SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:46:52
Numer KRS: 0000126004
Numer REGON: 001246128
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-03-14
Sygnatura akt[RDF/472243/23/225]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-08-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012461282002-08-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI”2002-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 4222002-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2017-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ŚWIĘTEGO JERZEGO nr domu 8 kod pocztowy 15-349 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2017-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.12.1985 R. 11.06.2002 R. -NOWY TEKST STATUTU2002-08-06 do dziś
212.06.2003 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2003-08-20 do dziś
308.06.2006 R. ZMIENIONO § 7, § 14 UST. 2, § 15 UST. 1, § 29 UST. 5, § 36, § 71, § 80, § 88, § 90, § 92, § 97, § 99, § 105, § 106, § 107, § 108, § 110, § 127, § 140 UST. 1, SKREŚLONO § 14 UST. 3, § 29 UST. 2, § 30 PPKT 1, § 34, § 43 UST. 2, § 89, § 91, § 93, § 94, § 95, § 112, § 118 UST. 1 PKT 6, § 131 UST. 3, DODANO § 14.1, § 16.1, § 121 UST. 6, UST. 7, UST. 8, UST. 9, § 135 UST. 1 PPKT 252006-08-08 do dziś
427.11.2007 R. W § 3 UST. 2 SKREŚLONO PKT 2, ZMIENIONO § 7, § 8, W § 9 DODANO PKT 5, W § 12 UST. 2 DODANO PKT 11, PKT 12, ZMIENIONO § 14, § 14 (ZE ZNACZKIEM 1), § 15 UST. 1 PKT 1, § 16, W § 18 SKREŚLONO PKT 2, PKT 3, TREŚĆ § 20 OZNACZONO JAKO § 20 UST. 1, DODANO UST. 2, TREŚĆ § 23 OZNACZONO JAKO § 23 UST. 1, DODANO UST. 2, UST. 3, UST. 4, ZMIENIONO § 26 UST. 1, UST. 2, W § 28 SKREŚLONO UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4, SKREŚLONO § 30, § 31, § 32, § 41, ZMIENIONO § 42, SKREŚLONO § 43, ZMIENIONO § 51, W § 55 SKREŚLONO UST. 4, SKREŚLONO § 57, § 72, § 73, ZMIENIONO § 75 UST. 1, ZMIENIONO § 77 UST. 1, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, SKREŚLONO § § 93-109, ZMIENIONO § 110, § 111, § 111 (ZE ZNACZKIEM 1), § 111 (ZE ZNACZKIEM 2), § 111 (ZE ZNACZKIEM 3), § 114 (ZE ZNACZKIEM 1), § 114 (ZE ZNACZKIEM 2), ZMIENIONO § 120, § 121, § 122, § 123, § 124, § 125, § 126, § 127, § 128, § 129, § 130, § 131, § 132, § 133, § 134, § 135, § 136, § 137, § 138, § 139, § 140, § 141, § 142, § 143, § 144, § 145, § 146, § 146 (ZE ZNACZKIEM 1), § 146 (ZE ZNACZKIEM 2), § 146 (ZE ZNACZKIEM 3), SKREŚLONO § 148, § 1492008-01-07 do dziś
527.06.2012 R. DODANO § 71 ZE ZNACZKIEM 1, W § 136 PKT 1 DODANO UST. 26, ZMIENIONO § 124 PKT 2.2012-07-19 do dziś
621.06.2018 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2018-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA2002-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWILCZKO2021-02-16 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2021-02-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-16 do dziś
21. NazwiskoROSTKOWSKA2002-08-06 do dziś
2. ImionaRENATA2002-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-08-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-08-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSASS OBRYCKA2022-09-02 do dziś
2. ImionaANNA EDYTA2022-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAROSIEK2022-09-02 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA2022-09-02 do dziś
2. ImionaKAROLINA2022-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEMIONCZYK2022-09-02 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2022-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELAWSKI2022-09-02 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2022-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-02 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABIEC2022-09-02 do dziś
2. ImionaJERZY2022-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-02 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARZECKI2019-06-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUZIUK2019-06-03 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaAWIENOWICZ2019-06-03 do dziś
2. ImionaANNA2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-08-06 do dziś
270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-08-06 do dziś
370 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2002-08-06 do dziś
470 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-20 do dziś
570 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-20 do dziś
692 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2003-08-20 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 04.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-06-28 do dziś
4data złożenia 07.07.2006 okres 2005 ROK2006-08-08 do dziś
5data złożenia 18.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-04 do dziś
6data złożenia 01.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-23 do dziś
7data złożenia 30.06.2009 okres 2008 ROK2009-07-08 do dziś
8data złożenia 19.08.2010 okres 2009 ROK2010-09-03 do dziś
9data złożenia 13.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-16 do dziś
10data złożenia 05.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-19 do dziś
11data złożenia 27.06.2013 okres 2012 ROK2013-07-30 do dziś
12data złożenia 03.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
13data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
14data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
15data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
16data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-06-27 do dziś
17data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
18data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
19data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
20data złożenia 13.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-13 do dziś
21data złożenia 14.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12012 ROK2013-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-08-08 do dziś
22006 ROK2007-07-04 do dziś
32007 ROK2008-07-23 do dziś
42008 ROK2009-07-08 do dziś
52009 ROK2010-09-03 do dziś
62010 ROK2011-06-16 do dziś
72011 ROK2012-07-19 do dziś
82012 ROK2013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-12 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-06-28 do dziś
42005 ROK2006-08-08 do dziś
52006 ROK2007-07-04 do dziś
62007 ROK2008-07-23 do dziś
72008 ROK2009-07-08 do dziś
82009 ROK2010-09-03 do dziś
92010 ROK2011-06-16 do dziś
102011 ROK2012-07-19 do dziś
112012 ROK2013-07-30 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-06-27 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-30 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów