SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ZGODA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000126691
Numer REGON: 001220904
Numer NIP: 7530000589
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-06-28
Sygnatura akt[RDF/395288/22/900]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-09-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP5127415332005-03-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ZGODA”2002-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA 10482002-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina NYSA miejscowość NYSA2002-09-06 do dziś
2. Adresulica SUCHARSKIEGO nr domu 1 nr lokalu 3 kod pocztowy 48-300 poczta NYSA 2002-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.09.1995 R. ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY STATUTU. 9.01.2002 R. DOKONANO ZMIANY PARAGRAFÓW OD 1 DO 104 STATUTU SPÓŁDZIELNI ORAZ ZŁOŻONO DO REJESTRU TEKST JEDNOLITY STATUTU.2002-09-06 do dziś
227.11.2007 R. ZMIANY OD PAR. 1 DO 143.2008-06-26 do dziś
324.06.2009 R. ZMIENIONO PAR. 51.2009-09-29 do dziś
429.05.2014 R., DODANO W § 101 UST. 5 I W § 19 UST. 1 PKT. 8, 9, 102014-10-24 do dziś
525.04.2018R. - UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU 21.05.2019R. - ZMIENIONO § 8, § 11, § 44 UST. 4, § 45 UST. 13, § 46 UST. 7, DODANO § 13A, § 29A, § 29B, § 29C, § 29D, § 29E, § 29F2019-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCHLIPAŁA2013-06-05 do dziś
2. ImionaBEATA2013-06-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-06-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2013-06-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-05 do dziś
21. NazwiskoADAMCZYK2013-06-05 do dziś
2. ImionaRYSZARD2013-06-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-06-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-05 do dziś
31. NazwiskoKUBANEK2002-09-06 do dziś
2. ImionaLIDIA2002-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKO POLAK2019-07-02 do dziś
2. ImionaTERESA MARIA2019-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁOT2015-10-21 do dziś
2. ImionaBEATA JOANNA2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaORŁOWSKI2015-10-21 do dziś
2. ImionaROMAN WOJCIECH2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTOCZAK2015-10-21 do dziś
2. ImionaALICJA MAGDALENA2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĘTEL2015-10-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2015-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2002-09-06 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-06-26 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-06-26 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 25.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032005-03-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 11.10.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-10-21 do dziś
3data złożenia 11.08.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-22 do dziś
4data złożenia 14.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-28 do dziś
5data złożenia 30.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
6data złożenia 24.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-29 do dziś
7data złożenia 22.11.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-11-25 do dziś
8data złożenia 20.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-10-14 do dziś
9data złożenia 23.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-03 do dziś
10data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-25 do dziś
11data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
12data złożenia 21.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
13data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
14data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
15data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
16data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
17data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
18data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
19data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-22 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-29 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-11-25 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-10-14 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-03 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-08-22 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-29 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-11-25 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-10-14 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-03 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów