BIURO HANDLOWE „ACCENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000127484
Numer REGON: 278128049
Numer NIP: 6292260000
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2013-09-26
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/23177/13/392]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBIURO HANDLOWE „ACCENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. DĄBROWA GÓRNICZA gmina M. DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2007-09-25 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica CHEMICZNA nr domu 2A kod pocztowy 42-520 poczta DĄBROWA GÓRNICZA-ZĄBKOWICE kraj POLSKA 2007-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112 LIPCA 2002 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA JANIK, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA JANIK, KATARZYNA WALOTEK W KATOWICACH PRZY UL. DAMROTA 16-18, REP. A NR 4671/20022002-08-22 do dziś
223.07.2003 R., REPERTORIUM A NUMER 6248/2003, NOTARIUSZ JAN DUDA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 5A ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR, 9, PAR. 30 UMOWY SPÓŁKI.2003-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABOROWICZ2005-05-05 do dziś
2. ImionaANETA ZOFIA2005-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁ2005-05-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-05-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 PLN2003-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoZACZKOWSKI2003-09-22 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAN2003-09-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2003-09-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2003-09-22 do dziś
251 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2003-09-22 do dziś
351 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2003-09-22 do dziś
451 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-09-22 do dziś
550 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-09-22 do dziś
650 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-09-22 do dziś
752 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-09-22 do dziś
860 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2003-09-22 do dziś
960 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2003-09-22 do dziś
1060 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2003-09-22 do dziś
1160 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2003-09-22 do dziś
1263 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2003-09-22 do dziś
1363 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2003-09-22 do dziś
1463 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2003-09-22 do dziś
1565 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-09-22 do dziś
1671 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2003-09-22 do dziś
1771 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2003-09-22 do dziś
1871 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2003-09-22 do dziś
1951 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH W TYM WĘGLA2003-09-22 do dziś
2045 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2003-09-22 do dziś
2145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-09-22 do dziś
2245 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2003-09-22 do dziś
2351 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2003-09-22 do dziś
2451 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2003-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 22.09.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 30.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 22.09.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 22.09.2003 DO 31.12.20032004-09-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 23.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-02 do dziś
3data złożenia 20.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-05 do dziś
4data złożenia 26.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-09 do dziś
5data złożenia 26.05.2009 okres 01.01.2006 -31.12.20062009-07-14 do dziś
6data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-07-14 do dziś
7data złożenia 21.05.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-06-26 do dziś
8data złożenia 21.05.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-06-26 do dziś
9data złożenia 21.05.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-06-26 do dziś
10data złożenia 21.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-05 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-09 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062009-07-14 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-07-14 do dziś
501.01.2009 - 31.12.20092013-06-26 do dziś
601.01.2010 - 31.12.20102013-06-26 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-06-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-05-05 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-09 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062009-07-14 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-07-14 do dziś
501.01.2009 - 31.12.20092013-06-26 do dziś
601.01.2010 - 31.12.20102013-06-26 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-06-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów