„TAN-PHAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000127093
Numer REGON: 210459138
Numer NIP: 5971451802
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2024-03-11
Sygnatura akt[RDF/584573/24/736]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 210459138 NIP 59714518022012-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TAN-PHAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WLKP. nr w rejestrze 21852002-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina CEDYNIA miejscowość CEDYNIA2004-03-23 do dziś
2. Adresulica KOLONIA nr domu 23C nr lokalu 7 kod pocztowy 74-520 poczta CEDYNIA 2004-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KN E.M. BACHALSKIEJ W GORZOWIE WLKP. W DNIU 21.11.1997 R., REP. A NR 20663/972002-08-24 do dziś
216.01.2004 R., NOTARIUSZ ADA JÓZEFCZYK, KANCEALRIA NOTARIALNA W CHOJNIE, REPERTORIUM A NR 302/2004 ZMIENIONO: § 3, § 7, § 8, § 12, § 14, § 17 DODANO: § 13 UST. 22004-03-23 do dziś
38.11.2005 R. REP. A NR 6741/2005 R. NOTARIUSZ ADA JÓZEFCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHOJNIE, ZMIANA § 8.2005-11-30 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 05 PAŹDZIERNIKA 2012 R., REP. A NR 5596/2012, NOTARIUSZ ADA JÓZEFCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHOJNIE, ZMIENIONO § 7 I § 8.2012-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUONG2002-08-24 do dziś
2. ImionaVINH HOA2002-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ2012-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2012-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2002-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUONG2002-08-24 do dziś
2. ImionaVINH HOA2002-08-24 do dziś
VINH HOA2019-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-12-07 do dziś
247 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-12-07 do dziś
347 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-12-07 do dziś
447 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-12-07 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-12-07 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-12-07 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2012-12-07 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 12.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-27 do dziś
3data złożenia 06.07.2006 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-07-31 do dziś
4data złożenia 29.06.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-18 do dziś
5data złożenia 03.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-25 do dziś
6data złożenia 31.03.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-04-14 do dziś
7data złożenia 29.03.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-06 do dziś
8data złożenia 20.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-04 do dziś
9data złożenia 26.03.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-12 do dziś
10data złożenia 26.03.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-04-08 do dziś
11data złożenia 28.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
12data złożenia 16.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
13data złożenia 15.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
14data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
15data złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
16data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
17data złożenia 16.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-16 do dziś
18data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
19data złożenia 17.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
20data złożenia 06.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-06 do dziś
21data złożenia 11.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-07-31 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-18 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-25 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-04-14 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-06 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-04 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-12 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-04-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-16 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-06 do dziś
18OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-27 do dziś
3OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-07-31 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-18 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-25 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-04-14 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-04-06 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-04 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-04-12 do dziś
101 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-04-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów