SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI” W KOSZALINIE

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000127241
Numer REGON: 000659093
Numer NIP: 6690501785
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-07-08
Sygnatura akt[RDF/403626/22/383]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-08-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP0006590932002-08-20 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI” W KOSZALINIE2002-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, nr w rejestrze 4172002-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2002-08-20 do dziś
2. Adresulica ORLA nr domu 27 A kod pocztowy 75-727 poczta KOSZALIN 2002-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-22.12.1981 R. UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZESTAWICIELI Z DNIA 27.06.2002 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 1, 2, 3, 42002-08-20 do dziś
227 CZERWCA 2002 R. NOWE BRZMIENIE STATUTU2002-12-02 do dziś
324 CZERWCA 2004 R. ZMIENONO PARAGRAFY 4, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 106; DODANO PARAGRAFY: 22 1, 25 1, 43 1; USUNIĘTO PARAGRAFY: 29, 80; WPROWADZONO NOWY DZIAŁ VI, A DOTYCHCZASOWY DZIAŁ VI OZNACZONO JAKO VI 1; ZMIENIONO NAZWĘ LITERY D W DZIALE VI; WYKREŚLONO LITERĘ E.2004-08-16 do dziś
4ZMIANA STATUTU ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NR 4/2006 Z DNIA 22 CZERWCA 2006 R. ZGODNIE Z WYMIENIONĄ UCHWAŁĄ: -ZMIENIONO PARAGRAFY: 10, 12, 13, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 82, 87, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 106, 114, 122, 124; -DOTYCHCZASOWY PAR. 25 1 OZNACZONO NR 26, DOTYCHCZASOWY PAR. 26 OZNACZONO NR 27; -WPROWADZONO ZMIANĘ W TYTULE ROZDZIAŁU VI 1 C; -DODANO PAR. 134, DOTYCHCZASOWY PAR. 134 OTRZYMAŁ NR 135, DOTYCHCZASOWY PAR. 135 OTRZYMAŁ NR 136, DOTYCHCZASOWY PAR. 136 OTRZYMAŁ NR 137, DOTYCHCZASOWY PAR. 137 OTRZYMAŁ NR 138; USUNIĘTO PARAGRAF 27.2006-07-25 do dziś
516.06.2011 R. UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI.2011-09-22 do dziś
614.06.2018R. - ZMIENIONO §4, §5, §6, §7, §9, §11, §12, §13, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29, §30, §31, §33, §34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43, §45, §46, §49, §50, §51, §53, §67, §72, §74, §75, §76, §77, §83, §84, §85, §86, §87, §88, §89, §90, §91, §93, §94, §95, §104, §113, §116, §117, §118, §126; SKREŚLONO: §16 Z INDEKSEM 1,§22 Z INDEKSEM 1,; DODANO: §39 Z INDEKSEM 1, §90 Z INDEKSEM 1;2018-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM2002-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoHAWRAN2018-10-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-10-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-24 do dziś
21. NazwiskoŻYLIŃSKI2008-08-19 do dziś
2. ImionaJAN2008-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-08-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-08-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2015-08-21 do dziś
2. ImionaJERZY GRZEGORZ2015-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZAK2014-07-16 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2014-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAGRABECKI2014-07-16 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2014-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITWIN2014-07-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2014-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOMAKO2014-07-16 do dziś
2. ImionaHENR YKA2014-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-24 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-24 do dziś
381 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2018-10-24 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-24 do dziś
538 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2018-10-24 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-10-24 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-10-24 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-10-24 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 27.06.2002 R. - 26.06.2003 R.2003-07-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 20.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004R.2005-07-25 do dziś
4data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
5data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 R.DO 31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
6data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
7data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-25 do dziś
8data złożenia 07.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-09 do dziś
9data złożenia 05.09.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-22 do dziś
10data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
11data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-21 do dziś
12data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
13data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
14data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
15data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
16data złożenia 17.08.2018 okres OD 31.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
17data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
18data złożenia 29.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-29 do dziś
19data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
20data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
201.01.2006 R.DO 31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-25 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-09 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-22 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
13OD 31.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004R.2005-07-25 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
401.01.2006 R.DO 31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-25 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-09 do dziś
801.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-22 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-21 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
15OD 31.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-29 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów