SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000127188
Numer REGON: 270583914
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu51Data dokonania wpisu2022-11-18
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/27841/22/12]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-08-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK”2002-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY nr w rejestrze 12802002-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina ŁAZISKA GÓRNE miejscowość ŁAZISKA GÓRNE2002-08-21 do dziś
2. Adresulica DWORCOWA nr domu 26 kod pocztowy 43-170 poczta ŁAZISKA GÓRNE 2002-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131.08.1991 R. 7.12.2001 R.: PAR. 4 ZMIENIONY, PAR. 5 ZMIENIONY, PAR. 7 DODANY PKT 13 I 14, PAR. 8 PKT 3 ZMIENIONY, PAR. 8 PKT 9 DODANE ZDANIE, PAR. 26 ZMIENIONY, PAR. 27 ZMIENIONY, PAR. 28 ZMIENIONY, DZIAŁ I -ZMIANA TYTUŁU DZIAŁU PAR. 36 ZMIENIONY, PAR. 37 ZMIENIONY, PAR. 38 ZMIENIONY, PAR. 39 ZMIENIONY, DZIAŁ II ZMIANA TYTUŁU DZIAŁU PAR. 40 ZMIENIONY, DZIAŁ III ZMIANA TYTUŁU DZIAŁU PAR. 41 ZMIENIONY, DZIAŁ IV -ZMIANA TYTUŁU DZIAŁU PAR. 42 ZMIENIONY, DZIAŁ V -ZMIANA TYTUŁU DZIAŁU PAR. 43 ZMIENIONY, PAR. 44 ZMIENIONY, DZIAŁ VI -DODANY TYTUŁ DZIAŁU, PAR. 45 ZMIENIONY, PAR. 46 ZMIENIONY, PAR. 47 SKREŚLONY, PAR. 48 SKREŚLONY, DZIAŁ VII DODANY TYTUŁ DZIAŁU PAR. 49 ZMIENIONY I ZMIANA OZNACZENIA NA PAR. 47 O NOWYM BRZMIENIU, PAR. 50 ZMIENIONY I ZMIANA OZNACZENIA NA PAR. 48 O NOWYM BRZMIENIU, PAR. 51 ZMIENIONY I ZMIANA OZNACZENIA NA PAR. 49 O NOWYM BRZMIENIU, PAR. 52 ZMIENIONY I ZMIANA OZNACZENIA NA PAR. 50 O NOWYM BRZMIENIU, PAR. 53 ZMIENIONY I ZMIANA OZNACZENIA NA PAR. 51 O NOWYM BRZMIENIU, PAR. 54 ZMIENIONY I ZMIANA OZNACZENIA NA PAR. 52 O NOWYM BRZMIENIU, PAR. 55 ZMIENIONY I ZMIANA OZNACZENIA NA PAR. 53 O NOWYM BRZMIENIU, PAR. 56 ZMIENIONY I ZMIANA OZNACZENIA NA PAR. 54 O NOWYM BRZMIENIU, PAR. 57 ZMIENIONY I ZMIANA OZNACZENIA NA PAR. 55 O NOWYM BRZMIENIU, PAR. 58 ZMIENIONY I ZMIANA OZNACZENIA NA PAR. 56 O NOWYM BRZMIENIU, PAR. 59 ZMIENIONY I ZMIANA OZNACZENIA NA PAR. 57 O NOWYM BRZMIENIU, PAR. 60 ZMIENIONY I ZMIANA OZNACZENIA NA PAR. 58 O NOWYM BRZMIENIU2003-02-27 do dziś
212.06.2003 R. PAR. 4 UST. 3 DODANO PKT 1 ZE ZN.1 PAR. 5 UST. 2 ZMIENIONO PAR. 12 UST. 2 SKREŚLONO PKT 2 PAR. 15 UST. 4 ZMIENIONO PAR. 17 UST. 3 DODANO PKT 3 PAR. 33 UST. 1 ZMIENIONO PAR. 34 SKREŚLONO OSTATNIE ZDANIE PAR. 40 UST. 1 ZMIENIONO DODANO PAR. 40 ZE ZN.1 DODANO PAR. 42 ZE ZN.1 PAR. 45 ZMIENIONO PAR. 46 UST. 1 ZMIENIONO PAR. 46 UST. 2 ZMIENIONO PAR. 46 SKREŚLA SIĘ UST. 3, 4, 5, 6 UST. 7 STAJE SIĘ UST. 3 PAR. 52 SKREŚLONO UST. 2 PAR. 53 UST. 2 SKREŚLONO PKT 42003-07-23 do dziś
322.05.2006 R. PAR. 7 ZMIENIONO, PAR. 11 PUNKT 1 ZMIENIONO, PAR. 13 PUNKT 2 ZMIENIONO, PAR. 13 PUNKT 3 ZMIENIONO, PAR. 13 DODAJE SIĘ PUNKTY 4, 5 I 6,, PAR. 18 SKREŚLA SIĘ 16 I 17 I WPROWADZA SIĘ PUNKTY OD 16 DO 24, PAR. 22 PUNKT 6 ZMIENIONO, PAR. 22 DODANO PUNKT 7, PAR. 33 DODANO PUNKTY OD 4 DO 8, PAR. 40 ZE ZNACZKIEM JEDEN ZMIENIONO, PAR. 40 UST. 1 PUNKT 5 ZMIENIONO, PAR. 41 ZMIENIONO, PAR. 50 SKREŚLONO, ZMIANA NUMERACJI PAR. 51 DO 58 NA NR PAR. OD 50 DO 57.2006-07-31 do dziś
426.11.2007 R. PAR. 4 W PUNKCIE 3 PODPUNKT 1 ZE ZN.1 SKREŚLONO PAR. 7 W PUNKCIE 2 PODPUNKT 1).ZMIENIONO, PAR. 7 W PUNKCIE 2 PODPUNKT 3).ZMIENIONO PAR. 8 W PUNKCIE 1 PODPUNKT 3).SKREŚLONO, DODANO PAR 8 ZE.ZN 1, PAR 8 ZE ZN 2 I PAR 12 ZE. ZN 1 PAR 13 W PUNKCIE 3 PODPUNKT 1)ZMIENIONO PAR 13 PUNKTY 4 I 5 ZMIENIONO PAR 13 W PUNKCIE 6 PODPUNKTY 1, 2, 3 I 4 ZMIENIONO PAR 16 W PUNKCIE 1 PODPUNKT 1 I 4 ZMIENIONO, ROZDZIAŁ I ZMIANA NAZWY, PAR 17 ZMIENIONO, PAR 18 ZMIENIONO PAR 19 ZMIENIONO PAR 20 PUNKT 1 ZMIENIONO, PAR 21 PUNKT 1 ZMIENIONO, PAR 22 PUNKT 3 ZMIENIONO PAR 23 PUNKT 3 ZMIENIONO, ROZDZIAŁ 4 I PAR 25, PAR 26, PAR 27, PAR 28 SKREŚLONO, ROZDZIAŁ 5 PAR 29 SKREŚLONO PAR 30 PUNKTY 2 I 4 ZMIENIONO, PAR 31 PUNKT 5 ZMIENIONO PAR 33 PUNKTY 2 I 7 ZMIENIONO, PAR 34 ZMIENIONO, PAR 35 PUNKT 2 ZMIENIONO, PAR 35 DODANO PUNKT 3, PAR 40 ZMIENIONO, PAR 40 ZE.ZN 1 SKREŚLONO, PAR 41 ZMIENIONO PAR 42 ZE.ZN 1 ZMIENIONO PAR 37 PUNKT 2 ZMIENIONO, PAR 46 SKREŚLONO, PAR 53 W PUNKCIE 1 PODPUNKTY 1 I 2 ZMIENIONO, PAR 54 W PUNKCIE 1 PODPUNKTY 1 I 2 ZMIENIONO PAR 55 SKREŚLONO2008-01-24 do dziś
520.05.2010 R. -ZMIENIONO § 15 PKT 1.2010-06-30 do dziś
621.05.2013 R. § 17 DODANO PKT 13 § 18 PKT 4 ZMIENIONO,2013-06-27 do dziś
722.05.2014 R., - § 12 W PUNKCIE 2 DODANO PODPUNKT 2). - § 17 PUNKT 5 ZMIENIONO;2014-08-20 do dziś
825.05.2015 R. -ZMIENIONO: PAR.8 PKT 1 PPKT.3, PAR.8 ZE ZN.2 PKT 102015-06-26 do dziś
926.04.2018R. 1) ZMIANIE ULEGA OBECNA TREŚĆ PARAGRAFÓW OD NR 16 DO 24 STATUTU SPÓŁDZIELNI NA TREŚĆ PARAGRAFÓW OD NR 16 DO NR 46 2) W §25 WYKREŚLONO 3) PARAGRAFY POCZĄWSZY OD NR 26 OTRZYMUJĄ KOLEJNĄ NUMERACJĘ TJ. OD NR 47 DO NR 722018-07-31 do dziś
1014.06.2018R.-SKREŚLA SIĘ ZAPIS PORZĄDKOWY „I CZĘŚĆ OGÓLNA” , ZMIANIE ULEGA OBECNA TREŚĆ PARAGRAFÓW OD NR 1 DO 15 STATUTU .2018-07-31 do dziś
1105.06.2019R. ZMIANA STATUTU 1) SKREŚLA SIE ZAPIS PORZĄDKOWY „II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA” 2) ZMIANIE ULEGA OBECNA TREŚĆ PARAGRAFÓW OD NR 47 DO NR 72 STATUTU SPÓŁDZIELNI NA TREŚĆ PARAGRAFÓW OD NR 47 DO NR 872019-08-29 do dziś
1228.09.2022R.- ZMIENIONO: §44 PKT 12022-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-08-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY. OŚWIADCZENIE SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2022-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoHUPTYS2014-08-20 do dziś
2. ImionaWOJCIECH BRUNON2014-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-20 do dziś
21. NazwiskoRZYTKA2005-11-09 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK JÓZEF2005-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-09 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-08-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-21 do dziś
41. NazwiskoKLISTALA2002-08-21 do dziś
2. ImionaDOROTA MARIA2002-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-08-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA D/S EKONOMICZNYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY2002-08-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWOWARCZYK2022-11-18 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2022-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZUBEL2018-07-31 do dziś
2. ImionaZENON ROMAN2018-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRONA2013-06-27 do dziś
2. ImionaHORST BERNARD2013-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGDZIORZ2017-08-09 do dziś
2. ImionaBOŻENA MARIA2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSIĘŻNY2018-07-31 do dziś
2. ImionaSTEFAN2018-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-31 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASZCZYK2018-07-31 do dziś
2. ImionaMAREK2018-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoGASZ2016-03-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ROMAN2016-03-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-12 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENU SPÓŁDZIELNI,ZGODNIE Z PAR. 1 AKTU NOTARIALNEGO REP A NR 3613/2015 Z DN.31.08.2015R.2016-03-12 do dziś
21. NazwiskoBLASKI2020-07-07 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA JOLANTA2020-07-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-07 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNICKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENU SPÓŁDZIELNI, ZGODNIE Z § 1 AKTU NOTARIALNEGO REPERTORIUM A NR 1949/2020 Z DNIA 13.05.2020R.2020-07-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-04-23 do dziś
294 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-04-23 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-04-23 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-04-23 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-04-23 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 07.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-09-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 05.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 25.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 R.2005-08-09 do dziś
4data złożenia 31.05.2006 okres ZA 2005 ROK2006-07-03 do dziś
5data złożenia 04.06.2007 okres ZA 2006 ROK2007-06-28 do dziś
6data złożenia 26.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-01 do dziś
7data złożenia 29.05.2009 okres ZA 2008 ROK2009-06-24 do dziś
8data złożenia 01.06.2010 okres ZA 2009 ROK2010-06-30 do dziś
9data złożenia 31.05.2011 okres 2010 ROK2011-08-03 do dziś
10data złożenia 30.05.2012 okres 2011 ROK2012-06-25 do dziś
11data złożenia 04.06.2013 okres ZA 2012 ROK2013-06-27 do dziś
12data złożenia 03.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
13data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
14data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
15data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
16data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
17data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
18data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
19data złożenia 22.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-22 do dziś
20data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12010 ROK2011-08-03 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-08-09 do dziś
2ZA 2005 ROK2006-07-03 do dziś
3ZA 2006 ROK2007-06-28 do dziś
42007 ROK2008-07-01 do dziś
5ZA 2008 ROK2009-06-24 do dziś
6ZA 2009 ROK2010-06-30 do dziś
72010 ROK2011-08-03 do dziś
82011 ROK2012-06-25 do dziś
9ZA 2012 ROK2013-06-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-09-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-09 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-08-09 do dziś
4ZA 2005 ROK2006-07-03 do dziś
5ZA 2006 ROK2007-06-28 do dziś
62007 ROK2008-07-01 do dziś
7ZA 2008 ROK2009-06-24 do dziś
8ZA 2009 ROK2010-06-30 do dziś
92010 ROK2011-08-03 do dziś
102011 ROK2012-06-25 do dziś
11ZA 2012 ROK2013-06-27 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów