDWARD2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2022-07-22 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2022-07-22 do dziś
2. ImionaRYSZARD2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAGNER KACZMARCZYK2022-07-22 do dziś
2. ImionaJOLANTA2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚPIEWAK2022-07-22 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADŁOWSKA2022-07-22 do dziś
2. ImionaJOLANTA DOROTA2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPIELARZ2022-07-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PIOTR2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁOSKI2022-07-22 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁKOWSKA2022-07-22 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MARZENNA2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2022-07-22 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBOWSKI2019-08-12 do dziś
2. ImionaDANIEL TOMASZ2019-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-08-23 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-08-23 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-08-23 do dziś
470 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-09-22 do dziś
570 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2003-09-22 do dziś
692 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2003-09-22 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA -31 GRUDNIA 2002 R. data złożenia 12.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA -31 GRUDNIA 2002 R.2003-09-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2003 R.-31 GRUDNIA 2003 R. data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2003 R.-31 GRUDNIA 2003 R.2004-07-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 R. data złożenia 25.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 R.2005-06-03 do dziś
4data złożenia 19.06.2006 okres 01 STYCZNIA-31 GRUDNIA 2005 R.2006-07-12 do dziś
5data złożenia 25.05.2007 okres 01 STYCZNIA-31 GRUDNIA 20062007-06-06 do dziś
6data złożenia 03.07.2008 okres 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20072008-07-07 do dziś
7data złożenia 17.06.2009 okres 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20082009-07-07 do dziś
8data złożenia 02.07.2010 okres 01 STYCZNIA -31 GRUDNIA 20092010-08-30 do dziś
9data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
10data złożenia 21.06.2012 okres 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20112012-07-06 do dziś
11data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-21 do dziś
12data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
13data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
14data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
15data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
16data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
19data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
20data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101 STYCZNIA-31 GRUDNIA 2005 R.2006-07-12 do dziś
201 STYCZNIA-31 GRUDNIA 20062007-06-06 do dziś
301 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-07 do dziś
401 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20082009-07-07 do dziś
501 STYCZNIA -31 GRUDNIA 20092010-08-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
701 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20112012-07-06 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZNIA -31 GRUDNIA 2002 R.2003-09-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZNIA 2003 R.-31 GRUDNIA 2003 R.2004-07-12 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 R.2005-06-03 do dziś
401 STYCZNIA-31 GRUDNIA 2005 R.2006-07-12 do dziś
501 STYCZNIA-31 GRUDNIA 20062007-06-06 do dziś
601 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-07 do dziś
701 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20082009-07-07 do dziś
801 STYCZNIA -31 GRUDNIA 20092010-08-30 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
1001 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20112012-07-06 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-21 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-25 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów