INTERNATIONAL TRILINGUAL SCHOOL OF WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000126649
Numer REGON: 012913599
Numer NIP: 5272169023
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-10-27
Sygnatura akt[RDF/568420/23/280]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0129135992002-08-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTERNATIONAL TRILINGUAL SCHOOL OF WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 525502002-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-07-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KAROWA nr domu 14/16 nr lokalu LU6A kod pocztowy 00-324 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105-01-1998 NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 17/98, 04-07-2002 NOTARIUSZ JOLANTA BAREJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 3603/2002, ZMIENIONO ART. 2.2, ART. 5, ART. 6.1, ART. 7, ART. 8, ART. 10, ART. 11, ART. 12, ART. 13.1, ART. 13.9, ART. 15, ART. 16, ART. 17, ART. 18, DODANY ART. 12.102002-08-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 STYCZNIA 2004 ROKU, REPERTORIUM A NR 227/2004, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ KOKOSZCZYŃSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ W WARSZAWIE PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 117 LOK. 207, ZMIENIONE: ART. 1, ART. 2, ART. 7 UST. 5, ART. 8 UST. 3, ART. 12 UST. 3 (PIERWSZE ZDANIE), ART. 13 UST. 2, ART. 19 UST. 2, W ZWIĄZKU Z WYKREŚLENIEM ART. 10 UST. 4 DOTYCHCZASOWY UST. 5 OZNACZA SIĘ JAKO UST. 4; DODANE: ART. 5 PKT 16-19; USUNIĘTE: ART. 10 UST. 4, ART. 13 UST. 12.2004-02-04 do dziś
329.08.2005, REP. A 368/2005, NOTARIUSZ ANNA ZALASIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONE: ART. 5, ART. 15 UST. 22005-10-25 do dziś
410.08.2006, REP. A NR 5788/2006, NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §§ 7.5; 8; 10.2; 12.6; 12.9; 13;, SKREŚLONO PKT M W ART. 12 UST. 8 ZAŚ DOTYCHCZASOWY PKT N OTRZYMAŁ NUMERACJĘ M, W ART. 12 UST. 2 SKREŚLONO ZDANIE 3 I 4.2006-09-26 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.01.2011 REP. A NR 1245/2011 ZMIANA ART. 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ GARDOCKĄ W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE2011-02-04 do dziś
606.10.2014 R., NOTARIUSZ FILIP SZPECHT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. LWOWSKA 15 LOK.7, REP. A NR 5446/2014 ZMIENIONO ART. 7 UST. 5 ORAZ ART. 13 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2014-10-20 do dziś
721.03.2016 R., NOTARIUSZ JAKUB BUDZISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1148/2016 ZMIENIONO ART. 2, ART. 7, ART. 12 UST. 4, ART. 12 UST. 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2016-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALISZEWSKA2014-10-20 do dziś
2. ImionaANNA ALEKSANDRA2014-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały451 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.500,- ZŁOTYCH2015-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDESPRINGRE2014-10-20 do dziś
2. ImionaXAVIER2014-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały449 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 224.500,- ZŁOTYCH2015-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego450000,00 ZŁ2015-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.2014-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDESPRINGRE2014-10-20 do dziś
2. ImionaXAVIER PIERRE2021-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-10-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALISZEWSKA2014-10-20 do dziś
2. ImionaANNA ALEKSANDRA2014-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-20 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZASŁONKA2002-08-19 do dziś
2. ImionaELŻBIETA KRYSTYNA2002-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-19 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-08-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEWUSKA ILCZUK2002-08-19 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MARIA2002-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-19 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-08-19 do dziś
64. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2011-02-04 do dziś
285 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2011-02-04 do dziś
388 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2011-02-04 do dziś
485 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2011-02-04 do dziś
558 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2011-02-04 do dziś
658 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2011-02-04 do dziś
717 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2011-02-04 do dziś
858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA.2011-02-04 do dziś
985 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2011-02-04 do dziś
1085 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2015-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 17.10.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 17.10.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -30.06.2005 data złożenia 17.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -30.06.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -30.06.20052005-10-25 do dziś
2data złożenia 11.08.2006 okres 01.07.2005 -30.06.20062006-09-26 do dziś
3data złożenia 03.04.2015 okres OD 01.07.2011 DO 30.06.20122015-04-29 do dziś
4data złożenia 03.04.2015 okres OD 01.07.2012 DO 30.06.20132015-04-29 do dziś
5data złożenia 03.04.2015 okres OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-04-29 do dziś
6data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-07-11 do dziś
7data złożenia 18.04.2017 okres OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-05-11 do dziś
8data złożenia 06.10.2017 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172017-10-20 do dziś
9data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182018-09-26 do dziś
10data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-07-22 do dziś
11data złożenia 17.12.2020 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-12-17 do dziś
12data złożenia 29.10.2021 okres OD 01.07.2020 DO 30.06.20212021-10-29 do dziś
13data złożenia 27.10.2023 okres OD 01.07.2022 DO 30.06.20232023-10-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2005 -30.06.20062006-09-26 do dziś
2OD 01.07.2011 DO 30.06.20122015-04-29 do dziś
3OD 01.07.2012 DO 30.06.20132015-04-29 do dziś
4OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-04-29 do dziś
5OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-07-11 do dziś
6OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-05-11 do dziś
7OD 01.07.2016 DO 30.06.20172017-10-20 do dziś
8OD 01.07.2017 DO 30.06.20182018-09-26 do dziś
9OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-07-22 do dziś
10OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-12-17 do dziś
11OD 01.07.2020 DO 30.06.20212021-10-29 do dziś
12OD 01.07.2022 DO 30.06.20232023-10-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2005 -30.06.20062006-09-26 do dziś
2OD 01.07.2011 DO 30.06.20122015-04-29 do dziś
3OD 01.07.2012 DO 30.06.20132015-04-29 do dziś
4OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-04-29 do dziś
5OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-07-11 do dziś
6OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-05-11 do dziś
7OD 01.07.2016 DO 30.06.20172017-10-20 do dziś
8OD 01.07.2017 DO 30.06.20182018-09-26 do dziś
9OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów