SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRONIE” W ŻYWCU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000126979
Numer REGON: 000486362
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2022-10-06
Sygnatura akt[RDF/437221/22/732]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-08-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000486362 NIP 55301024612007-05-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRONIE” W ŻYWCU2002-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze ARS VIII 402002-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŻYWIEC miejscowość ŻYWIEC2002-08-14 do dziś
2. Adresulica OS. 700-LECIA nr domu 50 kod pocztowy 34-300 poczta ŻYWIEC 2002-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.06.1983-STATUT 16.01.2002 R.-NOWY STATUT2002-08-14 do dziś
226.09.2003 R. -PAR. 3, PAR. 4, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 20, PAR. 22, PAR. 23, APR.26, PAR. 27, PAR. 28, APR.29, PAR. 30, WPROWADZA SIĘ PAR. 30A, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 37, PAR. 43, PAR. 47, WPROWADZA SIĘ PAR. 47A, PAR. 48, PAR. 49, PAR. 51, PAR. 52, PAR. 54, PAR. 56, WPROWADZA SIĘ PAR. 56A, PAR. 57, WPROWADZA SIĘ PAR. 65A I 65B, PAR. 67, PAR. 68, PAR. 722003-11-05 do dziś
314.06.2006 R. UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU2006-10-10 do dziś
421 GRUDNIA 2007 R. -UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU2008-03-17 do dziś
525.05.2012 R., - ZMIANA § 9, § 11, § 13, § 16, § 52, § 58, § 61, § 62, § 65, § 67, § 78, § 80, § 81, § 86, § 91, § 92.2012-08-14 do dziś
620.06.2017 R., - ZMIENIONO: §1, §12, §16, §42, §51, §52, §58, §64, §112.2017-09-26 do dziś
716.05.2018 R., - ZMIENIONO TREŚĆ: § 1 UST. 5; § 6; § 7; § 8 UST. 1 LIT. C I LIT. F; § 9; § 12 PKT 12; § 24; § 25; § 27; § 28; § 29; § 32 UTS. 3; § 37; § 38; § 39; § 41; § 45; § 53 UST. 3; § 61; § 62; § 70; § 78 UST. 2 PKT 2A; § 78 UST. 4; § 80 UST.2; § 84 UST. 3; - WYKREŚLONO: § 5 UST.3; § 10 UST. 2 PKT 15 I PKT 22; § 12 PKT 2); § 12 PKT 11); § 13; § 14; § 15; § 16; § 17; § 18; § 19; § 20; § 22; § 26; § 35; § 44; § 46 UST. 3; § 48; § 63; § 64; § 65; § 66; § 67; § 68; § 69; § 79 UST. 8; § 84 UST. 8; § 95 UST. 1 PKT 16; § 112 UST. 1 PKT 3; § 116 UST. 2 I UST. 3; - DODANO: § 21 UST. 2 I UST. 3; § 34 UST. 5, UST. 6 I UST. 7;2018-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWRÓBEL2021-02-09 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2021-02-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-09 do dziś
21. NazwiskoRYBARSKI2007-07-30 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2007-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-07-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-07-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-07-30 do dziś
31. NazwiskoHERNAS2002-08-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TADEUSZ2002-08-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-08-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-08-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPÓŁMIAREK2019-08-01 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAGÓL2019-08-01 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁODNICKI2016-11-15 do dziś
2. ImionaALBIN2016-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABŁOCKI2019-08-01 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2019-08-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLAGOR2019-08-01 do dziś
2. ImionaANTONI2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEKSIAK2019-08-01 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPCZAK2019-08-01 do dziś
2. ImionaMARTA2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻEWSKI2019-08-01 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRĄCZEK2019-08-01 do dziś
2. ImionaROBERT2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIERNAT2019-08-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIESZCZAD2016-11-15 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-03-17 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2008-03-17 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2008-03-17 do dziś
493 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2008-03-17 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-03-17 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-03-17 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-07-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 26.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-03 do dziś
3data złożenia 30.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-10 do dziś
4data złożenia 17.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-29 do dziś
5data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-09 do dziś
6data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
7data złożenia 31.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
8data złożenia 16.06.2011 okres 1.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
9data złożenia 31.05.2012 okres 1.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
10data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
11data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
12data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
13data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
14data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
15data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
16data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
17data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
18data złożenia 19.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
19data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-10 do dziś
22006 R.2007-05-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-09 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
61.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
71.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-10-10 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-09 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
51.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
61.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów