FIRMA HANDLOWA „ELA” HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, JASIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000126622
Numer REGON: 370323736
Numer NIP: 6851427339
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-03-27
Sygnatura akt[RDF/373314/22/420]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-08-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP3703237362002-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ELA” HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, JASIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI2018-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KROŚNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 6392002-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość JASŁO2002-08-22 do dziś
2. Adresulica TOWAROWA nr domu 27 kod pocztowy 38-200 poczta JASŁO kraj POLSKA 2002-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „ELA” HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH JASIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GORLICACH2015-03-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat GORLICKI gmina GORLICE miejscowość GORLICE2015-03-19 do dziś
3. Adresmiejscowość GORLICE ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 19 kod pocztowy 38-300 poczta GORLICE kraj POLSKA 2015-03-19 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „ELA” HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH JASIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KRAKOWIE2015-03-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-03-19 do dziś
3. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PRZEWÓZ nr domu 2 kod pocztowy 30-716 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-03-19 do dziś
31. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „ELA” HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH JASIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W TARNOWSKICH GÓRACH2015-03-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina TARNOWSKIE GÓRY miejscowość TARNOWSKIE GÓRY2015-03-19 do dziś
3. Adresmiejscowość TARNOWSKIE GÓRY ulica UL. ZAGÓRSKA nr domu 159 kod pocztowy 42-600 poczta TARNOWSKIE GÓRY kraj POLSKA 2015-03-19 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.07.1996 R. PRZED NOTARIUSZEM WANDĄ PANKIEWICZ-LISOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W JAŚLE PRZY UL. ARMII KKRAJOWEJ 1, AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 2920/96 UTWORZONO SPÓŁKĘ Z O.O. 10.07.2001 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W JAŚLE PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ NR 1 PRZED NOTARIUSZEM WANDĄ PANKIEWICZ-LISOWSKĄ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 3482/2001 ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI NADAJĄC NOWE BRZMIENIE PAR. 4 I PAR. 10 PKT 6.2002-08-22 do dziś
225 WRZEŚNIA 2002 R. PRZED NOTARIUSZEM WANDĄ PANKOWICZ-LISOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W JAŚLE PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ NR 1 AKTEM NOTARIALNYM, REP. A NR 3421/2002 ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI: ZMIENIONO PAR. 1 UMOWY SPÓŁKI.2002-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-08-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHNAT2002-08-22 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2002-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW -55.000,00 ZŁ2010-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHNAT2010-03-03 do dziś
2. ImionaROBERT PAWEŁ2010-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW -25.000,00 ZŁ2010-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2002-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU.2002-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHNAT2002-08-22 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2002-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOSIEK2009-04-23 do dziś
2. ImionaBEATA2009-04-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-04-23 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2009-04-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-03-19 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-03-19 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-03-19 do dziś
446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2015-03-19 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-03-19 do dziś
643 31 Z TYNKOWANIE2015-03-19 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2015-03-19 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-03-19 do dziś
943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-03-19 do dziś
1043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 31.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2004-03-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 20.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-23 do dziś
4data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-06 do dziś
5data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-03 do dziś
6data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
7data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-18 do dziś
8data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-22 do dziś
9data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-25 do dziś
10data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-15 do dziś
11data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
12data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
13data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-18 do dziś
14data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
15data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
16data złożenia 24.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-24 do dziś
17data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
18data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
19data złożenia 17.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-17 do dziś
20data złożenia 27.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-03 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-22 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-25 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-15 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-23 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-06 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-03 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-18 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-22 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-25 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-15 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY - SEKCJA DS. RESTRUKTURYZACYJNYCH I UPADŁOŚCIOWYCH nr SYGN. AKT V GU 324/17 data 12.12.20172018-01-22 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ2018-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADA2018-01-22 do dziś
2. ImionaJAN STANISŁAW2018-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-22 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów