SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOLINKI” W GORZOWIE WLKP

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000125928
Numer REGON: 210011892
Numer NIP: 5990207055
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-08-13
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2022-05-20
Sygnatura akt[RDF/382225/22/438]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-08-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP2100118922002-08-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOLINKI” W GORZOWIE WLKP.2002-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WLKP. nr w rejestrze 9622002-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość M. GORZÓW WIELKOPOLSKI2002-08-13 do dziś
2. Adresulica OKÓLNA nr domu 25 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI 2002-10-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@SMDOLINKI.PL2020-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1TEKST JEDNOLITY Z 22.06.1995 R.2002-08-13 do dziś
216.01.2002 R -PARAGRAF 2 DO 108 -SKREŚLONO I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ PAR 2 DO 71; 16.01.2002 R. -TEKST JEDNOLITY STATUTU Z POMINIĘCIEM TREŚCI PAR 26 I PAR 28 UST 7.2003-03-25 do dziś
330.06.2003 R. -ZMIANA § 2 UST. 1 PKT 1, DODANO W § 2 UST. 2, PKT 1 ZE ZNACZKIEM 1 I PKT 8, § 3 UST. 2 I 4 ORAZ UST. 5; § 5 PKT 3; § 6 (W CAŁOŚCI); § 7 UST. 1 I 7, DODANO UST. 8; § 8 UST. 3, 10, 11 I 12, § 9 UST. 2; § 19 UST. 1 I 5; § 20 UST. 2; DODANO § 20 ZE ZNACZKIEM2003-08-28 do dziś
4-USUNIĘTO DOTYCHCZASOWE § § 21 DO 27 I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ ROZDZIAŁU E. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU § § 21, § 22, § 22 ZE ZNACZKIEM 1; § 22 ZE ZNACZKIEM 2; § 22 ZE ZNACZKIEM 3; § 22 ZE ZNACZKIEM 4; § 22 ZE ZNACZKIEM 5; § 23; § 23 ZE ZNACZKIEM 1; § 23 ZE ZNACZKIEM 2; § 24; § 25; § 26; § 27, -ZMIANA § 28 UST. 7, DODANO NOWY UST. 10 W § 28, § 29 I § 31 UST. 2; DODANO 4 I 5, § 32, DODANO § 32 ZE ZNACZKIEM 1, § 35 I § 40 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZONO JAKO UST. 1 I DODANO UST. 2, § 45 DODANO UST. 3; § 50; § 57 UST. 1 I DODANO UST. 5, ZMIANA § 58 SKREŚLONO OZNACZENIA UST. 1; § 58 ZMIANA PKT 6, § 64 UST. 2 DODANO PKT „I” ; § 67 UST. 3; § 68 UST. 1, PKT „A” DODANO UST. 4, DODANO W § 70 UST. 3, A W § 71 TREŚĆ OZNACZONO JAKO UST. 1 DODANO UST. 2.2003-08-28 do dziś
515.06.2005 R. ZMIANA: PAR. 6. PAR. 7, PAR. 19, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 23 (2), PAR. 32, PAR. 492005-09-13 do dziś
628.06.2006 R. ZMIANA: § 3 UST. 2, § 4 UST. 5 PKT 3, § 5 PKT 2, § 5 PKT 7, § 5 PKT 8, § 6 UST. 1 PKT 5, § 6 UST. 6, § 6 UST. 7, § 6 UST. 8, § 6 UST. 9, § 6 UST. 13 PKT 3 PPKT B, § 6 UST. 13 PKT 6, § 7 UST. 9, § 19 UST. 7, § 22 ZE ZN.1 UST. 1, § 22 ZE ZN.1 UST. 6, § 22 ZE ZN.3 UST. 2, § 22 ZE ZN.5, § 23 OTRZYMAŁ 0ZNACZENIE § 23 UST. 1, § 23 ZE ZN.2 UST. 2, § 24, § 26, § 28 UST. 1, § 31 UST. 4, § 32, § 32 ZE ZN.1, § 33 UST. 1, § 34 UST. 1, § 43, § 44 UST. 2, § 45, § 49 UST. 2, § 53 UST. 4 PKT B, § 54 UST. 1, § 57 UST. 5 OTRZYMAŁ NR „UST. 4”, § 62 UST. 2, § 62 UST. 3 DODANO: § 4 UST. 5 PKT 5, § 5 PKT 12, § 6 UST. 2 ZE ZN.1, § 6 UST. 10 ZE ZN.1, § 6 UST. 14, § 7 UST. 10, § 23 UST. 2, § 27 UST. 3, § 27 ZE ZN.1, § 32 ZE ZN.2, § 35 UST. 3, § 49 UST. 6, 7, 8, § 53 UST. 6, 7, § 62 UST. 1 ZE ZN.1, § 69 UST. 1 ZE ZN.1, 2, 3, 4, WYKREŚLONO: § 22 ZE ZN.1 UST. 1 PKT 1, 2, 3, 4, § 22 ZE ZN.1 UST. 2, 3, § 57 UST. 42006-11-23 do dziś
729.11.2007 R. UCHWAŁA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOLINKI” W GORZOWIE WLKP. -USUNIĘTO PAR. 2 UST. 1 (1), UST. 2 PKT 6, UST. 3 I UST. 5 ORAZ PARAGRAFY: OD 4 DO 71 DOTYCHCZASOWEGO STATUTU; DODANO PARAGRAFY: OD 4 DO 135; -ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWEGO § 2 UST. 2 PKT 7 I 8, KTÓRY OTRZYMAŁ OZNACZENIE, JAKO § 2 UST. 2 PKT 6 I 7, DOTYCHCZASOWY § 2 UST. 3, KTÓRY OTRZYMAŁ OZNACZENIE JAKO § 3, DOTYCHCZASOWY § 2 UST. 4, KTÓRY OTRZYMAŁ OZNACZENIE JAKO § 2 UST. 3. 10.06.2010 R.W ANEKSIE NR 1/2007 J.W. USUNIĘTO: W § 12 UST. 12, § 36 UST. 7, § 97, § 100, § 111, § 116; -ZMIENIONO: § 10 UST. 1 I 4, § 12 UST. 2 I 12-14, § 14 PKT 8 I 9, § 34 UST. 2, § 37 UST. 2, § 46 UST. 4, 7 I 15, § 48, § 50 UST. 4, § 52 UST. 5, § 53 UST. 3 PKT 6, § 69, § 70 UST. 3, § 74, § 88 UST. 3 I 5, § 95, § 99 UST. 1, § 105, § 108 UST. 1, § 110, § 112 UST. 1, § 115, § 117, § 130 UST. 1 I 6, § 132 UST. 2, § 135 UST. 1 I 2; -DODANO: W § 46 UST. 16, W § 53 PKT 16 I 17, W § 88 UST. 6, W § 108 UST. 2, W § 112 UST. 2, W § 135 UST. 1.2010-07-21 do dziś
808.05.2013 R, SKREŚLONO: § 31 UST.4 W CAŁOŚCI ZMIENIONO: § 12 UST.3 PKT 1, § 37 UST.1, § 54 UST.12013-06-14 do dziś
928-30.05.2018 R., 01.06.2018 R. - ZMIANA: § 1 UST. 1. DODANO: W § 1 UST. 2 „A” , „B” , „C” . DOTYCHCZASOWE: UST. 2, 3, 4 W § 1 OTRZYMAŁY OZNACZENIE JAKO UST. 3, 4, 5. SKREŚLONO DOTYCHCZASOWE ZAPISY OD § 7 DO 135 STATUTU. PRZYJĘTO NOWE ZAPISY: OD § 7 DO § 103 STATUTU.2018-08-23 do dziś
1004. I 05.12.2019R. - ZMIANA: § 6, § 7, § 8, § 9 UST.1, § 11 UST. 1, § 14 UST. 1, § 17 UST.3, § 23 UST.2, § 25 UST.3, § 27 UST.1, § 30 UST.3, § 34 UST.2, § 36 UST.16, § 42 UST.4, § 43 UST.1, § 43 UST.3, PKT 11 I 13, § 45 UST.4, § 51 UST.1, § 88 UST. 2 PKT B; SKREŚLONO: § 20 UST.4, § 23 UST.3, § 42 UST. 5 I 6, § 46;2020-02-18 do dziś
11UCHWAŁA Z 19.05.2021 R., I 21.05.2021 R., WRAZ ZE SPROSTOWANIEM Z 25.06.2021 R. ZMIENIONO: §7 UST.1 PKT 5; §9 UST.1; §11 UST.1; §14 UST.1; §17 UST.2 PKT 4,9,11; §18 UST.1 PKT 4,8,9; §22 UST.1 PKT 2; §22 UST.2,3,4,5; §23 UST.2; §26 PKT 11; §27 UST.1; §27 UST.3 PKT 2; §27 UST.5; §28 UST.1; §28 UST.3; §29 UST.3,4; §30 UST.3; §31 UST.1 PKT 1 LIT.B); §32 UST.3,5; §32 UST.5 LIT.E); §33 UST.1; §33 UST.4; §34 UST.1,2; §36 UST.4,9,12,14; §37; §42 UST.1,4; §43 UST.1, UST.2 LIT. A),UST.3 PKT 7,13,17; §45 UST.2; §49 UST.2; §51 UST.1 PKT 3,9; §51 UST.2; §55 UST.5; §76 UST.3; §78; §80 UST.2; §83 UST.2; §88; §93 UST.2; §94 UST.3; §96 PKT 1,3,4,5; §97 UST.3,4; §98 UST.1,2; §99 UST.1; §100 UST.2,4. DODANO: §16 UST.2,3 (DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ §16 OZNACZONO JAKO UST.1); §22 UST.6; §38 UST.1,2,3; §42 UST.5; §97 UST.1 PKT 7,8,9. SKREŚLONO: §38, §51 UST.1 PKT4; TYTUŁ DZIAŁU VI WRAZ Z §71; §75; §89 UST.1 LIT. D); §98 UST.3; §99 UST.2,3; §100 UST.3.2021-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-08-13 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2002-08-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuSPÓŁDZIELNIA POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁU GORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WLKP. UCHWAŁA NR 5 Z DNIA 29.06.1990 R. NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW GORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.2002-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaGORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GORZOWIE WLKP.2002-08-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR SPÓŁDZIELNI2002-08-13 do dziś
3. Numer w rejestrzeRS 6222002-08-13 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY W GORZOWIE WLKP.2002-08-13 do dziś
5. Numer REGON0004932382002-08-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-08-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI, ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE, CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2010-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMARCZYK2002-10-23 do dziś
2. ImionaRYSZARD LEONARD2002-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-10-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-23 do dziś
21. NazwiskoBOREK2002-08-13 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2002-08-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-08-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2002-08-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA2017-07-28 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAZYLAK2017-07-28 do dziś
2. ImionaROMAN2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILIŃSKA2014-07-18 do dziś
2. ImionaANNA2014-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLICHTER2017-07-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAWIEL2017-07-28 do dziś
2. ImionaMACIEJ2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBIŃSKA2017-07-28 do dziś
2. ImionaALINA2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALEWSKI2017-07-28 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIADOSZ2017-07-28 do dziś
2. ImionaEDWARD2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻANOWSKA2014-07-18 do dziś
2. ImionaANNA2014-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-18 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKI2014-07-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-18 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARTYKA2014-07-18 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2014-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKIEPURA2019-01-29 do dziś
2. ImionaHELENA2019-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH,ZWIĄZANYCH Z OBOWIĄZKIEM ZASTĘPCY DYREKTORA DS.EKONOMICZNYCH-GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO,W ZAKRESIE DZIAŁANIA NA PODSTAWIE I W GRANICACH OKREŚLONYCH W & 53 STATUTU SPÓŁDZIELNI,TO JEST SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z CO NAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2019-01-29 do dziś
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 BUDOWA LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2010-11-15 do dziś
268 BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2010-11-15 do dziś
368 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI ORAZ WŁASNOŚĆ JEJ CZŁONKÓW2010-11-15 do dziś
435 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2010-11-15 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANE NA ZLECENIE.2015-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI,ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU.2015-06-16 do dziś
268 BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH2015-06-16 do dziś
368 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELAMI (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI)NIERUCHOMOŚCI.2015-06-16 do dziś
441 PROWADZENIE INNEJ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ,JEŻELI DZIAŁANOŚĆ TA JEST ZWIĄZANA BEZPOŚREDNIO Z REALIZACJĄ CELU SPÓŁDZIELNI,A W SZCZEGÓLNOŚCI:-DZIAŁANOŚCI BUDOWLANO-REMONTOWEJ NA RZECZ OSÓB TRZECICH,- DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH,W TYM USŁUG INWESTORA ZASTĘPCZEGO I NADZORU INWESTYCYJNEGO NA RZECZ OSÓB TRZECICH.2015-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 10.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 ROK -31.12.2003 ROK data złożenia 29.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 ROK -31.12.2003 ROK2004-07-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-13 do dziś
4data złożenia 28.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-23 do dziś
5data złożenia 31.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-26 do dziś
6data złożenia 17.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-01 do dziś
7data złożenia 20.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-25 do dziś
8data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-21 do dziś
9data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
10data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
11data złożenia 23.05.2013 okres 01.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-06-14 do dziś
12data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
13data złożenia 15.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
14data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
15data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
16data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
18data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
19data złożenia 25.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
20data złożenia 20.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-20 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-11-23 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-26 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-01 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-25 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-21 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
801.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-06-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 ROK -31.12.2003 ROK2004-07-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-13 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-23 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-06-26 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-01 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-25 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-07-21 do dziś
901.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
1101.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-06-14 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-07-18 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 ROK -31.12.2003 ROK2004-07-02 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-13 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-23 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-06-26 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-01 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-25 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-07-21 do dziś
901.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
1101.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-06-14 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 01.01.20132014-07-18 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów